13.1.2023

Oiva-, Oiva plus- ja Vihreä-sopimusten hintoihin 30 % alennus helmi-maaliskuulle

Sähkömarkkinoilla on koettu tammikuun aikana poikkeuksellisen ripeä hintojen lasku alentuneiden kulutusennusteiden, kaasun hinnan merkittävän laskun sekä Olkiluoto 3 -ydinvoimalan onnistuneesti käynnistyneen koekäytön ansiosta. PKS alentaa kvartaalihinnoiteltujen Oiva-, Oiva plus- ja Vihreä-sopimusten hintaa 30 % kesken ensimmäisen kvartaalin 1.2.-31.3.2023 väliselle ajalle ja se koskee yhteensä noin 38 000 kuluttaja-asiakasta ja pk-yritystä Pohjois-Karjalassa. Alennus tuli mahdolliseksi viime marraskuussa sähkönhankinnan yhteydessä tehtyjen hintasuojausten optimoinnin ja oman sähköntuotannon ansiosta.

PKS Sähkökauppa hankkii asiakkaiden tarvitseman sähkön yhteiseurooppalaisilta sähkömarkkinoilta. Kvartaalihinnoiteltujen Oiva-, Oiva plus- ja Vihreä-sopimusten tammi-maaliskuun hinnoittelu osui viime marraskuussa syvän energiakriisin aikaan, jolloin merkittävästi nousseen kaasun hinta ja epävarmuudet ydinvoiman tuotannosta nostivat tulevien kuukausien sähkönhintaa indikoivien johdannaisten hintoja. Tarkan markkina-analyysin perusteella PKS:n asiantuntijat jättivät marraskuussa osan johdannaisten hintasuojauksista tekemättä, joka yhdessä oman sähköntuotannon kanssa mahdollisti jo tuolloin reilusti markkinaa alhaisemman hinnan tammi-maaliskuulle.

  • Otimme hallitun riskin, kun jätimme osan ennustetusta myynnistä suojaamatta. Tammikuussa sähkömarkkinoiden rajusti alaspäin tulleet hinnat antoivat sähkönhankintaan jättämämme liikkumavaran ansiosta meille nyt toivotun tilaisuuden toimia. Periaatteidemme mukaisesti päätimme siirtää onnistuneesta sähkönhankinnasta ja omasta sähköntuotannosta saadun hyödyn suoraan suurimmalle asiakasryhmällemme hintoja laskemalla. Nyt koettu äärimmäinen hintatason vaihtelu sähkömarkkinassa on niin poikkeuksellista, että hinnasto muutetaan kesken kvartaalin, kertoo PKS Sähkökaupan liiketoimintajohtaja Tomi Turunen.

PKS omistaa vesivoimaa sekä tuuli- ja ydinvoimaosuuksia, joiden yhteenlaskettu tuotantomäärä kattaa noin 25 % asiakkaiden tarvitsemasta sähköstä. Oma tuotanto tasaa sähkömarkkinoiden hintatason vaikutusta asiakashintoihin. Viimeisen vuoden aikana omasta tuotannosta saatujen tulojen ja sähköpörssissä tehtyjen johdannaisten hintasuojausten ansiosta PKS on kyennyt laskemaan asiakashintoja useiden miljoonien eurojen arvosta markkinahintoja alemmaksi.