29.2.2024Iida Heikkinen

Hintakiinnityksen ABC

Sähkön hinta on vaihdellut voimakkaasti lähivuosina, ja tämä on saanut keskustelun heräämään siitä, onko pörssisähkö oikeasti se kannattavin vaihtoehto. Pörssisähkösopimuksen hinta seuraa ajantasaista markkinahintaa ja tästä syystä vaihtelu eri päivien ja kuukausien välillä voi olla todella suurta. Kerätyn tiedon ja tilastojen valossa pörssisähkö tulee kuitenkin pidemmällä aikavälillä edullisemmaksi kuin tämänhetkiset kiinteähintaiset sopimukset.

Jos pörssisähkön edut kiinnostavat, mutta hintaheilahtelu mietityttää, suosittelemme tutustumaan kuluttajille tarkoitettuun Priima- ja yrityksille tarkoitettuun Priimaplus-sähkösopimukseen. Sopimuksiin kuuluu maksutta hinnankiinnitysmahdollisuus, jonka avulla asiakas voi vakauttaa sähkön hintaa ja ennustaa paremmin sähkölaskunsa loppusummaa.

Tässä vastauksia yleisempiin kysymyksiin hinnankiinnitykseen liittyen:

Mitä hintakiinnitys tarkoittaa?

Priima-tuoteperheen sopimuksissa on ainutlaatuisena ominaisuutena hintakiinnitysmahdollisuus, jonka avulla asiakas voi kiinnittää omaa sähkönhintaansa eri pituisille jaksoille ja tällä tavoin vakauttaa omaa sähkön hintaansa. Asiakas voi seurata reaaliaikaisesti sähköpörssin hintojen mukaan päivittyviä kiinnitystarjouksia ja tehdä kiinnityksiä Priima Live -palvelussa.

Yritysasiakkaiden Priimaplus-sopimukseen kuuluu myös veloituksetta hinnankiinnityspalvelu, jolloin asiantuntijamme hoitavat sähkön hinnan seuraamisen ja kiinnityksen asiakkaan puolesta. Hinnankiinnityspalvelun ollessa käytössä asiakas voi myös halutessaan tehdä itse hintakiinnityksiä.

Mitä hyötyä on hintakiinnityksestä?

Suurin hyöty hintakiinnityksistä on se, että asiakas voi vakauttaa omaa sähkön hintaansa valitsemalleen ajanjaksolle ja varautua tällä tavoin hintavaihteluihin sähkömarkkinoilla, menettämättä kuitenkaan pörssisähkön hyötyjä.

Hintakiinnitysten avulla asiakas voi myös saada rahallista säästöä sähkön keskihinnassa. Tämä kuitenkin riippuu sähkömarkkinoiden sen hetkisestä tilanteesta ja siitä, onko asiakas onnistunut tekemään kiinnityksen oikeaan aikaan. Halvempaa hintaa ei siis voida luvata, sillä sähkömarkkinat elävät jatkuvasti ja niitä on hankala ennustaa pitkälle tulevaisuuteen.

Miten kiinnityshinnat muodostuvat?

Kiinnityshinnat muodostuvat sähkön johdannaismarkkinan mukaan ja niihin lisätään voimassa oleva arvolisävero. Lyhyiden kiinnitysjaksojen hinta seuraa reaaliaikaisesti Nasdaq OMX -pörssihintojen muutoksia. Markkinat ovat tyypillisesti auki arkipäivinä klo 9–17 ja muuna aikana hinnat eivät muutu.

Pitkissä hintakiinnityksissä otetaan huomioon myös se, miten asiakkaan kulutus jakautuu eri vuodenajoille. Pitkän kiinnityksen hinta on käyttöpaikkakohtainen, eli se ei ole kiinnitysjaksojen hintojen suora keskiarvo. Hinta muodostuu laskemalla yhteen valitun jakson sähkönhankintakustannukset, jotka jaetaan käyttöpaikan ennustetulla sähkönkäytöllä. Talvipainotteisella kuluttajalla pitkän kiinnityksen hinta on siis korkeampi kuin kesäpainotteisella kuluttajalla.

Milloin on sopiva aika tehdä hintakiinnitys?

Oikeaa hetkeä kiinnityksen tekemiselle ei ole, vaan jokaisen asiakkaan täytyy itse määrittää hintataso, joka tuntuu itselle sopivalta. Jos hinta on asiakkaan mielestä erittäin hyvällä tasolla, kannattaa tehdä 100 % hintakiinnitys. Jos hinta tuntuu olevan ihan hyvällä tasolla, mutta merkkejä hinnan alenemisesta kyseiselle ajanjaksolle on, voi kohteeseen tehdä 50 % kiinnityksen. Tällöin hinta kiinnitetään vain osittain ja loppuosa kulutuksesta laskutetaan tunneittain vaihtuvalla markkinahinnalla.

Takaako hintakiinnitys kiinteän hinnan?

Hintakiinnitys vakauttaa sähkönhintaa ja antaa asiakkaan sähkölaskuun ennustettavuutta. Kiinnityshinta ei ole kuitenkaan vielä lopullinen hinta. Hintaan lisätään kulutusvaikutus ja toimitusmaksu, eli myyntiyhtiön marginaali. Alla olevissa esimerkeissä mallinnetaan sähkön hinnan muodostumista eri tilanteissa.

