Investoinnit toimitusvarmuuteen pelastivat pahimmalta

PKS -konsernin (PKS) tilinpäätös vuodelta 2017

Vuodenvaihteen hankalat tykkylumihäiriöt koettelivat sähköverkkoa ja asiakkaiden kärsivällisyyttä ennätyksellisen voimakkaasti. Sähköttä oli enimmillään 16 000 asiakasta ja katkokset venyivät paikoin pitkiksi. Häiriön vaikutukset olisivat kuitenkin olleet tuplasti pahemmat ilman viime vuosien nopeutettuja investointeja toimitusvarmuuden kehittämiseen.

PKS:n toimialueen asiakkaat käyttivät sähköä 1,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen investoitiin 29,4 miljoonaa euroa.

PKS-konsernin liikevoitto säilyi tyydyttävällä tasolla.

Sähkökauppa ja tuotanto

Sähköenergian hinnassa ei tapahtunut suuria muutoksia

Sähkön tukkuhinnat pysyivät maltillisena koko vuoden ja olivat keskimäärin noin 33 €/MWh tasolla. Hiilen ja päästöoikeuksien hintojen kallistuminen nosti Manner-Euroopassa hiililauhdetuotannon marginaalikustannuksia, mikä puolestaan lisäsi sähkön vientiä Pohjoismaista lisääntyneiden kaapeliyhteyksien myötä.

PKS:n sähkökaupan liikevaihto pieneni noin 8 prosenttia edellisestä vuodesta, mutta sähkökaupan tulos toteutui kuitenkin odotetusti hyvän vesivoimatuotannon ja onnistuneen sähkönhankinnan ansiosta. Yhtiön vesivoimantuotanto oli noin 15 prosenttia edellisvuoden tuotantoa suurempi ja kattoi noin viidenneksen yhtiön toimialueella käytetystä sähköstä. Puntarikosken vesivoimalaitoksen uudistus aloitettiin huhtikuussa ja tuotanto käynnistyi uudelleen joulukuun puolessa välin. Saneerauksen kustannukset olivat noin viisi miljoonaa euroa ja sen myötä voimalaitoksen tuotantomäärä kasvoi kahdeksan prosenttia.

Sähköverkkopalvelut

Verkostoinvestoinnit alkavat näkyä toimitusvarmuudessa

Sähkönjakelun häiriöiden suhteen alkuvuosi oli rauhallinen marraskuun loppuun saakka. Otollisten lämpötilojen takia alkoi joulukuussa puihin ja johtimiin kertyä runsaasti painavaa lunta, mistä seurasi yhtiön historian laajin tykkylumihäiriö, jonka korjaus- ja hoitotyöt jatkuivat pitkälle tammikuun puolelle. Tilanne oli pahimmillaan joulukuun viimeisellä viikolla, jolloin sähköttömiä asiakkaita oli enimmillään 16 000. Häiriönhoito sujui kuitenkin tehokkaasti 250 sähkö- ja metsäalan ammattilaisen voimin. Käytössä oli myös viisi helikopteria ja kymmenen metsäkonetta. Häiriönhoitokustannukset olivat noin kolme miljoonaa euroa ja vakiokorvauksia maksettiin 13 000 asiakkaalle yhteensä 1,8 miljoonaa euroa.

Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöt nostamaan sähkön toimitusvarmuutensa vuoteen 2028 mennessä niin, että sähkökatkokset eivät ylitä taajamissa kuutta ja haja-asutusalueilla 36 tuntia. Lain edellyttämä sähköverkon uusiminen maksaa PKS Sähkönsiirto Oy:n jakelualueella lähes 30 miljoonaa euroa joka vuosi, eli noin 350 euroa per vuosi jokaista asiakasta kohti.

Vuonna 2017 kaapeloitiin sähköverkkoa Heinävedellä, Juuassa, Kontiolahdella, Lehmossa, Nurmeksessa, Reijolassa ja Viinijärvellä yhteensä 114 kilometriä. Sähkön toimitusvarmuutta parannettiin myös haja-asutusalueella 158 kilometrin johto-osuudella siirtämällä keskijänniteilmajohtoja tien varteen ja kaapeloimalla johtoja 1000 voltin johtorakenteella. Toimitusvarmuutta parannettiin taajamien ulkopuolella hoitamalla johtokatujen vierimetsiä tehostetusti 540 kilometrin matkalta. Toimitusvarmuuden parantamiseen investoitiin yhteensä 29,4 miljoonaa euroa ja vuoden loppuun mennessä säävarman verkon piirissä oli 35 000 asiakasta eli 40 % koko asiakasmäärästä.

PKS Sähkönsiirto siirsi vuonna 2017 asiakkailleen sähköenergiaa 1 114 gigawattituntia, mikä on 1,9 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Sähkönsiirtomäärän pienenemisen keskeisin syy oli edellistä vuotta lämpimämpi tammikuu. Vuoden aikana myytiin 199 uutta sähköliittymää, mikä oli noin 17 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Aurinkopaneelien suosio jatkoi nopeaa kasvuaan. Jakeluverkkoomme liitettiin vuoden aikana 202 uutta aurinkosähköjärjestelmää.