21.7.2021

Sähköntuotannolla merkittävä rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä

Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat viime vuonna lähes neljänneksen. Suomessa jo noin 85 prosenttia sähköntuotannosta on päästötöntä. Vesivoiman ja tuulivoiman tuotannot ovat ennätyslukemissa.

Energia-ala on sitoutunut energiatuotannon päästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Vihreällä tiellä ollaan hyvässä vauhdissa. Viime vuonna koko energiantuotannon kokonaispäästöt laskivat 20 prosenttia, sähkön osalta 24 prosenttia. Kymmenen viime vuoden aikana sähköntuotannon päästöt ovat laskeneet alle neljäsosaan lähtötasosta. Laskun taustalla vaikuttavat vahvasti fossiilisen tuotannon korvaaminen tuulivoimalla ja siirtyminen turpeesta hakkeeseen sähkön ja lämmön yhteistuotannossa.

Päästötön sähköntuotanto kasvaa nopeasti

Tuuli on uusiutuva energianlähde, eikä tuulivoimatuotannossa synny suoria päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. Tuulivoiman rakentaminen on kasvanut vauhdikkaasti. Viime vuonna sähköä tuotettiin tuulivoimalla jo 7 780 GWh, joka oli 12 prosenttia sähköntuotannosta. Kasvua edellisvuoteen oli lähes 30 prosenttia. Tuulivoiman tuotannon osuus kokonaissähköntuotannosta nousi ensimmäistä kertaa yli 10 prosentin.

Suurin osa päästöttömästä sähköstä tuotetaan edelleen ydinvoimalla ja vesivoimalla. Ydinvoiman osuus on pysynyt vakiona, kun taas vesivoiman osuus nousi hyvien tuotanto-olosuhteiden ansiosta viime vuonna peräti 27 prosenttia.

Vesivoiman merkitys säätövoimana kasvaa

Hiilivapauden myötä yhä kasvava sähköntuotannon riippuvuus sääolosuhteista tuo haasteita sähkön riittävyydelle ja tuotannon kyvylle vastata sähkön kysyntään oikea-aikaisesti. Sähkön varastointi suuressa mittakaavassa on vielä vaikeaa.

Pohjolassa on kuitenkin runsaasti vesivoimaa, jolla tuotantoa voidaan nopeasti säätää. Vettä voi varastoida. Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä totesi Uutissuomalaisen debatissa, että Suomen oman säätökykyisen vesivoiman arvo ja merkitys kasvavat edelleen. Ydinvoima ja yhteistuotantosähkö takaavat hyvän perustan sähkön riittävyydelle. Vesivoima on sähköjärjestelmän kruununjalokivi, jonka edellytyksiä ei saa heikentää.

Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat 24 prosenttia

SÄHKÖN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT:

  • 4,1 Mt vuonna 2020

  • 5,5 Mt vuonna 2019

  • 6,9 Mt vuonna 2015

  • 19 Mt vuonna 2010

– Laskua edellisvuoteen 24 % – Päästöt laskeneeet viimeisen 5 vuoden aikana 40 % – Päästöt laskeneet viimeisen 10 vuoden aikana 78 %

Tuulivoima uuteen ennätykseen:

Kapasiteetti kasvoi 13 prosenttia ja tuotanto 29 prosenttia

Hiilineutraali sähköntuotanto ennätystasolla

Lähteet: Energiateollisuus

PKS:n sähköntuotanto päästötöntä vuoden 2022 jälkeen 

Vastuullinen vesivoimantuotanto on ollut tärkeä osa Pohjois-Karjalan Sähkön strategiaa. Päästöttömyyden lisäksi PKS:n omistamien 11 vesivoimalaitoksen tuotanto on arvokas osa kotimaista sähköntuotantoa, jonka etuna on vakaa säästä riippumaton tuotanto. Viime vuosi oli sademäärien osalta paikoitellen jopa ennätyksellisen suuri, joka nosti PKS:n oman vesivoiman tuotannon jopa erinomaisiin 232 miljoonan kilovattitunnin lukemiin, keskimääräisen 220 sijasta.

PKS:n vesivoimalaitokset sijaitsevat Kuurnassa, Jänisjoella, Puhoksessa, Kuokkastenkoskella ja Palokissa. Louhikosken voimalaitos Nurmeksessa puretaan tänä vuonna, jolloin Saramojoki vapautetaan kalataloudelle ja virkistyskäyttöön. Puntarikosken vesivoimalaitos toimii normaalin tuotantokapasiteetin lisäksi myös valtakunnallisena säätövoimana.

PKS on hankkinut tuulivoimaosuuksia tuulivoimapuistoista Tornion Röyttästä, Kemin Ajoksesta ja Vaasan Torkkolasta. Uusin hankinta on Teuvaan rakennettavan tuulivoimapuiston osuus, joka vastaa energiamäärältään noin viiden-kuudensadan sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkön tarvetta.

Teuvan tuulivoimahankinta kasvattaa PKS:n päästötöntä tuotantoa entisestään. Voimaloiden käynnistyttyä 85 % tuottamastamme sähköstä on päästötöntä ja tavoitteenamme on, että vuoden 2022 jälkeen koko sähköntuotantomme on päästötöntä.