27.11.2018

PRIIMAPLUS Hintakiinnitysten TOP 5 kysymystä

Kirjoittelin aikaisemmin hintakiinnityksistä, joita voi käyttää sähkön hinnan vakauttamiseen osana pörssisähkösopimusta. Aihe ei ole kerralla loppuunkäsitelty, joten tässä vielä viisi yleisintä kysymystä ja vastausta, joista keskustelen usein asiakkaiden kanssa.

1) Miten hintakiinnitys eroaa määräaikaisesta sopimuksesta?

Määräaikainen sopimus pitää tehdä silloin, kun edellinen sopimus on loppumassa, riippumatta onko sopimuksen tekeminen siinä hintatilanteessa järkevää. Sopimuksen tekohetkellä ei voi tietää, onko seuraavaksi luvassa hintojen nousua vai laskua. 

Hintakiinnityksiä voi puolestaan tehdä milloin vain sopimuksen voimassaoloaikana, kun markkinatilanne ja hintataso on itselle sopiva. Päätöstä ei siis tarvitse tehdä pakon edessä edellisen sopimuksen päättyessä, vaan harkintaa käyttäen ja itse määräten.

Määräaikaisessa sopimuksessa kiinnitetään kerralla koko käyttämäsi sähkön hinta. Hintakiinnityksillä voi samalla sopimuksella sekä vakauttaa hintaa että hyötyä pörssisähköstä. Tämä on mahdollista, koska hintaa voi kiinnittää myös osittain tai vain halutuille jaksoille.

Olennaisin ero on siis ajoituksessa ja kiinnityksen määrässä. Osakemarkkinoilla ilmiöstä puhuttaisiin riskin hajauttamisesta.

 2) Mitäs, kun minulla ei ole aikaa seurata sähkön hintaa?

Täysin ymmärrettävää! Tarjoamme muutaman apukeinon tätä varten.

1. Jos haluat itse päättää milloin teet hintakiinnityksiä, voit käyttää hintavahtia, joka hälyttää tekstiviestillä, kun asettamasi hintaraja alittuu tai ylittyy. Hälytyksen tullen voit kirjautua Live-palveluun tekemään kiinnityksen.

2. Vielä vaivattomampaa on hinta-automaatin käyttäminen. Asetat vain rajan, jonka alittuessa hintakiinnitys napsahtaa automaattisesti päälle.

3. Helpoimmalla pääset, kun otat meiltä hintakiinnitykset maksuttomana palveluna. Voit valtuuttaa sähkömarkkinoiden asiantuntijat seuraamaan sähkön hintoja puolestasi ja hoitamaan kiinnitykset etusi mukaisesti. Tutustu hinnankiinnityspalvelun ehtoihin >>

 

3) Milloin hintakiinnitys kannattaa tehdä?

Tähän kysymykseen ei ole täsmällisen oikeaa vastausta. Yksinkertaisesti se kuitenkin on: silloin, kun hintataso tuntuu itselle sopivalta.

Hinnankiinnityspalvelussa arvoimme sähkön hintaa yleisen hintakehityksen sekä pitkän ja lyhyen ajan trendien näkökulmasta. Arvioimme säätiloja, poliittista ilmapiiriä, sähköntuotannon kustannuksia ja sähkön käytön määrää eri ajankohtina ja peilaamme eri jaksojen kiinnityshintoja niihin. Jos hinta on mielestämme olosuhteet huomioiden hyvällä tasolla, teemme kiinnityksen joko osittain tai kokonaan.

Tekemistämme hintakiinnityksistä kirjoitamme aina perustelut Live-palveluun ja ne ovat kaikkien Priimaplus-asiakkaiden nähtävillä.

 

4) Tarkoittaako hintakiinnitys kiinteää hintaa?

Ei kokonaan kiinteää. Hintakiinnityksellä varmistetaan tiettyä hintatasoa ja varaudutaan hintavaihteluita vastaan, mutta sopimuksella voi silti hyötyä pörssisähkön mahdollisuuksista ja vaikuttaa itse lopulliseen sähkön hintaan.

Kiinnityshintaa verrataan kuukauden toteutuneeseen keskihintaan. Esimerkkinä elokuu 2018, jolloin keskimääräinen spot-hinta eli toteutuneiden tuntihintojen keskihinta sähköpörssissä oli 4,13 snt/kWh. Asiakkaille tekemämme hintakiinnityksen hinta oli 3,33 snt/kWh. Asiakas hyötyi hintakiinnityksestä siten, että jokaisen tunnin osalta hänen hintansa aleni 0,80 snt/kWh. Hän pystyi edelleen vaikuttamaan laskuunsa ajoittamalla sähkönkäyttöään edullisimmille spot-tunneille.

5) Mitä hyötyä tästä on minulle?

Hintakiinnityksistä voi hyötyä kahdella tavalla. Ensinnäkin niiden avulla voi saada rahallista säästöä sähkön keskihinnassa (kts. kuva yllä). Tämä riippuu luonnollisesti markkinoiden liikkeistä ja siitä, onnistuuko hintakiinnityksen tekemään oikeaan aikaan. Tänä vuonna olemme hinnankiinnityspalvelussa säästäneet asiakkaiden rahoja keskimäärin 0,80 snt/kWh verrattuna toteutuneisiin tuntihintoihin. Mikään alennusautomaatti ei silti ole kyseessä, koska markkinat alla elävät jatkuvasti.

Suurempi hyöty kiinnityksistä on se, että hintavaihteluihin voi varautua tällä tavalla ja silti säilyttää pörssisähkön hyödyt. Hintakiinnitystä voi verrata vakuutukseen - vaikka kiinnityshinta olisikin vähän korkeampi kuin toteutunut hinta, voi yönsä nukkua rauhassa kun tietää, että yllätyksiä ei pääse tulemaan.