PKS Varma Verkko -projekti

PKS Sähkönsiirto Oy:n Varma Verkko -projektin tavoitteena on sähköverkon laajamittainen uusiminen niin, että pitkien sähkökatkojen riski poistuu vuoden 2028 loppuun mennessä. Samalla häiriöiden määrä pienenee ja niiden kesto lyhenee keskimäärin 80 %. Halpaa lystiä toimitusvarmuuden parantaminen ei ole, sillä vuosina 2014 - 2022 verkostoinvestointien määrä nousee 250 miljoonaan euroon. Työ on kuitenkin välttämätöntä tehdä, jotta toimitusvarmuus vastaisi tulevaisuudessa asiakkaiden odotuksia ja viranomaisten asettamia vaatimuksia.

Mitä olemme jo tehneet?

Olemme jo yli 10 vuoden ajan lisänneet voimakkaasti verkostoautomaatiota asentamalla muun muassa kauko-ohjattavia erottimia keskijänniteverkostoon sekä siirtäneet sähkölinjoja teiden varsiin. Näiden toimenpiteiden avulla vikojen rajaaminen ja häiriöiden korjaaminen on entistä nopeampaa. Sähkölinjat ovat tienvarressa myös vähemmän alttiita kaatuvien puiden aiheuttamille vaurioille. 


Mitä tulemme tekemään?

Uusiin toimitusvarmuustavoitteisiin pääseminen edellyttää koko 21 000 kilometrin pituisen sähköverkoston rakentamista uudella tavalla. Kustannustehokkaimmat ja nopeimmat keinot toimitusvarmuuden parantamiseen ovat taajamien maakaapelointi, harvaan asuttujen alueiden sähköjohtojen siirto teiden varsiin ja tehostettu vierimetsän hoito, jolla estetään puiden kaatuminen johtojen päälle.

Mitä Varma Verkko -projektilla saadaan aikaan?

Verkostoinvestoinneilla käytännössä poistetaan riski ylipitkistä sähkökatkoksista vuoden 2028 loppuun mennessä. Luonnonilmiöiden aiheuttamissa suurhäiriöissä voi syntyä jopa useiden vuorokausien pituisia sähkökatkoksia, koska korjattavia vikoja syntyy yhdessä hetkessä liian paljon. Pitkät katkokset aiheuttavat vakavaa haittaa niin asukkaille kuin yhteiskunnan toiminnallekin.
Sähkömarkkinalaissa onkin määritelty katkosten enimmäiskestoksi kaikissa olosuhteissa taajamissa kuusi tuntia ja harvaan asutulla alueella 36 tuntia. Sähkökatkoksia tulee esiintymään vielä kaikkien investointien jälkeenkin, mutta aikaisempaa ratkaisevasti harvemmin ja kestoltaan merkittävästi lyhyempinä.