14.6.2018

Sähköautot yleistyvät vauhdilla – miten sähkö- ja hybridiautojen lataus järjestetään taloyhtiöissä?

Taloyhtiöissä sähköautojen lataustarve on hyvä ottaa ajoissa huomioon ja suunnitella huolella. Tekniikassa on paljon mahdollisuuksia.

Sähköauton luontevin latauspaikka on usein kotona, jossa auton seisonta-aika on pisin. Taloyhtiöissä asia kannattaa ottaa ajoissa huomioon.

– Tämän kevään aikana melkein jokaisen taloyhtiön kokouksissa on puhuttu asiasta, kertoo Juhani Welin Realia Isännöinnistä.

– Keskustelua käydään uteliaaseen sävyyn; ihmiset ovat kiinnostuneita uudesta asiasta ja haluavat perehtyä aiheeseen tehdäkseen oikeita ratkaisuja. Käytännön toteutukseen asti latauspisteiden rakentaminen on edennyt vasta hyvin harvassa kohteessa.

Juhani Welin, Realia Isännöinti
Juhani Welin, Realia Isännöinti

Isännöitsijällä valmis sapluuna

Asia lähtee usein liikkeelle sähköauton hankintaa harkitsevan asukkaan käynnistäessä keskustelun taloyhtiössä. Myös isännöitsijät pitävät aihetta esillä, vaikka latauspisteiden tarve ei vielä olisi konkretisoitunut. Päätöksenteko, tekniset selvitykset ja asennustyöt ottavat aina aikansa, joten projektiin on hyvä varautua ajoissa. Realialla on oma toimintamalli, jonka perusteella asiaa voidaan viedä eteenpäin. Isännöitsijät tuovat esille eri vaihtoehtoja päätöksenteon pohjaksi.

– Kaikille taloyhtiöille sama malli ei ole paras, vaihtoehtoja täytyy olla. Perusteellinen keskustelu on aina hyväksi, ja kaikkien osakkaiden yhdenvertaisuus tulee ottaa huomioon päätöksiä tehtäessä, muistuttaa Welin.

Perusratkaisut ensin

– Taloyhtiöt ovat hyvin erilaisia. Jossakin yhtiössä voi olla tarve rakentaa yleinen latauspiste, jossa kuka tahansa voi ladata autonsa. Toisessa taas latausmahdollisuus rajataan vain osakkaille. Joissakin tapauksissa on tarvetta rakentaa vain muutama latauspiste, ja toisaalla varaudutaan latausmahdollisuuteen kaikkien autopaikkojen osalta. Autopaikkojen omistuksessa ja hallinnoinnissa on myös talokohtaisia eroja. Latauspisteiden tarpeen hahmottuessa on hyvä selvittää kiinteistön sähköverkon kunto ja sähköliittymän riittävyys sekä tarvittaessa teettää erillinen kuntokartoitus, kertoo Welin.

– Rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvien kustannusten jakautuminen herättää tällä hetkellä eniten keskustelua, teknisten ratkaisujen valinta ei niinkään.

Päätökset oikein

Rakennettaessa taloyhtiöön muutama latauspiste, jotka eivät edellytä muutoksia sähköliittymään tai sähköverkkoon, voidaan rakentamispäätös tehdä yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Yhtiö voi vuokrata latauspisteellä olevat autopaikat kalliimmalla hinnalla ja kerätä investoinnin kustannukset käyttäjiltä.

Kaikille autopaikoille asennettavat latauspisteet edellyttävät usein muutoksia taloyhtiön sähköliittymään ja sähköverkkoon. Tätä ei voitane pitää sellaisena uudistuksena, jolla kiinteistö päivitetään vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Tällaisen uudistuksen kustannukset voidaan periä yhtiövastikkeessa vain hankkeeseen suostuneilta osakkailta.

Latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin on luvassa tukea. Tavoitteena on selventää hakuehdot kevään aikana ja käynnistää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn myöntämien tukien haku elokuusta 2018 lähtien.

Taloyhtiön hallitus voi antaa suostumuksen latauspisteen rakentamiseen osakkaan hallinnassa olevalle autopaikalle. Osakas maksaa tällöin itse asennuksen kustannukset. Yhtiön tulee kuitenkin varmistua ennen luvan myöntämistä muidenkin osakkaiden kiinnostuksesta latauspisteen rakentamiseen ja kapasiteetin riittävyydestä.

Motiva on tehnyt taloyhtiöille ohjeen latauspisteiden rakentamisesta.
Motiva on tehnyt taloyhtiöille ohjeen latauspisteiden rakentamisesta.

Tekniikassa paljon mahdollisuuksia

Kerrostaloasunnoissa sähkön kokonaiskulutus ei ole vähentynyt energiaa säästävän tekniikan myötä. Sähkölaitteiden määrän kasvu on samaan aikaan lisännyt kulutusta, minkä vuoksi sähköliittymissä ei monestikaan ole vapaata kapasiteettia latauspisteiden rakentamiseen. Kustannustehokkaampi vaihtoehto kiinteistön liittymän suurentamiselle voi olla latauspisteille otettava oma liittymä. Latauksessa käytettävän sähkön laskutukseen on valittavissa monia erilaisia ratkaisuja. Sähköyhtiö voi veloittaa käytetyn sähkön taloyhtiöltä tai suoraan latauspistettä käyttävältä osakkaalta. Veloitusperusteena voi olla arvioitu tai mitattu kuukausi- tai vuosikulutus. Jos samaa latauspistettä käyttää useampi osakas, käyttö voidaan laskuttaa latauksen yhteydessä tehtävän tunnistautumisen mukaan.

Sähköautojen lisääntyminen on merkittävä asia ympäristölle. Ilmastonmuutoksen kannalta haitallisten päästöjen määrästä neljännes tulee liikenteestä. Vaikka taloyhtiössä ei vielä olisi yhtään sähköauton käyttäjää, on asiaan hyvä varautua ajoissa. Piharemontin yhteydessä latauspisteiden kaapelointi ei sido suuria pääomia, ja kiinteistön sähköverkon tilanteen kartoitus on hyvä liikkeellelähtö.