1.6.2018

PRIIMAPLUS Isännöitsijä on taloyhtiön aktiivinen keskustelunavaaja – myös energia-asioissa

Isännöitsijän toimintakenttä on laaja ja eri isännöitsijöillä voi olla hyvinkin erilaiset taustat. Yhdellä on takanaan vuosien isännöintikokemus, toisella vahva tekninen osaaminen ja kolmas on hallinnon ja talouden ammattilainen. Erilaisten vahvuusalueidensa avulla isännöitsijät auttavat asiakkaitansa onnistumaan, mutta kaikesta ei voi mitenkään tietää kaikkea. Ovatko nämä kolme tärkeää energia-asiaa jo sinulle tuttuja?

Taloyhtiön onnistunut lämmitysremontti

Lämmitysremontti on taloyhtiölle merkittävä investointi ja mittava projekti, johon ei kannata ryhtyä hätiköiden. Onnistunut lämmitysremontti vaatii aina hyvän suunnitelman, joka huomioi taloyhtiön korjaustarpeet kokonaisuutena. Siksi tulevaisuuteen ei kannata katsoa vain yksi remontti kerrallaan, vaan hyödyntää remonttien aikatauluttamisessa taloyhtiön kunnossapitosuunnitelmaa ja korjausohjelmaa.

Tärkeintä on tunnistaa taloyhtiön lähtötilanne ja aloittaa suunnittelutyö tarpeeksi ajoissa, sillä liian tiukka remonttiaikataulu aiheuttaa ongelmia töiden edetessä. Hyvin hoidettu lämmitysremontti alkaa tarve- ja hankesuunnittelulla, jossa kartoitetaan lämmitysratkaisujen nykytila ja määritellään erilaisten lämmitysvaihtoehtojen plussat ja miinukset. Ideaalitilanteessa tarve- ja hankesuunnittelu nojaa taloyhtiön strategiaan, joka ohjaa päätöksentekoa kaikissa muissakin taloyhtiön investoinneissa.

Sähköautojen latauspaikat

Isännöitsijän kannattaa aktiivisesti herätellä keskustelua sähköautojen latauspaikoista. Taloyhtiön hallitukselle voi esimerkiksi ehdottaa seuraavan yhtiökokouksen asialistalle lisättäväksi periaatekeskustelua sähköautojen lataamisesta: miten toimitaan, jos kiinnostusta ilmenee, onko ylipäätään mahdollista tarjota latauspaikkoja? Entä kuinka moneen latauspisteeseen on edellytyksiä ja miten päätöstä lähdetään käytännössä viemään eteenpäin?

Näiden keskustelujen pohjalta isännöitsijä voi tehdä taloyhtiölle ehdotuksen ohjeistusmallista, joka kuvaa taloyhtiön periaatteita sähköautojen latauspisteiden hankinnasta. Ohjeistusmalli selkeyttää päätöksentekoa, etenemistä ja hallinnointia, eli juuri niitä kinkkisimpiä kysymyksiä, joita sähköautojen latauspisteisiin liittyy.

Lue täältä, mitä sähköautojen lataamisessa taloyhtiössä pitää ottaa huomioon!

Isännöitsijän aktiivisuus on kaiken A ja O

Niin lämmitysremonttien, sähköautojen latauspaikkojen kuin muidenkin ajankohtaisten energia-asioiden tiimoilta isännöitsijällä on taloyhtiössä tärkeä rooli aktiivisena keskustelun herättäjänä. Tähän tehtävään keskeisenä osana kuuluvat ainakin nämä asiat:

  • Tietää, mihin kiinteistössä kuluu energiaa.

  • Seurata energiankulutuksen kehitystä, jotta poikkeamiin ja muutoksiin pystytään reagoimaan ajoissa.

  • Löytää osaavat asiantuntijat avuksi muun muassa lämmitysremonttien suunnitteluun ja toteutukseen.

  • Olla hereillä uusimmista energiaratkaisuista ja tuoda rohkeasti niihin liittyviä mahdollisuuksia taloyhtiön osakkaiden ja hallituksen tietoon.

Lisätietoa isännöitsijälle

Mitä muita mahdollisuuksia isännöitsijä voi taloyhtiöiden energia-asioissa huomioida ja mihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota? Haastattelimme alan ammattilaisia aiheesta: Kiinteistöliitto ry:n energia- ja ilmastoasioiden johtavaa asiantuntijaa sekä OP-Kiinteistökeskus Oy:n isännöintipäällikköä. Lue lisää muun muassa uusiutuvan energian hyödyntämisestä ja lämmityksen älykkäästä ohjauksesta!