22.10.2021

Maakaasun hinta on noussut raketin lailla – miten tämä vaikuttaa sähkönhintaan Suomessa?

Pörssitohtori tutkailee

Vaikka ylivoimainen enemmistö Suomen sähköntuotannosta on päästötöntä, on silti fossiilisilla polttoaineilla merkitystä meidänkin sähkönhintaamme. Yksi keskeisistä polttoaineista on maakaasu, jonka hinta on noussut viime kuukausina hyvin voimakkaasti. Kuinka suuri vaikutus maakaasulla on sähkönhintaan Suomessa?

Maakaasua käytetään eri puolilla maailmaa lämmön ja sähkön tuotannossa, teollisuuden eri prosesseissa ja liikenteessä. Maailman kokonaisenergiakulutuksesta noin neljännes katetaan maakaasulla, ja Euroopassa tämä osuus on reilu viidennes. EU-maiden käyttämästä maakaasusta suurin osa tuodaan putkikaasuna Venäjältä, Norjasta ja Iso-Britanniasta, mutta myös nesteytetyn maakaasun tuonti Eurooppaan tankkerilaivoilla on kasvanut viime vuosina noin viidennekseen koko tuontimäärästä. Euroopassa tuotetusta sähköstä noin viidennes tuotettiin maakaasulla vuonna 2020. Maakaasusähköntuotanto on hyvin joustavaa, mikä tarkoittaa sitä, että sen rooli on tärkeä tuotannon ja kulutuksen tasapainon ylläpitämisessä erityisesti Keski-Euroopassa.

Kuluvana syksynä maakaasun hinnat ovat nousseet erittäin voimakkaasti saavuttaen ennätyskorkeita tasoja. Alla olevassa kuvassa näkyy eurooppalaisittain tärkeän alankomaalaisen TTF-maakaasuhubin vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen maakaasufutuurin hintakehitys kuluvan vuoden alusta lähtien. Hinta on noussut merkittävästi aivan uusille tasoille.

Syitä kaasun hinnan nousulle on monia. Yksi merkittävä tekijä on voimakas koronakriisin jälkeinen maailmantalouden kasvu, mikä tarkoittaa sitä, että energialle ja raaka-aineille on nyt suuresti kysyntää. Toinen tärkeä nousutekijöistä on maakaasuvarastojen alhainen taso Euroopassa. Maakaasua varastoidaan erityisesti talvea varten massiivisiin maanalaisiin onkaloihin ja maanpäällisiin säiliöihin, ja Euroopassa näiden varastojen kokonaisvarastointitaso on tällä hetkellä noin 14 % keskimääräistä alhaisempi. Alhaisiin varastotasoihin ovat vaikuttaneet poikkeuksellisen kylmä viime talvi sekä se, että viime vuonna kaikkia maakaasuvarastojen huoltoja ei pystytty koronakriisin takia tekemään, jolloin huoltoseisokkeja on ollut kuluneena kesänä normaalia enemmän. Alhainen varastotaso kiristää maakaasumarkkinoita erityisesti siitä syystä, että tällä hetkellä ollaan vasta menossa lämmityskaudelle. Myöskään Venäjä ei ole eri syistä lisännyt merkittävästi kaasuntuontia Eurooppaan, vaikka hinnat ovat olleet korkeat. Suuren globaalin kysynnän vuoksi myös nesteytetyn maakaasun osalta tuonti Eurooppaan on ollut odotettua pienempää.

Noussut maakaasun hinta on osaltaan merkittävästi nostanut sähkönhintoja Euroopassa. Saksa on Pohjoismaiden kannalta tärkeä sähkön hinta-alue, ja siellä tuotettiin viime vuonna 16 % sähköstä maakaasulla. Alla näkyy vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen sähkön futuurihinnan kehitys Saksassa ja Suomessa kuluvan vuoden aikana. Kun kuvaa verrataan maakaasun hintaa esittävään kuvaan, nähdään hyvin selvästi, että Saksa on seurannut suuressa määrin maakaasun hintakehitystä. Saksan sähkönhintaan vaikuttavia tekijöitä on toki muitakin kuin maakaasu, mutta sillä on erittäin suuri merkitys sähkönhinnan muodostuksessa.

