Kantaverkkoa uusitaan Joensuussa ja Kontiolahdella

Kantaverkkoyhtiö Fingrid uusii Pohjois-Karjalan 110 kilovoltin kantaverkkoa Joensuun ja Kontiolahden kuntien alueella. Korjattavia, pääosin 1960-luvulla rakennettuja 110 kilovoltin kantaverkon johtoja on kaikkiaan 112 kilometrin verran. Urakan yhteydessä vanhat puiset voimajohtopylväät vaihdetaan teräksisiin ja johdot siirtokapasiteetiltaan vahvempiin. Samalla alueen sähköasemilla tehdään sähkönsiirron luotettavuutta parantavia investointeja. Korjaushankkeet valmistuvat kokonaisuudessaan vuonna 2022 ja niiden investointikustannukset ovat yhteensä noin 35 miljoonaa euroa. Sähkönsiirtokyvyltään suurella 110 kilovoltin siirtoverkolla siirretään sähköä suurten voimalaitosten ja suurempien asutuskeskusten välillä.

Asiasta lisää täällä