Ilomantsissa sähkökatkot yhä harvinaisempia

Suurin osa ilomantsilaisista kokee sähkökatkoja omassa arjessaan enää hyvin harvoin. Ilomantsin taajaman osalta säävarman sähköverkon rakentaminen valmistuu vuoden loppuun mennessä ja etenee nyt harvempaan asutulle maaseudulle osana PKS Sähkönsiirron Varma Verkko -projektia.

Säävarman verkon välittömässä vaikutuspiirissä on Ilomantsissa tällä hetkellä 2 100 asiakasta. Toimitusvarmuuden parantaminen taajamassa nopeuttaa samalla maaseudun sähkövikojen korjaamista esimerkiksi myrskyjen aikaan, koska korjausmiehistö voi keskittyä paremmin maaseutuverkkoon.

Asiakkaille koituvien kustannusten säästäminen on tärkeintä

Kaikkiaan yli 22 000 kilometrin mittaisen sähköverkon uusiminen on luonnollisesti kallis urakka ja siksi on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että asiakkaille koituvat kustannukset pysyisivät mahdollisimman pieninä. Sen vuoksi PKS Sähkönsiirto käyttää tarkoin harkiten erityyppistä tekniikkaa eri kohteissa.  Maaseudulla taajamien lähialueilla maakaapelointi on järkevintä ja kauempana taajamasta ilmajohtotekniikka on kustannustehokkainta. Uusittavat ilmajohdot sijoitetaan teiden varsille, mikä vähentää vikamäärän noin puoleen metsässä olevaan johtoon verrattuna ja lyhentää vian korjausaikaa merkittävästi.

Tämän lisäksi ilmajohtojen vierimetsiä on hoidettu hyvässä yhteistyössä maanomistajien kanssa Ilomantsin alueella jo noin 340 kilometrin matkalta.

  • Tämä parantaa nykyisten ilmajohtojen käyttövarmuutta nopealla aikataululla. Vierimetsänhoitotoimet kohdistetaan sellaisiin johtoihin, joilla on vielä runsaasti käyttöikää jäljellä, ja näin vältetään kalliita ennenaikaisia uusimisia. Taajamien lähellä olevat vierimetsähoidetut johdot on suunniteltu muutettavaksi maakaapelijohdoiksi seuraavan 25 vuoden aikana. Vierimetsien hoito aloitettiin ensimmäisenä Suomessa koko PKS Sähkönsiirron toimialueella jo vuonna 2014 ja se saadaan päätökseen 2023, kertoo verkon kehityspäällikkö Jukka Ahonen PKS Sähkösiirrosta.

Töiden painopiste maaseutuverkkoon

Ilomantsin taajamassa on kuuden vuoden aikana muutettu ilmajohtoja maakaapeleiksi kaikkiaan liki 60 kilometriä ja vaihdettu 41 muuntamoa. PKS Sähkönsiirto uusii parhaillaan Ilomantsin taajamassa sijaitsevan koko kunnan alueelle sähköä jakelevan sähköaseman 33 km pitkää syöttöjohtoa. Johto kulkee Pamilon voimalaitoksen läheltä Luhtapohjan ja Sonkajan kautta Ilomantsin taajamaan. Menossa on puiden poisto johtoalueelta ja johdon rakentaminen alkaa tämän talven aikana. Urakka valmistuu kesäkuussa 2021. Tämän 110 kilovoltin syöttöjohdon ja sähköaseman uusiminen luovat varman pohjan maaseudun kaapeloinnille ja parantaa koko Ilomatsin alueen sähkönjakelun varmuutta.

Suurimmat urakat Naarvan ja Mekrijärven suunnalla

Lukuisien pienempien verkoston uusimistöiden lisäksi ensi vuonna käynnistyy Hattuvaaran ja Naarvan suunnan keskijänniterunkojohdon uusiminen, joka parantaa Mekrijärvi-Naarva-Hattuvaara alueen 190 asiakkaan sähkönlaatua ja toimitusvarmuutta. Ilomantsin taajamasta Mekrijärvelle menevä johto maakaapeloidaan siten, että Hattuvaaran ja Naarvan suunnat saavat molemmat oman maakaapelinosuuden Mekrijärvelle saakka. Naarvan haaralla Huhuksentien risteyksestä aina Naarvan kylälle saakka kulkeva keskijänniterunkojohto uusitaan ilmajohtona tien varteen. Keskijännitejohtoja kaapeloidaan 21 kilometriä, ilmajohtoa siirretään tien varteen 22 kilometriä ja ilmajohtoa muutetaan 1000 voltin maakaapeliksi kolme kilometriä. Pienjännitejohtoja uusitaan 24 kilometriä. Tämän projektin on määrä valmistua vuonna 2022. Edellä mainittujen PKS Varma Verkko töiden kustannus on noin 15 miljoonaa euroa.

  • Tavoitteenamme on saada sähköverkko vastaamaan asiakkaiden vaatimuksia ja muuttuvia tarpeita vuoteen 2036 mennessä. Se vaatii paljon työtä, mutta uskomme onnistuvamme urakassa, Jukka Ahonen kiteyttää.