Verkkoyhtiöille

Verkkoyhtiöille

Verkkoyhtiöille

Sähkönjakeluverkko on kymmenien vuosien investointi ja siihen sitoutuu erittäin paljon pääomaa rakennusvaiheessa ja myöhemmin sen elinkaaren eri vaiheissa. Tämän vuoksi palveluajatuksemme perustuu verkonhaltijan kustannusten hallintaan jokaisessa työvaiheessa.

Verkon elinkaaren kustannustehokasta hallintaa

Toteutamme verkonrakennuskohteet pienemmissä osissa tai kokonaisvastuullisesti – sen mukaan, mikä palvelee parhaiten juuri Sinun yritystäsi. Vankka suunnitteluosaaminen, urakointikokemus, tehokkaat kunnossapitoprosessit sekä pitkälle kehitetty valmius sähkönjakelun häiriöiden hoitoon tähtäävät kaikki samaan lopputulokseen: toimintavarmaan ja tuottavaan sähköverkkoon. Kustannustehokkuus syntyy urakoinnin eri vaihtoehtojen optimoinnista – oikea rakenne oikeaan tarpeeseen.


Verkostosuunnittelu

Optimoi investointisi

Sähköverkon tuottavuus lähtee jo suunnittelupöydältä. Verkostosuunnittelun lähtökohtana on verkosto-omaisuutesi tuottavuuden optimointi. Olemme suunnitelleet erilaisia sähköverkkoja jo yli puolen vuosisadan ajan, joten tiedämme jo aika hyvin, miten paras lopputulos saadaan aikaan kustannustehokkaasti. Hoidamme myös maankäyttöön liittyvät neuvottelut ja lupien hankinnat asiakasystävällisesti ja ammattitaidolla.

Suunnittelupalveluumme kuuluu:

 • Optimoidut 0,4 – 20 kV ja maakaapeli- ja ilmajohtoverkon mitoitussuunnitelmat.
 • Sijaintisuunnitelmat maankäyttöneuvotteluineen ja sopimuspalveluineen
 • Verkoston elinkaaren huomioivat rakennesuunnitelmat
 • Valmiit työ- ja hankintasuunnitelmat resurssien hallintaan

Kysy lisää suunnittelupalveluistamme Ilkalta.

Ilkka Ylikoski
puh. 050 528 0135
etunimi.sukunimi@enerke.fi


Verkkotietojen ylläpito

Käyttöturvallisuus ja verkko-omaisuus hallinnassa

Ajan tasalla olevat tiedot sähköverkkotiedot ovat verkko-omaisuuden hoidon, käyttöturvallisuuden ja kehittämisen perusta. Ylläpitopalveluumme kuuluu verkkotietojen tallentaminen ja verkon kehittämistä tukeva verkkotietojen raportointi yrityksesi tarpeen mukaan:

 • Projektien loppudokumentoinnin tarkastus ja vienti asiakkaan verkkotietojärjestelmään
 • Verkkotiedon päivittäminen
 • Työaikaisen verkkotiedon ylläpito turvallisen käyttöönoton varmistamiseksi

Kysy verkkotiedon ylläpitopalveluista lisää Ilkalta.

Ilkka Ylikoski
puh. 050 528 0135
etunimi.sukunimi@enerke.fi


Sähköverkon kunnossapito

ENERKE-huolenpitosopimus säästää huolilta

ENERKE-huolenpitosopimuksen ytimessä on yrityksesi tarpeiden ja vaatimusten mukaan laadittu kunnossapitosuunnitelma, jonka mukaisesti sähköverkostojen tarkastukset ja kunnossapito tehdään. Huolenpitosopimuksellamme saat näin kokonaispalveluna koko sähköverkoston elinkaaren hallinnan.

Tarkastuspalvelujamme:

 • 0,4 kV- 110 kV sähköverkkojen sekä valaistusverkkojen kunto- ja lahotarkastukset
 • Erotin-, muuntamo- ja jakokaappitarkastukset, pj-keskustarkastukset
 • Sijaintitiedot: pylväät, muuntamot, erottimet, jakokaapit, kaapeliretit, yms.
 • Verkkotiedon oikeellisuuden tarkastus ja virheiden korjaus
 • Maadoitusmittaukset (muuntajat, erottimet ja siirtoverkon pylväät)
 • Lämpökamerakuvaukset
 • Rakentamisen laadunvalvonta

Kunnossapitotöiden palvelujamme ovat:

 • Kunnossapitosuunnitelmien laatiminen
 • Sähkö- ja valaistusverkon kunnossapitotyöt ajanmukaisilla työmenetelmillä sekä töiden dokumentointi tilaajan vaatimusten mukaan
 • johtokatujen raivaus ja vierimetsäpalvelut

Ota yhteyttä Olliin, niin saat lisätietoa huolenpitosopimuksestamme.

