Lieksan rakennuspalojen syynä mahdollinen kytkentävirhe

Lieksassa viikonloppuna 18.-19. joulukuuta kolme tulipaloa aiheuttaneen sähköverkkovian syyn tarkempi selvittäminen jatkuu. PKS Sähkönsiirto on käynnistänyt laajan tutkimuksen, jossa käydään läpi kaikki tapahtumiin liittyneet tekniset laitteet, sähköverkon käyttötoiminta sekä käytössä olevat ohjeistukset.

Alustavien selvitysten mukaan suojauksen toimimattomuus on johtunut virheellisestä kytkennästä Lieksan Rantalan sähköasemalla. Kyseinen väliaikainen kytkentä on tehty sähköaseman huoltotöiden yhteydessä marraskuun lopussa.

PKS Sähkönsiirto on varmistanut, että epäillyn kaltainen virheellinen kytkentä ei voi toistua. Se ei myöskään ole teknisesti mahdollista muilla sähköasemilla. PKS Sähkönsiirron sähköverkossa on kaikkiaan 34 sähköasemaa.

Yhden omakotitalon, yhden ulkosaunan sekä yhden omakotitalon sähköpääkeskuksen sekä seinän palamiseen johtaneet tapahtumat saivat alkunsa, kun tykkylumen painosta taipunut ohut puu katkesi linjalle. Puun painosta katkesi myös keskijännitejohto. Katkenneen keskijännitejohdon pää jäi kiinni alempana samassa pylväässä kulkeneeseen pienjännitejohtoon. Koska johdot olivat kosketuksessa toisiinsa, pääsi kyseiselle pienjänniteosuudelle vuotamaan korkeampi jännite, joka päätyi kiinteistöjen sähköpääkeskuksiin saakka.

Tällaisiin tilanteisiin on varauduttu sähköasemilla olevalla automaattisella suojauksella, joka katkaisee jännitteen, jos verkossa ilmenee vika. Tässä tapauksessa suojaus ei kuitenkaan toiminut kuten sen olisi pitänyt toimia.

PKS Sähkönsiirto oli yhteydessä kaikkiin rikkoutuneella johto-osuudella sijaitsevien kiinteistöjen omistajiin sunnuntain 19.12. aikana. Vikaantuneella johto-osuudella on kaikkiaan 14 kiinteistöä, joista suurin osa on vapaa-ajan asuntoja.

PKS Sähkönsiirron vikapalvelun asentajat kävivät sunnuntaina tarkistamassa jokaisen kiinteistön sähköpääkeskuksen. Osa kiinteistöistä sijaitsee vesistöjen keskellä. Hankalan jäätilanteen vuoksi asentajat vietiin paikalle helikopterilla. Osassa kiinteistöistä oli sattunut pienempiä laiterikkoja, esimerkiksi sähkömittareiden rikkoutumisia. PKS Sähkönsiirto korvaa asiakkaille aiheutuneet vahingot. Käytännön toimenpiteistä sovitaan kunkin asiakkaan kanssa erikseen.