Suomeen miljoonahanke avaruusjärjestö ESA:lle – PKS Sähkönsiirto mukana

PKS Sähkönsiirto on mukana Euroopan avaruusjärjestö ESA:n tuella toteutettavassa hankkeessa, joka tähtää sähköverkon toimintavarmuuden parantamiseen. Satelliittidataan perustuva kasvillisuuden ja riskien hallintajärjestelmä etenee nyt Euroopan laajuiseen pilotointiin.

Hankkeessa keskitytään sähköverkon luotettavuuden, säävarmuuden ja omaisuudenhallinnan kustannustehokkuuden parantamiseen tunnistamalla kasvillisuuden, ihmisen toiminnan ja sääilmiöiden aiheuttamia riskejä sähköverkoille. Hankkeesta haetaan keinoja havaita sähköjohtojen lähellä olevat riskikohteet, kuten metsän, metsähakkuiden, rakennusten, maanrakennuksen ja muun toiminnan aiheuttamat riskit, lähes reaaliaikaisesti. Kehitettävän palvelun tavoite onkin ennaltaehkäistä vikojen ja vaaratilanteiden syntymistä. Lisäksi sillä on käyttö- ja kunnossapitotoimien kustannuksia pienentävä vaikutus.

– Etsimme ja kehitämme jatkuvasti uusia innovatiivisia tapoja parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta kustannustehokkaasti. Meille on erittäin tärkeää varmistaa turvallinen ja luotettava sähkönjakelu asiakkaillemme, ja hanke tukee erinomaisesti periaatteitamme. Mikäli hanke saavuttaa tavoitteensa, kustannusten pieneneminen pienentää myös verkkopalvelumaksujen korotuspaineita, PKS Sähkönsiirron verkon kehityspäällikkö Jukka Ahonen kertoo.

Hankkeessa ovat myös mukana Headpower, Terramonitor, yhdeksän eurooppalaista kantaverkkoyhtiötä, suomalaiset jakeluverkkoyhtiöt Caruna, Elenia, Järvi-Suomen Energia ja Nivos Verkko sekä kantaverkkoyhtiöiden yhdistys ENTSO-E. Euroopan avaruusjärjestö rahoittaa hanketta ARTES 4.0 Business Applications – Space Solutions -ohjelman kautta.

PKS Sähkönsiirto toimii hankkeen ohjausryhmässä asettaen sen tavoitteet ja valvoo niiden toteutumista. Yhtiö antaa myös hankkeen käyttöön sähköverkkoaineistoa, jotta kehitettävää toimintaa voidaan testata oikeassa ympäristössä ja tilanteissa. PKS Sähkönsiirto toimii myös tutkimuksen osarahoittajana.

Lisätietoja:
Pertti Menonen
Toimitusjohtaja
PKS Sähkönsiirto Oy
+358 44 425 3790
pertti.menonen@pks.fi