Maaseudun sähkönjakelun haasteisiin etsitään uusia ratkaisuja

PKS Sähkönsiirto Oy hakee vastauksia valtakunnan merkittävimpien sähköverkkoasiantuntijoiden kanssa maaseudun  sähkön toimitusvarmuuden kehittämisen ajankohtaisiin kysymyksiin. Sähköverkkoyhtiöt operoivat suuria verkkopituuksia alueilla, joilla sähkönkäyttömäärät vähenevät tulevina vuosikymmeninä. Yksi keskeisistä kysymyksistä on, missä mittakaavassa sähkön toimitusvarmuutta voitaisiin ratkaista muilla keinoilla kuin vain sähköverkkoa uusimalla.

Sähkönjakeluverkkojen kehittämisen haasteisiin haetaan vastauksia LUT-yliopiston, Järvi-Suomen Energian, Kymenlaakson Sähköverkon, PKS Sähkönsiirron ja Savon Voima Verkon käynnistämässä monivuotisessa tutkimuksessa Joustava ja toimintavarma sähkönjakeluverkko.

”Entistä useammalla sähkönkäyttäjällä on omaa tuotantoa, esimerkiksi auringosta. Akkuteknologian kustannukset ovat alentuneet ja mitä ilmeisimmin kehitys jatkuu. Kuinka ja missä mittakaavassa esimerkiksi nämä seikat yhdistettynä asiakkaiden joustavaan sähkönkäyttöön voivat olla osa toimintamallia, jolla varmistetaan ympärivuotisesti elintärkeitä yhteiskunnan ja sähkönkäyttäjien tarpeita?”, kuvaa LUT-yliopiston professori Jarmo Partanen tutkimustyön tehtäväasettelua.

”Sähköverkkojen toiminta on muuttumassa, kun uusiutuvaan energiaan perustuvaa  sähköntuotantoa liitetään verkkoon yhä enemmän. Tämä asettaa aivan uusia vaatimuksia, jotta sähkön tuotanto ja kysyntä säilyvät tasapainossa.”, kertoo verkon kehityspäällikkö Jukka Ahonen PKS Sähkönsiirrosta.

Joustava ja toimintavarma sähkönjakeluverkko -projekti on jatkoa aiemmalle Sähköasiakas ja sähköverkko 2030 –tutkimukselle. Vuonna 2018 päättyneen tutkimuksen aineistoja, sekä siinä kehitettyä analysointimetodiikka ja tuloksia hyödynnetään nyt käynnistyneessä, vuoteen 2022 asti jatkuvassa projektissa.