Enerke kouluttaa uusia huippuosaajia muuttuvalle verkostourakointialalle

Sähköverkkoja uudistetaan Suomessa tällä hetkellä voimakkaasti ja investointitahti tulee jatkumaan korkealla tasolla pitkälle 2030-luvun puolelle saakka. Uusia ammattilaisia alalle tullaan tarvitsemaan koko ajan ja sen lisäksi uudistuva tekniikka ja sähköalan murros edellyttävät myös nykyisiltä verkostoasentajilta yhä laajempaa ammattiosaamista, itsenäistä otetta ja vastuunottokykyä.

Verkostourakointiyhtiö Enerke Oy on tämän vuoksi käynnistänyt yhteistyössä Savon ammattiopiston ja Riverian kanssa oppisopimuskoulutuksen, joka tähtää arvostettuun energia-alan ammattitutkintoon. Koulutukseen valittiin hakemuksien perusteella 19 sähköverkkoasentajaa. Koulutuksen suosio oli enerkeläisten keskuudessa niin suurta, että ryhmä täyttyi nopeasti.

Osa koulutettavista asentajista on tänä vuonna rekrytoituja juuri sähköalan perustutkinnon suorittaneita nuoria, osa vanhempia työntekijöitä. Enerken johtavana periaatteena on ottaa nuoria ihmisiä kasvamaan yritykseen, jolloin aiemmalla työkokemuksella ei ole niin suurta merkitystä.

  • Painavampana kriteerinä meillä on nuoren kyky ja halu oppia energia-alan ammattilaiseksi, joustava asenne työajan- ja paikan suhteen, sekä tietysti yhteistyökyky. Ja totta kai toivomme, että koulutuksen myötä karttunut ammattitaito olisi yhtiön käytettävissä mahdollisimman pitkään, kertoo PKS-konsernin henkilöstöpäällikkö Outi Leppänen.

Työntekijät arvostavat kouluttautumismahdollisuuksia

Enerke on laajentanut toimintaansa voimakkaasti myös muualle Suomeen ja toimipaikkoja on Pohjois-Karjalan lisäksi Kuopiossa, Jyväskylässä, Mikkelissä ja Kajaanissa. Kisa työvoiman saatavuudesta on viime vuosina kiristynyt, mutta Enerke on onnistunut merkittävänä ja luotettavana toimijana saamaan sopivia henkilöitä eri puolille Suomea. Tänä vuonna taloon on rekrytoitu jo 42 uutta työntekijää vakituiseen työsuhteeseen.

  • Olen kokenut hyvänä ja kiinnostavana vetovoimatekijänä sen, että työnantaja satsaa työntekijän osaamisen kehittämiseen. Eikä pidä näinä aikoina väheksyä sitäkään, että koulutus antaa uskoa työsuhteen jatkuvuuteen ja uralla etenemismahdollisuuksiin, pohtii sähköverkostoasentaja Simo Näätänen Enerkestä.

Työn laatu on merkittävä kilpailuetu

Tänään alkava oppisopimuskoulutus koostuu 18 teoriapäivästä ja virallisista näyttökokeista, jotka rahoitetaan oppisopimuskoulutuksena, sekä työpaikalla tapahtuvasta työssä oppimisesta kokeneen ohjaajan kanssa. Enerke maksaa opiskelijoille koko koulutuksen ajalta normaalia palkkaa. Koulutus kestää noin vuoden opiskelijan ammatillisesta kokemuksesta riippuen.

  • Koulutettu ja osaava henkilökunta on loistava kilpailuetu, joka vahvistaa meidän tinkimätöntä laatuajattelua. Laatu tarkoittaa meillä vastuun ottamista omasta työstä. Hommat tehdään kerralla valmiiksi, jolloin siitä hyötyvät kaikki osapuolet, Enerken toimitusjohtaja Janne Huotari tiivistää.