Metsäpalvelu-urakoitsijoiden haku käynnistyi

Verkkoyhtiömme PKS Sähkönsiirto Oy on erikoistunut maaseutumaisen sähkönjakelun erityisvaatimuksiin.

Toiminnan tehokkuus ja laatu perustuvat muun muassa kiinteään yhteistyöhön paikallisten alan yritysten kanssa. Yksi tärkeä yhteistyötaho on ammattitaitoiset metsäpalvelu-urakoitsijat. Uuden sopimuskauden alkaessa PKS Sähkönsiirto hakee metsäpalvelu-urakoitsijoita Pohjois-Karjalan ja Itä-Savon alueille. Haku ja osallistumispyyntö on julkaistu 21.2.2020 Hilma – julkiset hankinnat sivustolla: www.hankintailmoitukset.fi

 

Hankittaviin palveluihin kuuluvat kunnossapitoraivaus 20/1/0,4 kilovoltin johtoalueilla, asiakkaiden puunkaatoneuvonta ja puunkaatoapu. Myös osallistuminen ennakoivaan häiriönhoitoon havainnoimalla ja raportoimalla sähkönjakelua vaarantavista puista, oksista ja jakeluverkon vioista kuluvat osaksi palvelua.

 

Lisätiedot: projektivastaava Jarkko Ronkainen puh. (0500) 153826 tai jarkko.ronkainen@pks.fi