PKS Sähkönsiirron verkkopalvelumaksuihin alennus touko-elokuun ajaksi

Myös sähköenergian voimakas halpeneminen tuo helpotusta sähkölaskuun

Koronavirukseen varautumisen toimet ovat ajaneet niin yksityiset kotitaloudet kuin yrityksetkin Suomessa ahtaalle. Helppoa tämä ei tällä kertaa tule olemaan, mutta yhteistyöllä tästäkin tullaan selviämään, kuten aina ennenkin on selvitty. Haluamme omalta osaltamme keventää asiakkaidemme taakkaa ja alennamme verkkopalvelumaksuja touko-elokuun väliseksi ajaksi.

Verkkopalvelumaksu koostuu siirretyn sähkön määrästä, kuukausimaksusta ja veroista. Hinnanalennus on suuruudeltaan 50 prosenttia siirretyn sähkön osuudesta, jolloin siitä on suurin hyöty eniten sähköä käyttäville asiakkaille. Verkkopalvelun kuukausimaksu ja luonnollisesti sähkövero säilyvät tässä yhteydessä ennallaan. Hinnanalennus on voimassa toukokuun alusta elokuun loppuun saakka ja sen vaikutus asiakkaillemme on yhteensä kolme miljoonaa euroa. PKS Sähkönsiirto on tässä poikkeuksellisessa tilanteessa kiinnittänyt erityistä huomiota sähköntoimitusvarmuuden ylläpitoon ja häiriönhoitovalmiuteen myös sellaisessa tilanteessa, jossa koronaepidemia laajentuisi nykyisestä.

Pohjois-Karjalan Sähkön sähköasiakkaille koituu tuntuvaa säästöä myös lauhasta talvesta ja sähköenergian hintojen voimakkaasta alenemisesta. Tukkuhinnat ovat laskeneet lopputalven aikana useilla kymmenillä prosenteilla ja viime viikkoina myös koronaepidemian heikentämän kysynnän takia. Sähkösopimustemme hinnat seuraavat nopeasti markkinahintojen muutoksia ja hintojen lasku on jo näkynyt asiakkailla.