Esimerkki 1.

Asiakas on tehnyt 50 % hintakiinnityksen hintaan 7,8 snt/kWh ja loppu kulutuksesta lasketaan ajantasaisen markkinahinnan mukaan. Spot-hinnan keskiarvo laskutusjaksolla on ollut 15,23 snt/kWh. Asiakkaan oma keskihinta on 13,36 snt/kWh. Asiakkaan kulutus on ajoittunut hyvin halvoille tunneille ja tästä syystä kulutusvaikutus ajanjaksolla on ollut -1,87 snt/kWh. Toimitusmaksu on 0,45 snt/kWh.

50 % hintakiinnityksen tehneen asiakkaan sähkön hinta lasketaan kaavalla

(50 % x kiinnityshinta) + (50 % x kulutusvaikutus) + (50 % x oma keskihinta) + toimitusmaksu

Asiakkaan lopullinen sähkön hinta tällöin on:

(50 % x 7,8 snt/kWh) + (50 % x (-1,87 snt/kWh)) + (50 % x 13,36 snt/kWh) + 0,45 snt/kWh = 10,095 snt/kWh

Esimerkki 2.

Asiakas on tehnyt kohteeseen 100 % kiinnityksen maaliskuun ajaksi hintaan 8,3 snt/kWh. Myyntiyhtiön marginaali on 0,45 snt/kWh.

a) Ensimmäisessä tapauksessa asiakas on kiinnityksestä huolimatta seurannut tarkasti markkinahinnan heilahteluja ja pyrkinyt ajoittamaan kulutuksensa halvemmille tunneille. Tästä syystä hänen kulutusvaikutuksensa on -1,2 snt/kWh.

100 % kiinnityksen tehneen asiakkaan lopullinen sähkön hinta lasketaan kaavalla

Kiinnityshinta + kulutusvaikutus + toimitusmaksu

Asiakkaan lopullinen sähkön hinta tällöin:

8,3 snt/kWh + (-1,2 snt/kWh) + 0,45 snt/kWh = 7,55 snt/kWh

b) Toisessa tapauksessa asiakkaalla ei ole ollut mahdollisuutta seurata sähkönhinnan vaihteluita ja hänen kulutuksensa on välillä ajoittunut kalliimmille tunneille. Tästä syystä asiakkaan kulutusvaikutus on +2,30 snt/kWh.

Asiakkaan lopullinen sähkön hinta tällöin:

8,3 snt/kWh + 2,30 snt/kWh + 0,45 snt/kWh = 11,05 snt/kWh

Voiko tehdyn hintakiinnityksen perua?

Hintakiinnitystä ei voi perua, vaan se on sitova. Hintakiinnityksen teon jälkeen sopimus muuttuu määräaikaiseksi kiinnityshetkestä hintakiinnitysjakson loppuun saakka. Hintakiinnitysjakson loputtua sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana ja tuntihintaisena.

Hintavahti vai kiinnitysautomaatti?

Jos asiakkaalla ei ole aikaa seurata sähkön markkinahintojen vaihtelua itse, hän voi asettaa hintavahdin tai kiinnitysautomaatin seuraamaan markkinahintoja puolestaan.

Hintavahti asetetaan Priima Live -palvelussa jokaiselle kiinnitysjaksolle erikseen ja sähkön hinnalle asetetaan raja, jolla asiakas on valmis ostamaan sähköä. Hintavahti laittaa ilmoituksen joko sähköpostilla tai tekstiviestillä, kun kiinnityshinta alittaa asiakkaan asettaman rajan. Hintavahti ei kuitenkaan tee kiinnitystä asiakkaan puolesta, vaan asiakkaan pitää käydä itse palvelussa tekemässä kiinnitys. Hinnat päivittyvät sähkömarkkinoiden mukaan ja tästä syystä ei voida luvata, että hinta olisi enää sama silloin, kun asiakas menee tekemään kiinnitystä hintavahdin lähettämän ilmoituksen jälkeen.

Kiinnitysautomaatti asetetaan Priima Livessä jokaiselle kiinnitysjaksolle erikseen hintavahdin tavoin. Asiakas asettaa itselleen sopivalta tuntuvan hintarajan, jolla asiakas on valmis ostamaan sähköä. Hintaraja voi olla esimerkiksi 7 snt/kWh, jolloin kiinnitysautomaatti tekee automaattisesti kiinnityksen, jos hinta on 7,0 snt/kWh tai sen alle.

Voiko hintakiinnityksiä siirtää käyttöpaikasta toiseen?

Hintakiinnitykset voi siirtää käyttöpaikasta toiseen esimerkiksi muuton yhteydessä, mutta ne voivat olla voimassa vain yhdessä käyttöpaikassa kerrallaan. Kiinnitykset eivät voi olla päällekkäin edes lyhyttä aikaa, vaan siirto täytyy tehdä siten, että alkuperäisessä käyttöpaikassa kiinnitysten voimassa olo päätetään esimerkiksi 31.1.2024 ja uuteen käyttöpaikkaan kiinnitykset siirretään 1.2.2024 alkaen.

Iida Heikkinen
Asiakasvastaavaiida.heikkinen@pks.fi