14.7.2021

Miten valitsen ja asennan itse älykkään turvakameran?

Älykkäiden turvakameroiden tarjonta on lisääntynyt valtavasti ja hinnat laskeneet jokamiesluokkaan. Itselle parhaan vaihtoehdon löytäminen voi olla runsaudenpulasta johtuen jopa vaikeaa. Kokeilimme, miten hommasta selviytyy ilman erityisempiä IT-taitoja.

Mitä ominaisuuksia haluat? 

Omien tarpeiden listaaminen osoittautui ennakoitua vaikeammaksi, ennen kuin tutustuminen tarjontaan oli tehty. Parin tunnin nettiselailu ja kameran hankkineiden tuttavien kanssa käydyt keskustelut antoivat jonkinlaisen tuntuman aiheeseen ja selkeyttivät valinnan kannalta oleellisimpia asioita. Budjetti rajattiin 100–200 euroon, sillä siinä hintaluokassa löytyy jo riittävä määrä vaihtoehtoja. Verkkovirtaan ja WiFi-verkkoon liitettävä laite, joka ei tarvitse erillistä SIM-korttia, akkujen latausta tai paristojen vaihtoa, tuntui sisäänkäynnin ja pihapiirin valvontaan sopivimmalta. Mahdollisimman hyvä kuvanlaatu oli yksi toiveista, samoin luotettavan valmistajan ja myyjän tuote, joka ei jättäisi pulaan. 

Kameran kuvaa voi seurata sovelluksesta reaaliaikaisesti. Sitä voi myös tallentaa kameraan asennettavalle muistikortille tai erilliselle tallentimelle. Sovelluksessa on myös leiketoiminto, jolla saa suurennoksen valitusta kuva-alueesta.
Kameran kuvaa voi seurata sovelluksesta reaaliaikaisesti. Sitä voi myös tallentaa kameraan asennettavalle muistikortille tai erilliselle tallentimelle. Sovelluksessa on myös leiketoiminto, jolla saa suurennoksen valitusta kuva-alueesta.

Hyvä esittelymateriaali ratkaisee 

Nettiselailun tuloksena paras vaikutelma jäi Reolink RLC-511W -kamerasta. Suomenkielinen käyttöönotto-ohjevideo ja yksityiskohtaiset ohjeet nettisivuilla poikkesivat muista selvästi edukseen. Mahdollisuus puhua maahantuojan asiantuntijan kanssa oli sekin merkittävä tekijä valintaa tehtäessä. Tuote oli hankintahetkellä hinnaltaan 120–150 euron luokkaa, ostopaikasta riippuen, ja sitä löytyi useista kodintekniikkaa myyvistä liikkeistä. Vaikka tässä tapauksessa pyrkimyksenä oli tehdä jo ennakkoon perusteellinen perehtyminen turvakameroiden käyttöön sekä tuotteiden ominaisuuksiin ja eroavaisuuksiin, tavoite jäi ainakin puoliksi saavuttamatta. Aihe on niin laaja, että vasta kokemusten karttuessa on mahdollista syventää tietämystään.

Yhdistäminen verkkoon 

Ensimmäinen vaihe käyttöönotossa on kameran yhdistäminen WiFi-verkkoon. Se alkaa puhelimeen tulevan suomenkielisen apin lataamisella sovelluskaupasta. Käyttöönottovaiheessa kamera liitetään verkkokaapelilla reitittimeen, mutta käytössä yhteys toimii myös langattomasti. Nykyisin yleisesti käytettävissä 5 GHz:n langattomissa verkoissa kantavuus ei kuitenkaan ole kovin hyvä. Ulos asennettavan kameran ja reitittimen välillä voi olla useampi seinä, jotka heikentävät signaalia liiaksi. Näin kävi myös meille, ja jouduimme tekemään lisäponnisteluja reitittimestä löytyneen toisen WiFi-verkon muuttamiseksi paremman kantavuuden 2,4 GHz:n taajuudella toimivaksi. Kameran mukana tulivat selkeät ohjeet asennukseen ja käyttöönottoon. Niiden lukemiseen uhrattu aika säästää paljolta turhalta tuskalta. Kameran liittäminen verkkoon on yksinkertaista. Ammattilainen tekee sen muutamassa minuutissa, samoin amatööri kerran harjoiteltuaan.  

