Helikopteri varmistaa sähköntoimitusta nopeasti ja kustannustehokkaasti

Kun helikopteri hyrrää matalalla sähkölinjojen yläpuolella, tarkoittaa se sähkönkäyttäjälle sitä, että hänestä pidetään huolta. Kopterista tarkastetaan sähkön toimitusvarmuuden tilaa, kartoitetaan mahdollisia tulevia tai olevia vikapaikkoja tai sahataan sähkönjakelua vaarantavien puiden oksia ja latvuksia.

Alkuvuodesta helikoptereita on ollut PKS Sähkönsiirron tilaamana jo useissa eri tehtävissä. Tammikuussa kopterista kartoitettiin sähkölinjoille yltävien lumikuormaisten puiden sijaintia ja poistotarvetta. Tammi-helmikuussa tehtiin voimajohtojen viereisellä reunavyöhykkeellä olevien sähkönjakelua vaarantavien ylipitkien puiden latvasahauksia, jolloin puut eivät kaatuessaan yllä johtojen päälle. Hoitotoimenpiteen jälkeen voimalinja pysyy häiriöttömänä kymmenen-viidentoista vuoden ajan.

Latvasahaus tehdään uusinta tekniikkaa hyödyntäen

PKS Sähkönsiirto käyttää latvasahausmenetelmää, joka on täysin uutta niin Suomessa kuin pohjoismaissakin.

– Tämä uudenlainen reaaliaikaisen sijainnin paikantava latvasahausmenetelmä hyödyntää meidän aiempaa laserkeilausaineistoa ja tarkastuslentomerkintöjä. Näin sahauksen nopeus ja tarkkuus paranee ja aiemmin todetut riskipuut reunavyöhykkeellä ja sen ulkopuolella tulevat käsiteltyä ja dokumentoitua puukohtaisesti, kertoo projektivastaava Jarkko Ronkainen PKS Sähkönsiirto Oy:stä.

– Uusi Eltel Networksin ja Comtikin kehittämä menetelmä on ylivertainen perinteiseen tapaan verrattuna, jossa sahattavien puiden valinta on perustunut lentäjän silmävaraiseen arvioon ja sahauskorkeus epätarkkaan kameratietoon, Ronkainen kiittelee.

Helikopterisahauksissa on huomioitava turvallisuus

Helikopterilla tehdään vuosittain myös johtokatujen reunapuiden oksasahausta. Tänä vuonna oksintaurakka on aikataulutettu helmi-huhtikuun väliselle ajalle.  Mutta Teerisaaren luonnonsuojelualueella sahaukset tehtiin jo tammikuun aikana, ettei työstä aiheudu häiriötä alueen valkoselkätikkojen pesintään.

Matalalla lentävä helikopteri ja erikoinen sahausmenetelmä kiinnittävät huomiota maastossa ja moni asiakas haluaakin käydä katsomassa erikoista ilmestystä hieman lähempää. Mutta liian lähelle ei pidä mennä.

– Jos tulet paikalle, kun helikopteri on sahaustyössä, niin muista oman turvallisuutesi vuoksi pitää työmaahan 90 metrin turvaetäisyys, sillä puuainesta lentää kauas, Ronkainen muistuttaa. Helikopterin ääntä säikkyvät koti- ja tuotantoeläimet on myös syytä pitää kytkettyinä tai sisätiloissa.