Odotettavissa normaalia runsaammat ohijuoksutukset Palokissa

Poikkeuksellisen runsaiten sateiden ja lumen korkean vesipitoisuuden vuoksi Juojärven vesistöalueelle on odotettavissa normaalia suurempia tulovirtaamia tulevien viikkojen aikana. Tästä johtuen Palokin ohijuoksutukset tulvaluukkujen kautta voivat olla huomattavasti normaalivuosia runsaammat.

Normaalia suurempi juoksutustarve perustuu Palokin vesiluvan mukaisiin velvoiteihin. Vesilain toteuttamista valvoo Etelä-Savon ELY-keskus. Juojärven valuma-alueen säännöstelymääräyksissä asetettu lumen vesiarvon kynnysraja ylittyi huhtikuun alkupuolella. Myös viime vuoden syksyn sadesumma ylitti määritetyn raja-arvon Palokin ja Viuruniemen sadeasemilla. Molempien raja-arvojen ylittymistä korjataan Palokin vesivoimalan tulvaluukkujen kautta.

Ohijuoksutus on voimakkaimmillaan toukokuun ensimmäisillä viikoilla, mutta kevään sademääristä riippuen ohijuoksutusta joudutaan jatkamaan mahdollisesti koko toukokuun. Voimalaitoksen alapuolella olevien vesistöjen tulvariski on juoksutusten vuoksi korkea lähiviikkojen ajan. Ranta-asukkaiden tulee mahdollisuuksien mukaan huolehtia ranta-alueilla olevan irtonaisen omaisuuden turvaan viemisestä ja laitureiden huolellisesta kiinnittämisestä.