7.11.2018

Äly tuli sähkön ostamiseen

Äly siellä, äly täällä, äly hoi, elä jätä. Äly on tullut vauhdilla yleiseksi puheenaiheeksi vähän joka puolella, joillekin jopa ärsyttävyyteen saakka. Koneet ja laitteet muuttuvat yhä älykkäämmiksi, mukautuvat käyttäjänsä tarpeisiin ja pian muuttavat toimintaansa itse tilanteen mukaan, kuten käyttäjä haluaa. Äly on tulossa vahvasti myös palveluihin. Voi hyvin olla, että älykäs palvelu muuttuu nopeasti normaaliksi asiaksi kaikessa niin, että sitä ei enää tarvitse erikseen edes mainita. Kaiken tämän tekevät mahdolliseksi digitaalisuus, nopeutuva tiedonsiirto ja tiedonkäsittely. Halusimme tai emme. Ja kyllähän lopulta haluamme, vaikka se alussa oudoksuttaakin.

Kulutuksen ja tuotannon tasapaino vaati yhä enemmän toimenpiteitä

Sähköenergian tuottaminen ja käyttäminen on muuttumassa monimutkaisemmaksi, moniulotteisemmaksi tai monipuolisemmaksi, aivan kuten sähkön käyttäjä haluaa asian nähdä. Vakaasti toimivan suurvoimantuotannon tilalle on nopeassa tahdissa tullut yhä enemmän sääriippuvaista sähköntuotantoa, jossa sähköä tulee runsaasti tarjolle, kun tuulee tai aurinko paistaa ja muuna aikana sähkön tarve joudutaan paikkaamaan muilla tuotantotavoilla. Ihmisen sähkön tarve ei sen sijaan tule jatkossakaan vaihtelemaan tuulten tai pilvisyyden mukaan, vaan energiaa on oltava tarjolla aina kysyntää vastaava määrä. Tämä vaatii sähkön tuotannolta, jakelulta ja käytöltä yhä enemmän joustavuutta ja kulutusvaihtelujen sekä äkillisten muutosten hallintakykyä. Tämä onnistuu vain lisäämällä säätövoimaa, automaatiota ja älykkyyttä keskeisiin kohtiin verkkoa.

Maailman ensimmäinen älysähkösopimus on jo tarjolla

Sähkön käyttäjän puolella älykkyyden vaatimat ”harmaat aivosolut” eli laitteiden toimintaa valvova ja ohjaava sekä internetiin yhteydessä oleva tekniikka yleistyy sekin nopeasti. Uusi 5G-maailma nopeuttaa tiedonsiirtoa vallan uusiin lukemiin ja mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattomuuden ja tiedonkäsittelyn entistä paremmin. Palvelut ja tiedot siirtyvät langattomien yhteyksien taakse ja palvelimiin, jotka sijaitsevat ties missä pilvipalvelussa. Pelottavaakin, voisi joku sanoa.

Monimutkaistuvan sähkömarkkinan ja entistä älykkäämmän asumisen väliin tarvitaan palvelu, joka tuo uudet mahdollisuudet asiakkaiden ulottuville helposti. Perinteisillä jäykillä sähkösopimuksilla se ei enää onnistu. Kehittämämme Priima-sähkösopimus on maailman ensimmäinen sähkösopimus, joka tuo jo nyt ennen kokemattomia hyötyjä sähkön käyttäjälle. Voit ostaa sähköä pörssihintaan, eli jatkuvasti pörssissä kilpailutettuun hintaan, tehdä hintakiinnityksiä tulevaisuuteen, vaihtaa tuotantotavan kokonaan päästöttömäksi ja hyödyntää esimerkiksi oman aurinkosähkön tuotot maksimaalisesti. Ja tulevaisuudessa vielä paljon muuta, kun palvelut ympärillä kehittyvät. Priima on siihen valmis jo nyt.

Sen vuoksi kutsumme sitä älysähkösopimukseksi. Onko se liikaa sanottu? Ei meistä.


Kimmo Tolvanen

Markkinointi- ja tuotekehityspäällikkö kimmo.tolvanen@pks.fi