Näin materiaaleja kierrätetään verkonrakennuksessa

Sähköverkkoa uudistettaessa vanhaa verkkoa pitää purkaa. Kaikkea purettavaa ei tuhota loppujätteeksi, vaan monenlaista materiaalia laitetaan uudelleenkäytettäväksi kierrätykseen. Näin paljon kierrätettävää syntyy alueemme verkonrakennustyöstä vastaavalla kumppanillammeEnerkellä.

Näin materiaaleja kierrätetään verkonrakennuksessa 

Puretuista sähkölinjoista saaduista materiaaleista kierrätetään lähes 100 % 

Mukaan on laskettu myös energiantuotantoon käytettävä poltettava materiaali. Ainoastaan muutaman vaaralliset jätteet menevät loppusijoitukseen, esim. asbestia mahdollisesti sisältävät purettavat rakenteet.  

Kierrätykseen meni materiaalia v. 2019 887 tonnia  

Kaapeleiden, muuntajien, ym. raudan osuus tästä materiaalista n. 80 %, määrä ei sisällä pylväitä.  

Tehokkaan lajittelun avulla maksimoidaan puhtaiden metallien hyötykäyttöMetallit menevät sulatukseen ja sitä kautta raaka-aineeksi monenlaisiin uusiin tuotteisiin. 

Kreosoottia sisältävää ja painekyllästettyä puujätettä syntyy vuosittain 20-30 tonnia 

Puujäte toimitetaan ongelmajätelaitokselle, jossa se käytetään polttoaineena sähkön- ja lämmöntuotannossa.  

Käytöstä poistettuja sähköpylväitä toimitetaan ongelmajätelaitoksille kaikilta työmailtamme ympäri Suomen vuosittain noin 1000 tonnia.

Vain joitakin hyväkuntoisia pylväitä käytetään uudelleen linjanrakennuksessa. Ongelmajätelaitoksilla pylväät käytetään energiantuotantoon.

Miten pylväät on kyllästetty?

  • Suurin osa uusista pylväistä on kuparikäsiteltyjä, jonkin verran käytetään vielä kreosoottikyllästeisiä pylväitä.
  • Aikaisemmin käytössä olleissa CCA pylväissä on kuparin lisäksi arseenia ja kromia, jotka molemmat ovat myrkyllisiä ja aiheuttavat iho-ongelmia. Niiden käyttö on ollut kiellettyä vuodesta 2006 lähtien. Pylväiden hävitys tapahtuu ongelmajätelaitoksessa.

Saako käytöstä poistettuja pylväitä ostaa tai käyttää uudelleen?

  • EU-direktiivin mukaan vanhoja pylväitä ei saa luovuttaa tai myydä kuluttajille, vaan ne on toimitettava asianmukaisille käsittelylaitoksille.