Helikopterilla rutkasti lisää tehoa linjantarkastuksiin

Koko PKS Sähkönsiirto Oy:n 20 000 kilometrin pituinen sähkönjakeluverkko tarkastetaan määrävälein joko perinteiseen tyyliin maastossa kulkien tai nykyään yhä useammin helikopterilla. Tarkastuksissa etsitään ennakoivasti sähkönjakelua vaarantavia kohteita, kuten johdolle kallistuneita puita, viallisia eristimiä tai pylväitä. Helikopterilla tehtävien tarkastuslentojen etuina ovat nopeus, tehokkuus ja tarkkuus. Nykytekniikalla saadaan tarkkaa kuvaa sellaistakin pienistäkin yksityiskohdista, joita maan pinnalta ei edes pysty havainnoimaan. Vaikka yhden lentotunnin hinta onkin miestyöhön verrattuna kallis, etenee tarkastustyö sitäkin nopeammin. Esimerkiksi kesällä 2021 lentokilometrejä kertyy keskijänniteverkon tarkastuksessa noin 1600. Siinäkin olisi jalkaisin kävelemistä.

”Lentotarkastusten kautta saamme kolmella eri kameralla kuvattuja, erittäin tarkkoja valokuvia kaikista ilmajohtoverkon komponenteista eri suunnista sekä yleiskuvaa johtoalueesta. Kuva-aineiston tarkastus tapahtuu erillisen ohjelmiston kautta työpöydän ääressä heti alueen lentotarkastuksen valmistuttua ja sen avulla kohdennetaan mahdollisten havaintojen korjaavaa kunnossapitoa tarvittaviin kohteisiin. Lentojen aikana esiin nousseet akuutimmat kohteet lähtevät lähes reaaliaikaisesti korjattavaksi käyttökeskukseen ja sitä kautta urakoitsijalle”, kertoo projektivastaava Jarkko Ronkainen PKS Sähkönsiirto Oy:stä.

Helikopterissa on mukana myös laserkeilain, jonka digitaalinen pistepilvi ja sen automaattinen analysointi tuottaa tarkkaa havaintomateriaalia muun muassa kasvillisuuden, rakennusten, teiden ja muiden rakenteiden etäisyyksistä sähköverkon komponenteista.

”Lentotarkastukset ovat tehostaneet sähköverkon ylläpitoa ja turvallisuutta”

Lennoilta saadut kuvat ja laserkeilausten tulokset ovat kustannustehokas tapa tarkastaa sähköverkon ja johtoalueen kuntoa. Lentotarkastukset ovat tehostaneet sähköverkon ylläpitoa ja turvallisuutta. Analyysien kautta saadut havaintomateriaalit tuovat esiin yksityiskohtia, joita maasta tehdyssä tarkastuksessa ei välttämättä nähtäisi lainkaan. Aineistoa voidaan tarkastella uudelleen tietokoneella ja tutkia sähköverkkoa kokonaisuutena. Urakoitsijan ammattilaiset tarkastavat kuvat ja tehtyjen havaintojen perusteella tilataan tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet.

Kuva: Helikopteri on varustettu uusimmalla laserkeilausvälineistöllä, jolla saadaan tarkkaa kuvamateriaalia sähkölinjan kunnosta. Kerätty data käydään läpi lennon jälkeen omalla ohjelmistollaan ja minkä jälkeen havaitut korjauskohteet siirretään kunnossapidon työlistalle toimenpiteitä varten.

Toimenpiteitä vaativista kohteista saadaan kuvamateriaalia suunnittelijan ja asentajien tueksi. Periaatteessa vuodenaika ja säät eivät rajoita työtämme, vaan voimme tehdä lentokuvien tarkastusta myös talvella. Kasvillisuushavainnot tulevat algoritmien kautta suoraan lähes sataprosenttisesti”, Ronkainen toteaa.

Sähköverkon lentokuvaukset tehostavat verkostoon tehtävien investointien suunnittelua ja vähentävät maastokäyntejä olemassa olevan verkon suhteen useiden toimenpiteiden tekemisissä. Ohjelmistoissa olevien verkostokuvien kanssa pystytään käyttämään valokuvia ja keilauksesta saatuja etäisyystietoja suoraan maastosta käymättä paikan päällä.