Työturvallisuuden eteen tehty työ tuottaa tulosta

Pohjois-Karjalan Sähkössä tehty työturvallisuustyö tuottaa tulosta. PKS:lle on myönnetty Nolla tapaturmaa -foorumin toimesta ”Kohti maailman kärkeä” työturvallisuuden tasoluokitus 2. Samaan tasoluokitukseen ylsi Suomessa 41 yritystä.

Nolla tapaturmaa -foorumin vuosittaiset tasoluokitukset perustuvat yhdessä jäsentyöpaikkojen kanssa luotuihin kriteereihin. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan mm. työpaikan työtapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta sekä edellytetään, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.