 

Mikä vaikutus maakaasulla on lopulta Suomen sähkönhintaan? Yllä olevasta kuvasta nähdään, että Suomen ja Saksan hinnat ovat kulkeneet hyvin eri latuja. Suomi on osa pohjoismaista energiajärjestelmää, ja vaikka Pohjoismaat ovat sähkönsiirtoyhteyksien kautta jo melko vahvassa kytköksessä Saksaan ja muualle Keski-Eurooppaan, on Pohjoismaat silti vielä oma kokonaisuutensa. Suomelle tämä tarkoittaa sitä, että Suomeen tuotavasta sähköstä valtaosa tuodaan muista Pohjoismaista, joissa sähkö tuotetaan pääosin muilla energialähteillä kuin maakaasulla tai muilla fossiililla polttoaineilla. Kuitenkin aina välillä, erityisesti alhaisen pohjoismaisen tuulivoimatuotannon aikana, sähköä tuodaan pohjolaan maista, joissa sähköä tuotetaan paljon fossiilisilla polttoaineilla, mukaan lukien maakaasu. Tämä nostaa ajoittain Suomenkin spot-sähkön hintaa lähemmäksi Keski-Euroopan tasoja.

Maakaasun ja sitä kautta myös sähkön hintakehitys on aiheuttanut vilkasta keskustelua ja jopa huolta Euroopassa. Sekä maakaasun että sähkön hintojen nousu on ollut Keski-Euroopassa suurempaa kuin meillä pohjolassa. Euroopassa on myös paljon kotitalouksia, jotka käyttävät maakaasua suoraan talojensa ja käyttövetensä lämmitykseen sekä ruoanvalmistukseen. Maakaasun ostohinta tuleekin hyvin lähelle tällaisia kotitalouksia ja herättää paljon enemmän tunteita kuin vaikka meillä Pohjoismaissa, joissa kodit ja käyttövesi lämpenevät pääasiassa sähköllä ja kaukolämmöllä ja joissa ruoka valmistetaan lähes täysin sähköllä.

Mitä maakaasun hinnalta voidaan odottaa lähitulevaisuudessa? Ensi vuoden aikana otettaneen käyttöön Saksan ja Venäjän välinen Nord Stream 2 -kaasuputki. Sillä tulee olemaan merkittävä vaikutus maakaasun tarjontaan Euroopassa. Lisäksi talven jälkeen kevään korvalla kaasun kysyntä laskee merkittävästi normaalin vuodenaikasyklin mukaisesti, ja kaasuvarastoja päästään taas täyttämään. Jossain määrin maakaasun kysyntään tulee väliaikaisesti myös kasvupainetta, kun Saksassa tullaan sulkemaan ydinvoimaa tämän ja ensi vuoden aikana. Maakaasun futuurihinnat ensi vuodelle kokonaisuudessaan sekä tuleville vuosille ja vuosineljänniksille ovat kuitenkin huomattavan paljon alhaisemmat kuin kriittisten lähimpien talvikuukausien hinnat. Näin ollen onkin todennäköistä, että viimeistään tulevan kevään korvalla Eurooppa, Suomi mukaan lukien, pääsee kokemaan keväisen lämmön ja auringonpaisteen lisäksi myös selvästi normaalimpia maakaasu- ja sähkömarkkinaolosuhteita.

Kirjoittaja tutkailee stetoskoopillaan sähkömarkkinoiden sykettä tekniikan tohtorin pieteetillään ja tulkitsee niitä selvemmällä käsialalla kuin kollegansa yleensä. Hän hallitsee hermonsa pörssihintojen vuoristoradassa ja nukkuu yönsä levollisesti.


Antti Rautiainen

Riskienhallintapäällikkö antti.rautiainen@pks.fi