Olli Vaakanainen
puh. 050 537 2621
etunimi.sukunimi@enerke.fi


Sähkönjakeluverkot

Vankkaa sähköverkkoa vankalla kokemuksella

Sähköverkkorakentamisen palvelumme kattaa ilmajohtorakentamien lisäksi maa-ja vesistökaapelirakentamisen kaikilla jännitetasoilla. Työt tehdään aina jakelukeskeytykset minimoiden, kustannustehokkaasti ja ympäristö huomioiden. Työ voidaan tilanteen niin vaatiessa tehdä myös jännitetyönä.

Meillä on myös vankka kokemus sähköverkon häiröiden hoidosta erilaisissa olosuhteissa. Olemme sovittaessa käytettävissä vararesurssina tai kokonaispalvelun toimittajana.

Sähkönjakeluverkon rakentamisen palvelut:

 • 0,4-110 kV:n ilmajohtojen rakentaminen
 • 0,4-110 kV:n maa- ja vesistökaapeleiden rakentaminen
 • 0,4-20 kV jännitetyöt
 • Käyttöönotto- ja loppudokumentaatiot tilaajan haluamassa muodossa
 • verkkotietojärjestelmään saakka
 • Häiriöiden hoito kokonaisvastuu-periaatteella
 • Viankorjaukset
 • Maakaapelivikojen paikannus ja korjaus

Ota yhteyttä Jonneen, niin saat lisätietoa sähköverkkorakentamisen palveluista.

Jonne Hurskainen
puh. 050 352 8206
etunimi.sukunimi@enerke.fi


Sähköasemat

Sähköasema avaimet käteen -toimituksena

Meillä on vankka kokemus ja osaaminen teollisuuden ja verkkoyhtiöiden sähköasemien toimittajana. Palveluumme kuuluvat kaikki osa-alueet toimivan ja laadukkaan sähköaseman rakentamiseksi suunnittelusta toteutukseen.

 • Sähköaseman suunnittelu ja toteutus
 • Verkon suojausten (releet) uusinnat ja huolto- ja kunnossapitotyöt
 • Verkon suojausten koestukset
 • Katkaisijoiden vaihdot ja huollot
 • Sähköasemien modifioinnit
 • Asemien tarkastukset ja kojeistojen tarkastushuollot
 • Kunnossapitokorjaukset
 • Katkaisijoiden ja erottimien huollot
 • Apusähköjärjestelmien tarkastukset, akustojen huollot sekä purkauskokeet
 • Kojeistojen ja muuntamoiden imurointi jännitetyönä ilman katkoksia
 • Katso myös tytäryhtiömme SLT-Consults Oy:n erikoispalvelut.

Kysy lisää sähköasemapaveluistamme Markulta.

Markku Tuupainen
puh. 050 362 6256
etunimi.sukunimi@enerke.fi


Varavoimapalvelut

Varavoimaa kaikkeen tarpeeseen

Toimitamme varavoimapalveluja ja tilapäissähköissähköä monipuolisella varavoimakalustolla. Palvelumme kattavat esimerkiksi sähkönjakelun turvaamisen tapahtumissa ja teollisuuden tai verkkoyhtiöiden huoltotöissä. Varavoimapalvelumme on lyhyellä varoitusajalla käytettävissä myös sähkönjakelun poikkeustilanteissa, kuten myrskytuhojen aikana tai kriittisten komponenttien vikaantuessa.

Varavoimaratkaisujamme voidaan käyttää saarekkeessa tai rinnan useamman varavoimakoneen kanssa. Suunnittelemme ja toteutamme tarvittaessa varavoimaratkaisuja myös asiakkaan erikoistarpeen mukaan räätälöitynä.

Enerke-varavoimapalvelun sisältö:

 • Varavoimatarpeen selvitys ja sähköistyssuunnitelma
 • Varavoimaratkaisun kokonaisuus (aggregaatit, muuntamot, jakokaapit, kaapelit)
 • Kuljetus, asennukset ja kytkentä

Erikseen sovittaessa:

 • Polttoainehuolto
 • Etävalvonta tai käytönaikainen valvonta paikan päällä.

Räätälöimme varavoima- ja tilapäissähköistyspalvelumme tarpeesi mukaan, joten kysy lisää Markukselta.

Markus Neuvonen
puh. 050 377 4386
etunimi.sukunimi@enerke.fi