Mitä on pörssisähkö?

Pörssisähkösopimuksessa sähkön hinta vaihtelee tunneittain sähköpörssin markkinahinnan mukaan. Hinta määräytyy Nord Poolissa, pohjoismaissa toimivassa sähköpörssissä, jossa sähkön tuottajat ja sähkön ostajat kokoontuvat myymään sekä ostamaan sähköä. Keskeisiä toimijoita sähkömarkkinoilla ovat tarjontapuolella voimalaitoksia omistavat sähkön tuottajat ja ostajapuolella sähköyhtiöt sekä suuret teollisuuslaitokset. Kauppaa käydään seuraavan päivän tuntihinnoista, eli spot-hinnoista, jotka vaihtelevat tunneittain kysyntä- ja tarjontatilanteen mukaan. Hintojen vaihtelu onkin asiakkaan kannalta koko asian ydin, sillä edullisen sähkön tunteja on aina enemmän, kuin kalliimpia hetkiä. Sen ansiosta sähkön ostajan kannalta edullisin hinta löytyy pidemmällä tähtäimellä aina sähköpörssiin perustuvasta hinnoittelusta

Pörssisähkön hinta

Pörssisähkön hinta muodostuu sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan, eli samalla periaatteella kuin missä tahansa muussa raaka-ainepörssissä. Sähkön tuottajat antavat päivittäin Nord Pooliin tarjouksen, millä hinnalla he ovat valmiita myymään sähköä kullakin tunnilla. Samoin sähkön ostajat ilmoittavat hinnan, jolla ovat valmiita ostamaan sähköä. Kun nämä tarjoukset kohtaavat, kauppa syntyy ja sähkön spot-hinta määräytyy. Tämän vuoksi sähköpörssi on paikka, jossa sähkön tuottaja saa sähkölleen aina parhaan hinnan ja josta sähkön ostaja voi hankkia sähköä kaikkein edullisimpaan hintaan. Kuluttajalle sähkön lopullinen hinta muodostuu spot-hinnasta, arvonlisäverosta sekä sähkönmyyjän marginaalista.

Pörssisähkön hintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Kun kysyntää on paljon, myös sähkön hinta nousee. Samalla tavalla kysynnän ollessa vähäistä (esim. yöllä), on sähkö halvempaa. Sääolosuhteet (esim. lämpötila, sateen ja tuulen määrä), globaali taloudellinen tilanne sekä esimerkiksi voimalaitosten huoltokatkot vaikuttavat myös sähkön hintaan.

Pörssisähkön hinnat

Katso alta pörssisähkön hinta nyt, hinnat tänään ja huomenna, eri aikavälien keskihintoja sekä tuntihintoja. Voit myös tarkastella pörssisähkön hintakehitystä valitsemallasi aikavälillä. Hinnat esitetty ilman marginaalia ja profiilivaikutusta.

Ladataan...

Ladataan...

Ladataan...

Ladataan...

Pörssisähkön hyödyt

Pörssisähkösopimuksella saat sähkösi markkinahintaan sekä valmiiksi kilpailutettuna. Pitkällä aikavälillä pörssisähkö on halvin sopimustyyppi, sillä edullisia tunteja on aina enemmän, kuin kalliita. Pörssisähkön hyödyt piilevätkin juuri hintojen vaihtelussa. Pörssisähköllä on mahdollista itse vaikuttaa sähkölaskunsa suuruuteen, sillä omaa sähkönkulutustaan voi pyrkiä ajoittamaan halvoille tunneille. Päivän tuntikohtaiset spot-hinnat julkaistaan edellisenä päivänä, joka mahdollistaa oman sähkönkäytön suunnittelun ja halpojen tuntien hyödyntämisen.

Kenelle pörssisähkö sopii?

Pörssisähkö-sopimuksen valitseminen ei tarkoita, että spot-hintoja tarvitsisi seurata jatkuvasti. Entistä suuremman hyödyn voi toki saada hintoja seuraamalla ja optimoimalla omaa sähkönkäyttöään, mutta lähtökohtaisesti pörssisähkösopimuksen asiakkaana ei tarvitse tehdä mitään. Sähkön hinta on jo valmiiksi kilpailutettua ja markkinahinnan mukaista.

Pörssisähkön hinta vaihtelee jatkuvasti, ja ajoittain vaihtelu voi olla hyvinkin suurta. Jos hintojen vaihtelu hirvittää, on sopimusta mahdollista räätälöidä itselle sopivammaksi hintakiinnitysten avulla. Hintakiinnityksillä voi kiinnittää sähkönsä hinnan joko kokonaan tai osittain tietylle aikavälille.

Pörssisähkön hyötyihin ja hintakiinnityksiin pääsee kuluttaja-asiakas kiinni PKS:n Priima-sopimuksella. Voit seurata sähkön markkinahintoja sekä omaa energiakäyttöäsi Priima Live -palvelustamme, ja tehdä hintakiinnityksiä jopa kahden vuoden päähän. Vastaava pörssisähkösopimus yrityksille on Priimaplus.

Pörssisähköä kotiinPörssisähköä yritykseen

Videosarja: Kaikki mitä sinun tulee tietää pörssisähköstä

Etkä ole vielä PKS:n asiakas?