Sähkön toimitusvarmuus paranee suunnitelmallisesti

Teemme tänäkin vuonna kovasti töitä sen eteen, että saisit tulevaisuudessa käyttää mahdollisimman häiriötöntä sähköä juuri siellä missä tarvitset, silloin kun tarvitset, olipa sää mikä tahansa.

Suunnittelemme ja toteutamme verkostotyöt kullekin alueelle parhaiten sopivimmalla ja kustannustehokkaimmalla tavalla. Uusimme tänä vuonna sähköverkkoa säävarmaksi 700 kilometriä. Tämän lisäksi keskijännitejohtojen vierimetsiä hoidetaan 1 100 kilometriä. Pamilon ja Ilomantsin välisen 32 kilometriä pitkän 110 kV voimajohdon uusiminen on meneillään ja se valmistuu 2021 kesällä. Hankkeen arvo on noin 5,9 miljoonaa euroa.

Sähköasemista tänä vuonna uusitaan Heinäveden Palokissa sijaitseva sähköasema.

Löydät verkostotyökohteet kätevästi uudesta karttapalvelustamme osoitteesta www.pks.fi/tyomaat-kartalla

Taajamien kaapelointi loppusuoralla

Taajamien kaapelointiurakka saatiin pääosin valmiiksi viime vuonna. Tänä vuonna kaapeloidaan viimeiset 80 kilometriä. Suurimmat työmaat ovat Lehmossa, Niiralassa, Ilomantsissa ja Nurmeksessa. Työmaat tunnistat helposti suurista PKS Varma Verkko -työmaakylteistä.

Taajamien maakaapelointikohteet:

Haja-asutusalueella uusitaan sähköverkostoa ja hoidetaan vierimetsiä

Sähkölinjojen vierimetsän hoitoa jatketaan kaikkiaan 900 kilometrin matkalta yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan ja paikallisten metsäpalvelu-urakoitsijoiden kanssa.

Nyt kun taajamien kaapelointi on saatu valmiiksi, siirtyy verkoston uusimistyö taajamien lähialueille ja muualle maaseudulle. Ilmajohtoja uusitaan yhteensä 620 kilometriä, joista noin 130 kilometriä viedään metsistä teiden varsiin ja loput kaapeloidaan.

Suurimmat saneerauskohteet haja-asutusalueella: