Laurinvirta-hanke on vuoden 2019 maakunnallinen rakennuskohde Pohjois-Karjalassa

Maakunnan rakennuspalkintotoimikunta on palkinnut vuoden rakennuskohteena järvilohen poikastuotantoalueen Laurinvirta-hankkeen ja sen osapuolet 9.12.2020 järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa.

Laurinvirta-hanke on palkintotoimikunnan mukaan kohteena poikkeuksellinen. Koskaan ennen ei ole palkittu näin monimuotoista erikoisrakentamisen kohdetta. Laurinvirta on järvilohen lisääntymis- ja poikastuotantoalue, pienvesivoimala ja merkittävä maisema- ja luontokohde. Kohteen monimuotoisuuden vuoksi hankkeen taustalla onkin useita tahoja: Pohjois-Karjalan Sähkö, Kuurnan Voima, Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, kolme Ely-keskusta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Kontiolahden ja Joensuun kunnat sekä ulkopuoliset rahoittajat. Hanke on tarvinnut lisäksi laajan ja asiantuntevan projektinjohto-, suunnittelija- ja toteuttajajoukon.

Palkintolautakunnalla oli 30 vuoden aikana valmistunutta kohdetta, joiden joukosta valinta tehtiin. Mukana oli sekä suunnittelultaan että toteutukseltaan erittäin korkealuokkaisia rakennus- ja ympäristökohteita. Monet niistä olisivat olleet palkitsemisen arvoisia.

Laurinvirta-hanke nousi palkittavaksi maakunnalliseksi rakennuskohteeksi varsin vakuuttavasti. Kohde hurmasi rakennuspalkintolautakunnan innovatiivisella otteellaan ja monessa mielessä uudella ajattelullaan. Huoli äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen säilymisestä ja lisääntymisestä ei ole yksinkertainen asia ratkaistavaksi. Koska veden juoksuttaminen kutualueelle ei ole ilmaista löytyi ratkaisuksi tehdä entisen patoluukun yhteyteen pienvoimala, jossa vesivoima pystytään hyödyntämään. Kilometrin pituisen jokialueen rakentaminen lisääntymispaikaksi vaati perusteellista tutkimusta ja tiedon soveltamista käytännön ratkaisuiksi.

 • On hienoa ja välttämätöntäkin, että Laurinvirta-hankkeen lopputulosta tutkitaan huolellisesti useiden asiantuntijaryhmien toimesta. Näin saadaan selville auttavatko ratkaisut järvilohen ja järvitaimenen säilymistä. Tietojen perusteella voidaan selvittää, olivatko tehdyt ratkaisut oikeita ja voidaanko samankaltaisia ratkaisuja käyttää mahdollisesti muuallakin. Alustavat tiedot ovat tässä suhteessa lupaavia, palkintolautakunta toteaa.

Palkintotoimikunnan muodostavat:

 • Pohjois-Karjalan Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry
 • Pohjois-Karjalan Arkkitehdit SAFA
 • Joensuun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
 • Pohjois-Karjalan LVI-yhdistys ry

Palkittu kohde:

LAURINVIRTA-HANKE

Voimalaitos ja Saimaan järvilohen poikastuotantoalue

Tilaaja Laurinvirta Oy

 

Pääsuunnittelijana  Laurinvirta-hankeryhmä

 • Kuurnan Voima Oy
 • Pohjois-Savon ELY-keskus
 • Luonnonvarakeskus
 • Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto
 • Maa- ja metsätalousministeriö

Lupavalmistelu Fondia Oy

Rakennesuunnittelu

 • Poikastuotantoalue Ramboll Finland Oy
 • Virtausmallinnus Fortum Power And Heat Oy
 • Voimalaitos Rakennusprojektit Ylhäinen Oy

Työmaavalvojat

 • Poikastuotantoalue Ramboll Finland Oy
 • Voimalaitos Rakennuspalvelu Jouni Holopainen

Pääurakoitsijat

 • Poikastuotantoalue Kreate Oy
 • Voimalaitos Harpa Oy

Projektinjohtajat

 • Poikastuotantoalue Niilo Valkonen / Future Missions Oy
 • Voimalaitos Jari von Becker / Pohjois-Karjalan Sähkö Oy