9.10.2019

Biopolttoaineet vähentävät autoilun päästöjä jopa 80%

Jos miljoona suomalaista vaihtaisi biokaasuautoon, säästyisi 175 000 henkilön koko hiilijalanjälki vuodessa.

Bensiinille vähäpäästöisempi vaihtoehto on myös bioetanoli. Suomessa RE85-etanolipolttoainetta valmistetaan tähteistä, kuten hävikkileivästä. Dieselpolttoaineeseen sekoitetaan nykyään uusiutuvista raaka-aineista tuotettua dieseliä, joka voi olla kotimaista uusiutuvaa dieseliä tai joissain tapauksissa myös perinteistä biodieseliä. Kun uusiutuvaa dieseliä valmistetaan yhä yleisemmin jäte- ja tähderaaka-aineista, kasvihuonekaasujen vähenemä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna voi olla jopa 90 %.

Sähköauton hankinta vaatii alkuinvestoinnin, mutta sähköauton energiakulut ovat huomattavasti polttomoottoriautoja pienemmät. Liikkumalla sähköautolla bensa-auton sijaan, pienenee keskivertosuomalaisen liikenteestä aiheutuva hiilijalanjälki 63 % vuodessa.

Biokaasulla tai biojätteestä valmistetulla etanolilla ajaminen laskee keskivertosuomalaisella autoilusta aiheutuvia fossiilisia päästöjä jopa 80 %.

Lue lisää