Työntekijät koneen ääressä

Meille töihin

Tervetuloa meille töihin!

Olemme itäsuomalainen energiakonserni, johon kuuluvat sähköntuotannosta vastaava PKS Tuotanto, PKS Sähkökauppa, PKS Sähkönsiirto Oy ja sähkönjakelujärjestelmiin liittyviä palveluja tarjoava Enerke Oy, sekä niiden menestymistä edistävä palveluntuotantoyksikkö konsernipalvelut.  

Meillä leipänsä hankkii yhteensä noin 360 oman työnsä asiantuntijaa ja lisäksi työllistämme yhteistyökumppaneitamme vuosittain noin 300 henkilötyövuoden edestä. Ja koska nuorissa on tulevaisuus, tarjoamme monia kesätyö- ja harjoittelupaikkoja, joiden kautta nuoret pääsevät kurkistamaan mielenkiintoiseen energia-alaan.  

Meillä on monipuolisia työtehtäviä

Pohjois-Karjalan Sähkössä Joensuussa henkilöstö työskentelee sähkön myynnin, sähkön tuotannon ja konsernipalvelun eri tehtävissä. Porukan vahvuus on noin 60 henkilöä.

  • PKS Sähkökauppa myy sähköenergiaa ja energiapalveluita henkilö- ja yritysasiakkaille koko Suomeen. Töitä tehdään sähkön myynnissä, markkinoinnissa, viestinnässä, sähkönhankinnassa ja riskienhallinnassa sekä kehitetään tietojärjestelmiä ja prosesseja.  

  • PKS Tuotannosta vastaavat vesivoiman ammattilaiset. Työpäivät sisältävät muun muassa vesivoimalaitosten käyttöön ja kunnossapitoon sekä voimalaitosinvestointien suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä tehtäviä. 

  • Konsernipalveluissa työskennellään asiakaspalvelun, laskutuksen ja tiedonvaihdon, taloushallinnon, ict-palvelujen ja henkilöstöpalvelujen parissa.  

PKS Sähkönsiirron henkilöstön tehtäviin kuuluu sähköverkon strategista suunnittelua, käytön ja kunnossapidon suunnittelua sekä verkostohankkeiden projektointia ja sähköverkon valvontaa, unohtamatta palveluiden ja tulevaisuuden sähköverkon kehittämistä ja asiakasviestintää. PKS Sähkönsiirrolla on Joensuussa 25 työntekijää. Tutustu tarkemmin: https://pkssahkonsiirto.fi/ 

Enerke on yksi laaja-alaisimpia sähkö- ja televerkkojen palveluja tarjoavia yrityksiä Suomessa. Enerkellä on toimipaikkoja 16 paikkakunnalla Suomussalmelta Hyvinkäälle ja Nokialta Ilomantsiin. Henkilöstöstä 190 toimii sähkönjakelujärjestelmien parissa asentajatehtävissä ja 90 henkilöä erilaisissa suunnittelun, verkkotiedon ylläpidon, projektien ohjauksen, kehittämisen ja johtamisen tehtävissä. Tutustu Enerkeen: https://enerke.fi/ 

PKS:n asiantuntijat jakavat mielellään asiakkaille vinkkejään ja näkemyksiään eri viestintäkanavissa. Kuva: PKS
PKS:n asiantuntijat jakavat mielellään asiakkaille vinkkejään ja näkemyksiään eri viestintäkanavissa. Kuva: PKS

Vahvuutenamme on ihmisläheinen yrityskulttuuri

Henkilöstöstrategiamme ytimenä on sitoutunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Vuosittain tehtävän henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan siinä on myös onnistuttu. Työntekijämme kokevat, että omaan työhön ja yhtiön menestymiseen on mahdollisuus vaikuttaa, työyhteisössämme on hyvä ilmapiiri ja tukea on saatavissa sekä työkavereilta että esihenkilöiltä. 

Me lähdemme siitä, että työ tekee hyvää. Työskentelemme vastuullisissa ja monipuolisissa tehtävissä yhteiskunnallisesti merkittävällä toimialalla. Työhyvinvoinnilla on keskeinen merkitys henkilöstömme menestymisessä työssään sekä yhtiömme tavoitteiden ja taloudellisten tulosten saavuttamisessa. Työhyvinvointi on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla, niinpä ylläpidämme ja kehitämme sitä yhdessä.  

Tarjoamme työntekijöillemme joustavat työskentelymahdollisuudet, hyvän perehdytyksen sekä tuen uuden oppimiseen. Meillä on myös hyvinvointia kokonaisvaltaisesti tukevat monipuoliset työsuhde-edut, kuten lounas-, liikunta-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja työsuhdepyöräetu sekä laaja työterveyshuolto. 

Nainen ja mies katselee läppäreitään
Nainen ja mies katselee läppäreitään

Osaamisen kehittäminen on yhteistyötä

Osaamisen kehittäminen on meille tärkeää. Siksipä koulutamme työntekijöitämme suunnitelmallisesti mm. hyvän johtamisen ja työyhteisötaitojen ylläpitoon sekä ammatilliseen osaamiseen liittyviin taitoihin. Ja koska tiedämme, ettei oppi ojaan kaada, tuemme omaehtoista tutkintoon johtavaa opiskelua.

Porukassamme on kokeneita alan konkareita ja huippuosaajia, kuin myös työuraansa aloittelevia tai opiskelevia sekä lukuisia kesätyöntekijöitä. Koemme tiiviin yhteistyön alan oppilaitoksiin tärkeäksi, jotta jatkossakin energia-alalle hakeutuu ja kasvaa tulevaisuuden ammattilaisia. 

Osaavien työntekijöiden riittävyyden varmistamiseksi olemme tehneet suunnitelmallista oppilaitosyhteistyötä jo vuodesta 2002 alkaen. Oppilaitosyhteistyömme keinovalikoima on muovautunut monipuoliseksi: 

  • tarjoamme työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja,  

  • opinnäytetyön aiheita ja ohjausta,  

  • otamme vastaan opiskelijaryhmiä vieraaksemme,  

  • toivotamme myös opettajat tervetulleeksi työelämäjaksoilla tutustumaan työhömme,  

  • vierailemme itse oppilaitoksissa kertomassa työtehtävistämme tai vaikkapa työnhausta, 

  • olemme mukana kehittämässä opintojen sisältöjä. 

Edistämme myös omien työntekijöidemme ammatillista kehittymistä oppisopimuskoulutuksen avulla. Kokemuksemme oppilaitosyhteistyöstä on erittäin hyvä, ja se taitaa olla molemminpuolinen, sillä työnantajakuvamme perusteella olemme saaneet kiitettävästi motivoituneita opiskelijoita hakeutumaan meille.  

Tervetuloa töihin – meillä pääset osaksi energia-alan tulevaisuutta ja osaavaa joukkoamme!

Ota yhteyttä: 

Outi Leppänen
Henkilöstöjohtaja
050 556 1720
outi.leppanen@pks.fi