Kamera seinään 

Reolinkin ulkoinen olemus vaikuttaa hyvinkin asialliselta. Se on metallikuorinen ja muotoilultaan tyylikäs. Jalusta on tukeva. Siihen on saatu yksinkertaisilla ratkaisuilla monipuoliset suuntausmahdollisuudet, jotka ovat riippumattomia asennuspinnan suunnasta. Kameran liitäntäjohto tulee jalustan sisältä. Parhaimmillaan kameran saa asennettua suoraan läpivientireiän päälle, jolloin kaapeli ei jää lainkaan näkyviin. Liitäntäjohdossa on valmiit liittimet virtakaapelille ja verkkokaapelille sekä resetointipainike, jolla kamerasta saa poistettua tehdyt asetukset. Asennuskohta kannattaa miettiä huolellisesti sen mukaan, mitä aluetta halutaan tarkkailla. Puut ja tuulessa liikkuvat isommat kasvit antavat aiheettomia ilmoituksia, mikä on hyvä huomioida suuntauksessa. Kuva-alueesta saa tosin sovelluksessa rajattua pois sellaiset kohdat, jotka voivat aiheuttaa turhia ilmoituksia.

Pihan tapahtumat kännykkään 

Kun kamera on asennettu ja liitetty verkkoon, se välittää reaaliaikaista kuvaa siihen yhdistettyihin laitteisiin. Helpoin tapa on seurata tapahtumia kännykän ruudulta, mutta ohjelman voi ladata myös tabletteihin ja pöytätietokoneisiin. Reolinkin kuva on hyvälaatuinen. Sitä on mahdollista zoomata kuva-alueen eri osiin ja tallentaa yksittäisinä kuvina tai videoina. Kamerasta noin 30 metrin päähän pysäköidyn auton rekisterinumero oli hyvin luettavissa kännykän ruudulta. Kuvan lisäksi kamera välittää ääntä, ja se toimii pimeälläkin. Kamera lähettää sovellukseen tai valittuun sähköpostiin ilmoituksen havaittuaan liikettä. Ilmoitus tulee kuitenkin sen verran isolla viipeellä, että monesti ilmoituksen aiheuttajaa ei ehdi enää nähdä. Ratkaisuna tähän on kameraan asennettava muistikortti, johon tapahtumat tallentuvat. Käyttäjä pääsee selaamaan niitä myöhemmin. Turvallisuuden kannalta vielä parempi vaihtoehto on hankkia erillinen tallennin, johon kamera tallentaa jatkuvasti kuvaa turvalliseen sijaintiin. 

Älykäs sovellus 

Kameran tulee rekisteröidä luotettavasti valvottavalla alueella tapahtuvat liikkeet. Aiheettomia ilmoituksia ei kuitenkaan saa tulla, sillä niiden tarkistaminen voi aiheuttaa paljon ylimääräistä vaivaa. Reolinkin sovelluksesta voi tehdä valvonnalle viikko-ohjelman, jossa määritellään ilmoitusten lähetysajat, ja reagointia liikkeeseen on mahdollista säätää halutulle tasolle. Hankinnassa mielenkiinto kohdistuu ensin teknisiin ominaisuuksiin, joita on helpompi vertailla. Käytössä huomio kääntyy kuitenkin aika nopeasti toimintaan liittyviin palveluihin. Miten hallintaa ohjaava sovellus toimii, minkälaisia ominaisuuksia se tarjoaa, miten kehitystä pidetään yllä, minkälainen tietoturva järjestelmässä on, minkälaisia tallennusratkaisuja on tarjolla, miten järjestelmä on laajennettavissa…? 

Lisää turvaa edullisesti 

Valvonnan tavoitteena on lisätä ihmisten ja omaisuuden suojaa. Pihalta reaaliaikaisesti välittyvä kuva ei ole kovin tehokas väline siihen. Kameran muistikortilta tai tallentimelta myöhemminkin löytyvä kuvamateriaali on jo paljon parempi todistusaineisto, jos pitää vaikka selvitellä murtautujien liikkeitä. Kameravalvonta toimii myös pelotteena. Hämärähommissa liikkuvien kiinnijäämisen riski kasvaa, mikä voi lisätä kynnystä ottaa kohteeksi kameravalvottu kiinteistö. Hyvä kamera välittää selkeää kuvaa, josta on todellista hyötyä käyttäjälle. Se toimii häiriöittä ja kestää säätilan rasituksia. Ainakin yhtä tärkeitä ovat siihen liittyvät palvelut, kuten toimintaa ohjaavat sovellukset ja niiden jatkuva kehitys. 


Mitä saa kuvata

Lainsäädäntö ei ole kovin selkeä kameravalvontaan liittyvien asioiden osalta. Ainakin tietosuojalaissa määritetään yksityisyyden suojaan ja rikoslaissa salakatseluun liittyviä asioita, jotka vaikuttavat valvontakameran käyttöön. Jokaisen olisi hyvä tutustua lainsäädäntöön ennen kameran käyttöönottoa. Periaatteena on, että kameravalvontaa voi käyttää yksityisillä alueilla ja kiinteistöissä. Yksityishenkilö ei kuitenkaan voi käyttää kameravalvontaa toisen omistamilla eikä julkisilla alueilla. Valvonnasta on hyvä tiedottaa alueella näkyvin kyltein.