9.3.2022

MottiNetissä kauppa käy vilkkaana

Viime vuonna Mottinetti-palvelussa ylittyi ensimmäisen kerran 100 000 käyntikerran raja. Lisääntynyt polttopuun käyttö näkyi selvimmin loppuvuonna, jolloin sähkön pörssihinnat olivat korkealla ja pakkaskelit tulivat totuttua aikaisemmin. 

Netissä 24/7

MottiNetti on Pohjois-Karjalan Sähkön asiakkailleen tarjoama polttopuukaupan palvelu. Puun myyjät voivat rekisteröityä palveluun ja ilmoittaa myyntiin erilaisia polttopuulajeja. Palvelussa on puulle tietyt vakiomitat ja puulajit sekä aina myös tuotteen hinta näkyvissä. Lisätietoina myyjät voivat ilmoittaa toimitustapaan, toimituserän kokoon ja toimituskustannuksiin liittyviä tietoja. Puun ostajan on helppo vertailla tarjontaa ja tehdä palvelusta suoraan tilaus tarvitsemistaan polttopuista. MottiNetti välittää sen puun myyjälle ja lähettää vahvistuksen tilaajalle, jolloin kaupasta jäävät dokumentit molemmille.

Kaupat suoraan ostajan ja myyjän välillä

MottiNetin tehtävänä on auttaa ostajaa löytämään tarvitsemansa puut ja myyjä sekä selkeyttää kaupantekoa. Palvelu ei ole osallisena kauppatapahtumassa eikä peri provisiota myyntihinnasta. MottiNetin ylläpito ja kehitys rahoitetaan myyjien maksamalla käyttömaksulla. Kun ostaja tekee kaupat suoraan myyjän kanssa, normaali tuotevastuu on myyjällä. Ylimääräisiä välikäsiä ei tarvita.

Polttopuukaupassa vaikeinta mitoitus

MottiNetissä käytetään mittayksikköinä pinokuutiometriä ja irtokuutiometriä, jota kutsutaan myös heittokuutiometriksi. Laskennallisesti pinokuutiometri 40–50 cm:n pituisissa klapeissa on 1,63 irtokuutiometriä. Mitoitukseen jää kuitenkin aina hieman tulkinnanvaraa, sillä oikein tarkka tekijä saa kuution pinoon sopimaan enemmän klapeja kuin toinen. Irtokuutiometrin sisältämään puumäärään taas vaikuttaa esimerkiksi se, tehdäänkö mittaus kymmenen kuutiometrin perävaunussa vai yhden kuution kontissa. Nämä ovat kuitenkin normaaleja puukauppaan kuuluvia asioita, joista on opittu löytämään yhteinen näkemys ostajan ja myyjän välillä.

MottiNetti uudistuu

Uudistettu mottinetti.fi-sivusto tulee käyttöön maaliskuun aikana. Uudistetussa palvelussa eri paikkakuntien polttopuutarjonta on entistä helpompi löytää, ja jatkossa myyjät voivat laajentaa tarjontaansa koko Suomeen. Toki mukaan toivotaan tulevan uusienkin myyjien, jotta tarjonta saadaan paremmin koko maan kattavaksi. Puun myyjät voivat jatkossa ostaa käyttöoikeuden palveluun ostohetkestä vuodeksi eteenpäin ja maksaa käyttömaksun rekisteröitymisen yhteydessä. Nykyiset myyjät siirtyvät automaattisesti uuteen palveluun.

MottiNetti-palvelussa ovat Pohjois-Karjalan Sähkön lisäksi mukana Lumme energia, Kymenlaakson Sähkö ja Savon Voima.

mottinetti.fi