Lämmin talvi ja koronavuosi näkyi PKS-konsernin tuloksessa

PKS -konsernin (PKS) tilinpäätös vuodelta 2020

Sähkön tukkuhinta laski vuoden 2020 aikana yli kolmanneksen.
Pitkäkestoiset ja laajat häiriöt rasittivat tulosta.
Konsernin liikevaihto oli 122 miljoonaa euroa, korona-alennus asiakkaille yli 3,2 M€.

 

Keskeiset tunnusluvut 2018 – 20 2020 2019 2018
Liikevaihto, milj. euroa 122 121 114
Liikevoitto, milj. euroa 7,6 15,8 13,1
Voitto 6,2 12,8 9,5
Vesivoimantuotanto milj. kWh 220 180 198
Verkostoinvestoinnit milj. euroa 31,9 30,7 27,1

Sähkökauppa ja tuotanto

Lauha talvi ja koronavirus myllersivät sähkömarkkinoita

Lauhan talven ja virustilanteen vuoksi sähkön myyntimäärät jäivät reilusti odotettua pienemmäksi. Pohjoismaissa ennätyksellisen lauha ja sateinen talvi laski tukkusähkön systeemihinnan keskiarvon noin kolmannekseen koko 2000-luvun keskiarvosta.

PKS:n sähkökaupan liikevaihto oli 47,4 miljoona euroa, joka oli vajaa kahdeksan prosenttia edellistä vuotta pienempi. Hyvin poikkeuksellisesta markkinatilanteesta huolimatta loppuasiakasmyynnin kannattavuus oli hyvä. Omien vesivoimalaitosten tuotanto nousi 220 miljoonaan kilowattituntiin, missä kasvua edelliseen vuoteen oli 22 prosenttia. Alhaisen markkinahinnan vuoksi tuotannon kannattavuus oli heikko, minkä seurauksena koko liiketoiminnan tulos jäi selkeästi edellistä vuotta huonommaksi.

 

Sähköverkkopalvelut

Päivö-myrskyn tuhot kattoivat koko jakelualueen

Vuoden 2020 aikana oli keskimääräistä enemmän voimakkaita myrskyjä. Myrskyjen aiheuttamat suurhäiriöt aiheuttivat merkittävästi suuremmat viankorjaus- ja vakiokorvauskustannukset aiempiin vuosiin nähden. Kesäkuun lopun Päivö-myrsky oli laajuudeltaan verrattavissa vuoden 2011 Hannu-myrskyyn vikamäärien ja tuhojen koskiessa koko jakelualuettamme. Sisämaassa oli poikkeuksellisen kovia, yli 26 m/s puuskatuulia.

Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki velvoittaa sähköverkkoyhtiöitä parantamaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta niin, että myrskyt ja lumikuormat eivät aiheuta taajamissa yli kuuden eikä haja-asutusalueilla yli 36 tunnin keskeytyksiä. PKS Sähkönsiirto Oy:n on saavutettava tavoite vuoden 2036 loppuun mennessä.

Vuoden 2020 aikana taajamien maakaapelointia tehtiin yhteensä 100 kilometrin Enon, Ilomantsin, Lehmon, Niiralan, Nurmeksen ja Pilkon taajama-alueilla. Muutoin toimitusvarmuuteen tähtäävien verkosto-

investointien painopiste siirrettiin haja-asutusalueen sähköverkon uusimiseen. Haja-asutusalueella 20 kV runkojohtoja uusittiin maakaapeloimalla ja tienvarsi-ilmajohtoja rakentamalla. Verkostoinvestoinnit olivat yhteensä 31,9 miljoonaa euroa, ja verkostoa uusittiin kaikkiaan 580 km.

PKS Sähkönsiirto Oy:n toimialueella sähkön käytön määrä oli 994 gigawattituntia, joka oli yli yhdeksän prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Vuoden aikana rakennettiin asiakkaille 172 uutta sähköliittymää, mikä oli noin viisi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Jakeluverkkoomme liitettiin vuoden aikana 301 uutta aurinkosähköjärjestelmää. Vuoden lopussa aurinkosähköjärjestelmiä oli käytössä toimialueellamme 1213 kappaletta.

 

Sähköverkoston rakentaminen ja kunnossapito

Enerke Oy ja SLT-Consults Oy lisäsivät tunnettavuuttaan laajentumalla alueellisesti

Sähkönjakelujärjestelmien suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalveluja tarjoavat Enerke Oy ja SLT-Consults Oy vakiinnuttivat asemaansa Savossa, Kainuussa ja Keski-Suomessa. Yhtiöiden liikevaihto oli yhteensä 48 miljoonaa euroa ja ne työllistävät yli 200 henkilöä.

1.1.2021 SLT-Consults Oy on fuusioitunut Enerke Oy:öön.