PKS Sähkönsiirto Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

Pertti Menonen aloittaa 4.1.2021 uutena toimitusjohtajana

PKS Sähkönsiirrossa puhaltavat muutoksen tuulet. Nykyinen toimitusjohtaja Arto Gylén on ollut yli 20 vuotta näköalapaikalla kehittämässä PKS Sähkönsiirtoa alan edelläkävijäksi. Nyt Arto aikoo keskittyä uusiin asioihin ja tavoitteisiin. Vuoden 2021 alusta työtä jatkaa sähkövoimatekniikan diplomi-insinööri Pertti Menonen, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus sähköverkkoalalta.

PKS Sähkönsiirron ydintehtävä on ylläpitää ja kehittää sähköverkkoa niin, että asiakkailla on hyvät edellytykset asua, yrittää ja viihtyä siellä missä haluavat. Gylén linjaa, että PKS Sähkönsiirto on maaseutumaisen sähkönjakelun erityisosaaja, joka ylläpitää ja rakentaa kustannustehokkaasti toimitusvarmaa sähköverkkoa palvelemaan asiakkaiden tämänhetkisiä ja tulevia tarpeita.

Toimitusvarmuuden parantaminen on pitkäjänteistä työtä, mutta tuloksiakin näkyy. Jo puolet asiakkaista on säävarman sähköverkon piirissä taajamissa. Iso urakka on vielä edessä, sillä valtaosa PKS Sähkönsiirron verkoston pituudesta on taajamien ulkopuolella.

  • Sähköverkkoala on tällä hetkellä erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa. Viimeisten vuosien ajan on tehty valtavasti hyvää työtä. Esimerkkeinä voi mainita säävarman sähköverkon kustannustehokkaan rakentamisen lisäksi aidosti uudet tekniset ratkaisut sähkönjakelussa sekä pientuotannon määrän kasvun huomioiminen verkostotekniikassa, kertoo Pertti Menonen.

Menonen on seurannut alan kehitystä jo parinkymmenen vuoden ajan eri näkökulmista katsoen, viimeisimpänä teollisen mittakaavan aurinkovoimaloiden ja sähkövarastohankkeiden liiketoiminnan kehityspäällikkönä. Hänen vahva tekninen taustansa voimajohdoista, sähköasemista ja tuulivoimasta vahvistavat merkittävästi verkkoyhtiön ja koko konsernin tietotaitoa näillä osa-alueilla.

 

Sähköverkolla tärkeä merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Ilmastonmuutos nostaa lämpötilaa ja samalla sään ääri-ilmiöt yleistyvät. Yhä oikukkaammat talvet saavat aikaan tykkylumiongelmia ja myrskyt kurittavat kaikkina vuodenaikoina. Investoinnit sähköverkon säävarmuuteen ovat välttämättömiä samalla, kun vanhaa verkkoa uusitaan.

  • Kukaan ei varmasti enää kyseenalaista sähköverkkoinvestointien tarpeellisuutta. Harmillinen puoli asiassa on, että laajan sähköverkon uusiminen toimitusvarmaksi maksaa paljon, ja sen vuoksi verkkopalveluiden hintoja on jouduttu korottamaan, Arto Gylén toteaa.

Suomen hallitus on asettanut tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhtenä keskeisenä keinona on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen puhtaasti tuotetulla sähköllä niin teollisuudessa, liikenteessä kuin lämmityksessäkin. Sähköverkko on avainasemassa puhtaan sähköenergian käytön lisäämisessä. Verkko mahdollistaa sähköautojen latauksen, öljylämmitysten korvaamisen lämpöpumpuilla ja aurinkopaneelien tuottaman ylimääräisen sähköenergian myynnin sähkömarkkinoille.

  • Vastuullisena palveluntarjoajana teemme jatkossakin kaikkemme, että sähköverkko on aina valmiina palvelemaan asiakkaita heidän tarpeidensa mukaan, Menonen vakuuttaa.

 

Uudet asiakaskeskeiset ratkaisut kehittyvät yhteistyönä

Verkoston ylläpito ja uudistaminen, sekä muut ostettavat palvelut työllistävät paikallisesti 300 henkilötyövuoden verran joka vuosi. Työtä toteuttamassa ovat kymmenet laadukkaat ja ammattitaitoiset yhteistyöyritykset.

Lähitulevaisuudessa ladattavien sähköautojen määrä sekä sääriippuva tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto kasvavat. Tämä asettaa sähköverkoille yhä uusia vaatimuksia nopeasti vaihtelevien kapasiteettitarpeiden hallitsemiseksi.

  • Uuden tilanteen mallintamiseksi ja asiakaskeskeisten ratkaisujen kehittämiseksi olemme jo pitkään tehneet tiivistä tutkimuksellista yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja itäsuomalaisten verkkoyhtiöiden kanssa. Tämän yhteistyön merkitys kasvaa vuosi vuodelta, Gylén summaa.

 

Pehmeä vastuunsiirto

42-vuotias Pertti Menonen on muuttanut ennenkin paikkakuntaa kiinnostavan työn perässä. Joulukuussa Pertti muuttaa Tampereen seudulta Joensuuhun Niinivaaralle.

  • Nyt muuttopäätös oli erittäin helppo tehdä, kun tiedossa oli näin mahtava ja monella tapaa ainutkertainen mahdollisuus päästä vetämään tunnettua vahvaa ja hyvää paikallista yhtiötä. Lisäksi Pohjois-Karjala on perheellemme alueena tuttu, mikä helpotti entisestään muuttopäätöstä.

“Kaiken toiminnan lähtökohta on osaava, työssä viihtyvä ja sitoutunut henkilöstö. Tästä haluan pitää myös jatkossa huolen.”

  • Henkilökohtainen tavoitteeni on olla reilu ja jämäkkä esimies ja johtaja, joka ymmärtää niin asiakasta kuin teknisiä realiteettejakin, Menonen vakuuttaa.

 

Arto Gylén on energia-alalla pitkään toiminut osaaja, jonka näkemyksiä on kuunneltu valtakunnankin tasolla; hän on osallistunut muun muassa Energiateollisuuden verkkovaliokunnan työskentelyyn.

  • Työni on ollut antoisaa ja aika on mennyt nopeasti. Erityisen hienoa on ollut saada tehdä töitä osaavan henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa, ja siitä kiitän nöyrästi.

“Olen hyvin tyytyväinen, että olemme saaneet Pertin kokeneena ammattilaisena jatkamaan yhtiön toiminnan ja palveluiden kehittämistä vuoden alusta alkaen.”

  • Pitkä työrupeamani PKS Sähkönsiirrossa päättyy toukokuussa hyvillä mielin. Kevään ajan toimin vielä Pertin tukena ja perehdyttäjänä, jonka jälkeen elämässäni alkaa uusi ja innostava aika.