PKS hankkii lisää tuulivoimaa Teuvan tuulivoimapuistosta

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy investoi tuulivoimaan ja on hankkinut neljän megawatin suuruisen osuuden Teuvaan rakennettavan tuulivoimapuiston tuotannosta.  Osuus vastaa energiamäärältään noin viiden-kuudensadan sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkön tarvetta. Tuulivoimahankinta kasvattaa päästötöntä tuotantoamme entisestään. Voimaloiden käynnistyttyä 85 % tuottamastamme sähköstä on päästötöntä ja vuoden 2022 jälkeen koko sähköntuotantomme. Teuvan tuulivoimapuiston omistaa ja  rakennuttaa Etelä- Pohjanmaan Voima Oy (EPV).

Teuvan tuulivoimapuistossa on jo ennestään kaksi 3,2 megawatin tehoista voimalaa ja nyt toisessa rakennusvaiheessa alueelle rakennetaan 21 tuulivoimalaa lisää. Uudet voimalat ovat teholtaan ja kooltaan huomattavasti edeltäjiään suurempia ja alhaalta katsottuna lähes majesteettisia ilmestyksiä. Niiden roottorien halkaisija on 155 metriä ja roottorin napa kohoaa 150 metrin korkeudelle maan pinnasta. Nimellistehoa yhdestä tällaisesta rakennelmasta saadaan ulos parhaimmillaan 5,6 megawattia, mikä lähentelee jo esimerkiksi Puntarikosken vesivoimalan teholuokkaa.

Korkeammalla tuulee enemmän

– Tuulivoimaloiden koon kasvattaminen johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että korkeammalla tuulee enemmän, kun maaston muoto ja puusto eivät aiheuta pyörteilyä ja vie tuulelta voimaa. Voimaloiden käynnissäoloaika ja sen myötä vuosituotanto kasvaa silloin ratkaisevasti. Uuden tekniikan ansiosta Teuvan tuulivoimapuisto pystytään rakentamaan täysin markkinaehtoisesti, eli yhteiskunnan tukea siihen ei tarvita lainkaan, kertoo liiketoimintajohtaja Heikki Rantamäki.

– Vielä joitakin vuosia sitten Suomen valtio tuki rahallisesti tuulivoiman tuottamista, jotta tekniikka saisi lisää tuulta siipiensä alle ja yleistyisi. Strategia on tässä mielessä toiminut odotetusti, tekniikka on kehittynyt ja tuulivoiman tuottaminen on nyt myös Suomessa kannattavaa. Uusia tuulivoimahakkeita onkin Suomeen suunnitteilla jo 16 500 megawatin verran

Teuvan tuulivoimapuisto tuo 124 megawatin suuruisen lisän maamme ennestään 2000 megawatin tuulivoimakapasiteettiin. Voimalan nimellistehoa tärkeämpi mittari on kuitenkin vuosituotanto, joka riippuu voimalatekniikan ja sijainnin lisäksi tietenkin tuulisuudesta. Koko Suomessa tuotettiin vuonna 2018 sähköä tuulivoimalla 5,8 terawattituntia, jolla katettiin Suomen sähkönkulutuksesta 6,7 prosenttia. Vireillä olevia tai suunnitteilla olevia hankkeita on Suomessa tällä hetkellä peräti 16 500 megawatin verran. Tuulivoiman suuri ja vaihteleva tuotantokapasiteetti on haaste nykyisen sähköjärjestelmän vakaudelle ja tulee jatkossa edellyttämään joustavuutta paitsi sähkön tuottajilta, niin myös sähkön käyttäjiltä. PKS onkin ollut aktiivisesti mukana muun muassa tutkimalla uusien kulutusjoustopalvelujen käyttöönottoa.