10.6.2020

Hiilineutraali sähköntuotanto ennätystasolla – sähköntuotannon päästöt historiallisen pienet

Viime vuoden aikana sähköntuotannon päästöt laskivat Suomessa 23 prosenttia historiallisen pieniin lukemiin. Sama kehitys jatkui alkuvuonna. Vastuulliset toimet ja valinnat ilmastonmuutoksen torjumiseksi tuottavat nyt tulosta. Sähköntuotannon päästöt ovat alemmalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin.

Tärkein syy viime vuoden päästöjen vähenemiseen on Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelän mukaan sähkön erillistuotannon ja samalla fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen puoleen. Kivihiilen käyttö sähkön erillistuotannossa laski 52 prosenttia ja turpeen 48 prosenttia.

Erillistuotanto tarkoittaa pelkän sähkön tuottamista. Jos samalla tuotetaan myös lämpöä, kyse on yhteistuotannosta eli CHP:stä. Se pysyi vuonna 2019 edellisen vuoden tasolla, mutta turpeen osuus polttoaineena laski hieman hakkeen hyväksi. Yhteistuotannon käyttö perustuu pitkälti talvikuukausien lämpöenergian tarpeeseen.

Päästökauppa ohjaa tuotantoa uusiutuviin ja päästöttömiin energialähteisiin

Leskelän mukaan päästökauppa on todella alkanut vaikuttaa siihen, miten energiaa tuotetaan. Fossiilisten polttoaineiden käyttö ei enää ole kannattavaa, ja ne poistuvat tuotannosta sitä mukaa kuin uutta kapasiteettia saadaan tilalle. Lupaavimmat näkymät uusille investointipäätöksille ovat sähköntuotannon osalta tuulivoimassa. Tuulivoiman osuus on vuositasolla asettunut nyt ensimmäistä kertaa pysyvästi fossiilisten yläpuolelle.

Tuulivoima saavutti viime vuonna uuden vuosituotantoennätyksen: 6,1 TWh. Sen suhteellinen osuus nousi kuitenkin vain vähän. Isompi lisäys on odotettavissa tämän vuoden aikana, kun 79:n viime vuonna avatun, uuden tuulivoimalan tuotanto näkyy tilastoissa. Tuulivoiman osuus sähköntuotannosta oli 9 prosenttia, ja se nousee edelleen uusien investointien myötä.

Tuulivoima kasvoi ennätykseen: kapasiteetti kasvoi 12 % ja tuotanto 5 %

Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat 23 prosenttia

Seuraa tilannetta kuukausittain

Alkuvuodesta sähköntuotannon päästöt ovat alentuneet edelleen roimasti. Syitä ovat tuulivoiman osuuden kasvu, teollisuuden vähentynyt tuotanto ja poikkeukselliset sääolosuhteet. Koronavirus tulee vähentämään kulutusta ja päästöjä entisestään. Kuukausittaista tilannetta pääset seuraamaan Energiateollisuus ry:n julkaisemasta kuukausitilastosta tuoreeltaan: energia.fi


PKS investoi tuulivoimaan

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on hankkinut lisää tuulivoimaa neljän megawatin suuruisen osuuden verran Teuvaan rakennettavan tuulivoimapuiston tuotannosta. Osuus vastaa energiamäärältään noin viiden-kuudensadan sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkön tarvetta.

Tuulivoimahankinta kasvattaa PKS:n päästötöntä tuotantoa entisestään. Voimaloiden käynnistyttyä 85 % tuottamastamme sähköstä on päästötöntä ja tavoitteenamme on, että vuoden 2022 jälkeen koko sähköntuotantomme on päästötöntä. PKS:llä on entuudestaan tuulivoimaosuuksia Tornion Röyttässä, Kemin Ajoksessa ja Vaasan Torkkolassa.

PKS:n sähköntuotannon kivijalkana ovat omat vesivoimalaitokset, joita on kaikkiaan kymmenen. Niiden etuna on vakaa säästä riippumaton sähköntuotanto. Esimerkiksi Puntarikosken vesivoimalaitos toimii myös valtakunnallisena säätövoimana.