2.2.2018

Sähköpatterien ja termostaattien vaihdolla jopa viidennes pois lämmityskuluista

Pientalojen yleinen lämmitysmuoto, huonekohtainen pattereilla toteutettu lämmitys, on helppo trimmata entistäkin energiaa säästävämmäksi järjestelmäksi ilman suuria investointeja laitteisiin.

Huonekohtainen sähkölämmitys on rakenteeltaan kevyt, ja se reagoi nopeasti ulkolämpötilan muutoksiin, muista lämmönlähteistä saatavaan lämpöenergiaan ja lämpötilan pudottamiseen. Asukkaalle tämä tuntuu tasaisena asumismukavuutena ja kohtuullisina kustannuksina.

Vanhojen, 20–30 vuoden ikäisten sähkölämmittimien vaihto nykyaikaisiin, nopeasti reagoiviin lämmittimiin alentaa tutkimuksen mukaan talon lämmitysenergian tarvetta noin 10 prosenttia.

Sauna- ja pesutilojen lattialämmityksen termostaattien uusiminen ja niiden oikeaoppinen käyttö pienentää lämmitysenergian tarvetta toiset 10 prosenttia.

Nykyaikaiset sähköpatterit antavat tasaisempaa lämpöä ja parantavat asumismukavuutta

Vanhat seinäpatterit, joita ohjataan mekaanisilla termostaateilla,  ovat välillä tulikuumia ja taas hetken päästä kylmiä. Kun patterit ovat ikkunoiden alla, kylmien jaksojen aikana ikkunan lähellä jäähtynyt ilma pääsee laskeutumaan lattialle ja saa aikaan vedontunnetta. Uudet termostaatit estävät ilmiötä syntymästä.

Vanhojen seinäpattereiden vaihtamisen myötä myös asumismukavuus paranee. Nykyaikaisten pattereiden yksi tärkeimpiä ominaisuuksia on tarkka ja nopeasti reagoiva termostaatti, joka reagoi muiden lämmönlähteiden, kuten ihmisten, valaistuksen, takan tai auringon, tuottama lämpö voidaan ottaa huomioon tehokkaasti lämmityksessä.

Nykyaikaiset patterit pystyvät tuottamaan tilaan jatkuvasti lämpöä juuri oikeassa suhteessa, jolloin asunnossa on tasaisen lämmintä. Siksi lämpötila voidaan pitää matalampana ja lämmitysenergiaa kuluu noin 10 prosenttia vähemmän.

Kevyt remontti

Seinäpattereiden vaihtaminen vie vain vähän aikaa ja työn kustannuksetkin jäävät kohtuullisiksi. Vaihdon voi tehdä sähköurakoitsija, jolla on työhön tarvittavat asianmukaiset luvat.

Osittain varaaviin lattialämmitysjärjestelmiin on suositeltavaa lisätä myös ulkolämpötilaohjaus ja tarvittaessa huonetermostaatti, jolloin hitaasti reagoiva lattialämmitys ehtii paremmin mukaan lämpötilan muutoksiin ja vältytään yli- tai alilämmöiltä.

Rahassa mitattuna puhutaan keskivertoisessa sähkölämpötalossa tällöin parhaimmillaan noin 500 euron vuosisäästöstä.

Motivan Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarissa tutkittiin keinoja sähkölämmitteisten talojen energiakulujen alentamiseen. Tulosten mukaan sähkölämmitteisessä talossa voidaan varsin yksinkertaisin toimin saavuttaa 20 prosentin säästö lämmityskustannuksissa.