Toimitusvarmuus paranee Ilomantsissa ja Pampalon kaivoksella

Pamilon vesivoimalaitokselta Ilomantsin kirkonkylässä sijaitsevalle sähköasemalle kulkeva 110 kilovoltin voimajohto on tullut teknisen käyttöikänsä päähän ja uusitaan vuosien 2019-2020 aikana. Tuleva 33 kilometrin pituinen siirtojohto ja tänä vuonna uusittava Ilomantsin sähköasema tulevat modernin verkkotekniikan myötä parantamaan Ilomantsin alueen ja Pampalon kaivoksen sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Investointi on reilun 7 miljoonan euron suuruinen.

Ilomantsi ja Pampalon kaivos saavat sähkönsä nykyisin käytössä olevan suurjännitejohdon kautta, joten uusi johto rakennetaan osittain nykyisen viereen ja osittain uudelle paikalle, jotta kaivoksen ja Ilomantsin sähkösaanti voidaan turvata johdon rakennustyön aikana. Nykyistä johtoreittiä pyritään käyttämään sellaisissa paikoissa, missä se sähkönsyötön keskeytysjärjestelyjen puolesta ja ympäristösyistä on mahdollista. Nykyinen suurjännitejohto puretaan uuden voimajohdon käyttöönoton jälkeen.

Uusimistyön suunnittelu on käynnissä ja maanmittauslaitos järjestää johtoreitin maanomistajille kuulemis- ja palautetilaisuuden tämän vuoden syksyllä. Varsinainen uusimistyö alkaa vuonna 2019.

Voimajohdon uusiminen on osa PKS Varma Verkko -projektia, jonka tavoitteena on sähköverkon laajamittainen uusiminen siten, että pitkien sähkökatkojen riski poistuu vuoden 2028 loppuun mennessä.