Verkkopalvelun kuukausimaksuun 5 % korotus vuodenvaihteessa

PKS Sähkönsiirron asiakkailta saamat verkkopalvelumaksutulot johtokilometriä kohden ovat pienimpiä Suomen 77 verkkoyhtiön joukossa. Harvaan asuttu alue on pakottanut meitä etsimään mahdollisimman kustannustehokkaita ratkaisuja toimitusvarmuuden parantamiseen, jotta olemme saaneet pidettyä asiakkaiden verkkopalvelumaksut kohtuullisina. Tämän vuoksi olemmekin nyt toimitusvarmuuden kehittäjinä Suomen kustannustehokkaimpien verkkoyhtiöiden joukossa.

Kustannuspaineiden vuoksi korotamme verkkopalvelumaksuja 1.1.2021 alkaen keskimäärin 5 %. Korotuksen vaikutus tyypillisen kerrostaloasunnon verkkopalvelulaskuun on noin 2 euroa ja sähkölämmitteisen omakotitalon noin 6 euroa kuukaudessa. Katso uudet verkkopalveluhinnat.

Kesällä riehuneet Päivö- ja Aila-myrskyt olivat vahva muistutus luonnonvoimien mahdista. Ne kuitenkin osoittivat selvästi, että toimitusvarmuustoimenpiteiden teho alkaa vaikuttamaan. Taajamien asukkaat pysyivät hyvin sähköissä, koska ilmajohdot oli muutettu maakaapeliksi. Linjojen siirto metsistä teiden varteen pienensi vikatiheyttä puolella verrattuna metsässä kulkevaan linjaan. Johto-osuuksilla, joissa vierimetsä on käsitelty 20 metriä puuttomaksi johdon molemmin puolin, vikamäärä oli noin 90 % pienempi, ja harvennetulla vierimetsäosuudella noin 40 % pienempi, kuin hoitamattomilla johto-osuuksilla. Vierimetsien hoito on myös tehokas lääke tykkylumiongelmaan, sillä se vähentää vikojen määrän noin 1/15-osaan.

Tavoitteena on uusia sähkönjakeluverkko vuoden 2036 loppuun mennessä siten, että sähkökatkot radikaalisti vähenevät ja pitkien sähkökatkojen riski kaikissa olosuhteissa poistuu. Arviomme mukaan verkkopalvelumaksutulot riittäisivät vaadittujen investointien kattamiseen jo aivan lähivuosien aikana, jolloin hintataso saadaan vakautumaan. Tämä luonnollisesti edellyttää, että valtiovallalta ei tule enää lisää vaatimuksia, jotka vaikuttaisivat hintaa nostavasti.

PKS Sähkönsiirto lyhyesti

  • Asiakkaita 88 000
  • Sähköverkon jälleenrakennusarvo 822 miljoonaa euroa
  • Sähköverkon pituus 22 000 km
  • Verkostoinvestoinnit 30 milj. euroa vuodessa = 340 €/asiakas/v
PKSS Koko suomi
Verkon pituus / asiakas 253 metriä 113 metriä
Asiakkaiden sähkönkäyttö keskimäärin 11 400 kWh / v 13 400 kWh / v
Asiakkaan verkkopalvelumaksut keskimäärin 550 €/v 422 €/v
Verkkopalvelumaksutulot johtokilometriä kohti 2 200 3 700

 

Siirtolaskussa verojen osuus on merkittävä

Verkkopalvelumaksujen mukana perittävät verot ovat kymmenessä vuodessa nousseet lähes kolminkertaisiksi. Verot muodostavat tänä päivänä asiakkaan sähkön käytöstä riippuen 30–50 prosenttia asiakkaan vuotuisista verkkopalvelumaksuista.

Verkkopalvelun hinta koostuu kolmesta osa-alueesta: kiinteästä kuukausimaksusta, sähkön kulutukseen perustuvasta siirtomaksusta sekä valtion keräämästä sähkö- ja arvonlisäverosta.