Vierimetsän hoito ja johtokatujen raivaus vähentävät sähkökatkoja

Vaikka sähkölinjat taajamissa ovat jo hävinneet maan alle maakaapeliksi, avojohtoja tulee aina olemaan osana sähköverkkoa. Vierimetsänhoito ja linjanraivaus ovat kustannustehokkaita tapoja lumi- ja myrskytuhojen ehkäisemiseksi ja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Haja-asutusalueella metsässä olevia sähkölinjoja siirretään teiden varsille korjaus- ja huoltotöiden helpottamiseksi. Metsäisillä seuduilla myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamilta tuhoilta ja sähkökatkoilta suojaudutaan raivaamalla johtokatujen reunoilta sähkönjakelua uhkaavat puut järjestelmällisesti joka kuudes vuosi.

Johtokatujen raivausta tehdään kesäisin. Siinä johtokadulla kasvava vesakko raivataan, sähkölinjan reunalta poistetaan yksittäiset linjalle vaaralliset, kallellaan olevat puut tai oksat. Johtokadun reunalta poistetut yksittäiset puut voi maanomistaja hakea omaan käyttöönsä.

Vierimetsänhoito tarkoittaa johtokatujen vieressä olevan puuston poistamista tai harventamista noin 15 metrin etäisyydelle johtokadun reunasta. Vierimetsänhoitoon osallistuminen on maanomistajalle täysin vapaaehtoista. Vierimetsän hoidosta sovitaan maanomistajan kanssa ja työn tekee metsäalan ammattilainen. Vierimetsänhoidosta ei aiheudu metsänomistajalle kustannuksia ja tulot myydyistä puista tuloutetaan metsänomistajalle.

Raivausvuorossa olevat johto-osuudet, sekä vierimetsähoidetut ja työn alla olevat alueet näet parhaiten nettisivuiltamme uudesta verkostotyöt kartalla -palvelusta osoitteesta www.pks.fi/tyomaat-kartalla.
Käy tutustumassa!

Nauti luonnosta ja retkeile metsässä – ilmoita meille sähkölinjaa uhkaavista puista

Metsästä saa energiaa. Luonnossa kulkemalla harmit kutistuvat ja asiat loksahtavat oikeisiin mittasuhteisiin. Jos kulkiessasi verkkoalueellamme huomaat sähkölinjan vieressä olevan puun, joka on kallellaan linjaan päin tai jonka oksat ulottuvat linjalle, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme p. 013 2663 100.