PKS Sähkönsiirto hakee asiakkuuspäällikköä

PKS Sähkönsiirto Oy hakee asiakkuuspäällikköä, jonka tehtävänä on kehittää asiakaskokemusta ja asiakaspalvelun monikanavaisuutta sekä lisätä datan hyödyntämistä sähkönsiirron toiminnassa.

Asiakkuuspäällikkö toimii myös Verkkopalveluiden myynti -yksikön päällikkönä, yksikön esihenkilönä sekä PKS Sähkönsiirron johtoryhmän jäsenenä.

Lisätietoja asiakkuuspäällikön tehtävistä ja hakemisesta: https://www.pks.fi/sahkoverkkopalvelut/asiakkuuspaallikko/