Sähkönjakeluverkon siirtokapasiteetti isojen haasteiden edessä

Sähköenergian kulutuksessa, tuotannossa ja niiden yhteisvaikutuksessa tapahtuu parhaillaan ja lähitulevaisuudessa muutoksia, jotka tulevat asettamaan sähkönjakelun toimitusvarmuudelle yhä suurempia vaatimuksia. Muutokset sähköenergian käytössä ilmenevät esimerkiksi sähkönsiirtotarpeen kasautumisena yksittäisille tunneille, mikä aiheuttaa haasteita muun muassa sähköverkon mitoitukselle, sähkön laadulle sekä sähkönjakelun laitteistojen kestävyydelle.

LUT-yliopiston Joustava ja toimintavarma sähkönjakeluverkko -tutkimushankkeessa tutkitaan millaisia vaikutuksia asiakkaiden kulutusjoustolla voisi olla sähköverkon kuormittumiseen ja edelleen sähkönjakelun käyttötoimintaan. Kulutusjoustolla voitaisiin pienentää verkon kustannuksia, mikä näkyisi parhaimmillaan asiakkaalle matalampana sähkön siirtohintana. PKS Sähkönsiirto Oy on yksi hankkeen tilaajista ja rahoittajista.

Hankkeessa haluamme selvittää laajasti, miten kulutusjousto, energiavarastot, hajautettu sähkön tuotanto ja sähköautojen lataus tulevat muuttamaan sähkönkäyttötapoja ja millaiset vaikutukset sillä on sähköverkon suunnitteluun ja käyttöön. Tutkimustulosten perusteella PKSS kehittää omaa sähköverkkoa, sen käyttötoimintaa sekä hinnoittelua vastamaan edellä mainittujen uusien asioiden aiheuttamiin muutoksiin.

Hanketiedotteeseen pääset tästä