10.1.2024

Kuinka paljon kodin sähkönkulutus vaihtelee pakkasten takia?

Motivan mukaan kotitalouksien lämmitysenergiantarve kasvaa samassa suhteessa pakkasten kanssa. Jos lämmitystarveluku nousee 15 prosenttia, myös lämmitysenergiantarve nousee 15 prosenttia.

Suurin osa rakennusten kuluttamasta energiasta käytetään tilojen ja käyttöveden  lämmittämiseen. Lämmitystarve rakennuksissa vaihtelee vuosittain sään mukaan, ja tämä vaikuttaa energiankulutukseen, vaikka energiatehokkuudessa ei olisikaan tapahtunut muutoksia.

Energianeuvoja Anna-Maria Rauhala
Energianeuvoja Anna-Maria Rauhala

Pohdittaessa kiinteistön energiatehokkuutta ja vertailtaessa lämmitysenergian kulutuksia vuosien välillä energiankulutus on ensin normeerattava eli sääkorjattava. Normeeratun kulutuksen avulla voimme vertailla saman rakennuksen eri kuukausien tai vuosien kulutuksia sekä eri kunnissa sijaitsevien rakennusten ominaiskulutuksia. Normeerauksessa lämmityksen kulutus muutetaan vastaamaan Ilmatieteen laitoksen määrittelemän niin sanotun ”normaalivuoden” lämpötilojen mukaista lämmöntarvetta.

Lämmitystarveluku (aiemmin kutsuttu astepäiväluvuksi) on tärkeä käsite rakennuksen lämmitystarpeen arvioinnissa. Tämä perustuu siihen oletukseen, että rakennuksen energiankulutus on likimain verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen. Lämmitystarveluku saadaan laskemalla yhteen kunkin kuukauden päivittäisten sisä- ja ulkolämpötilojen erotus. Kuukauden lämmitystarveluku on vuorokausien lämmitystarvelukujen summa, vuoden lämmitystarveluku vastaavasti kuukausittaisten lämmitystarvelukujen summa. Mitä kylmempi vuosi on, sitä suurempi on kyseisen vuoden lämmitystarveluku. ”Normaalivuoden” lämmitystarveluvussa sisälämpötilan ja ulkolämpötilan erotukseksi on oletettu +17 °C.

Ilmatieteen laitos laskee lämmitystarveluvun kuukausittain 16:lle niin sanotulle vertailupaikkakunnalle, katso tästä!

Vastaajana Anna-Maria Rauhala, energianeuvoja

energianeuvonta@ramboll.fi

Energiavirasto rahoittaa energianeuvontaa kaikissa Manner-Suomen maakunnissa. Ramboll Finland toteuttaa energianeuvontaa kuluttajille, kunnille ja pk-yrityksille Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla. Parhaiten tavoitat meidät sähköpostilla energianeuvonta@ramboll.fi.

Oman alueesi energianeuvojan löydät tämän linkin kautta