8.10.2019

PRIIMAPLUS Sähköautojen lataaminen taloyhtiöissä – huomioi nämä asiat

Kerroimme aiemmin siitä, miten taloyhtiö voi erottua edukseen tarjoamalle sen asukkaille mahdollisuuden sähköautojen lataamiseen taloyhtiön parkkipaikoilla (ks. artikkeli). Nyt kerromme, mitä sähköautojen latauspisteiden hankinnassa taloyhtiöön kannattaa ottaa huomioon. Myös tässä artikkelissa asiantuntijana toimii Lem-Kem Oy:n Matthias Kampe, joka kertoo, taloyhtiöiden latausasemiin liittyvistä yleisistä kysymyksistä sekä siitä, mitä latausasemien suunnittelussa taloyhtiöön kannattaa ottaa huomioon.

Valitse taloyhtiönne lataustarpeisiin sopiva ratkaisu

Riittääkö talossa sähkö? Tätä pohtii moni latausaseman hankintaa harkitseva ja latauspisteiden aiheuttama kuormitus taloyhtiöille puhuttaa, yleensä aiheetta. Sähköautojen lataamisessa voidaan tarvittaessa hyödyntää älykästä järjestelmää, joka tasaa lataustehoa vähentäen latauksien aiheuttamaa kuormitusta muun kulutuksen ollessa suurta. “Suurimmassa osassa taloyhtiöitä pystytään lataamaan sähköautoja. Nopeaa lataamista tarvitaan harvoin, koska autot seisovat perinteisesti yön yli pihassa. Lisäski Hybrideissä lataustarve on vielä täyssähköautoa pienempi”, Matthias kertoo.

Sähköauton lataamisen teho riippuu latauslaitteesta, mutta esimerkiksi sähköauton lataus 16 A latausasemalla (yksivaiheinen) kuluttaa 3,6 kilowattia. Täyssähköauton lataamiseen kuluva energia on auton akusta riippuen 60-100 kWh/akun täysi lataus.

Markkinoiden erilaiset vaihtoehdot latausasemista voidaan yksinkertaisimmillaan jakaa kahteen luokkaan niiden latausnopeuden perusteella – keskinopeisiin latausasemiin ja nopeisiin latausasemiin:

 1. Keskinopea lataus

  : Sähköautojen lataukseen valmistetun ja suunnitellun latauslaitteen asennus. 16 ampeerin latausasemalla hybridiauton latausaika täyteen on noin 3-4h ja täyssähköautossa jopa reilu vuorokauden. Yleiskäyttöön sopiva ratkaisu, jolla voidaan korvata lämmitystolppia. Parkkipaikan olemassa oleva kaapelointi usein riittää, mutta tämä tulee varmistaa. Sopii sekä täyssähköautojen että hybridien lataamiseen.

 2. Nopea lataus

  : Latauspisteen asennus ja sille toteutettava erillinen kaapelointi sähkökeskukselta. Tehokkaampi ratkaisu (3-vaiheinen latausvirta, jopa 22 kW), jonka kustannuksia lisää tarve erilliselle kaapeloinnille. Isommille, suuren päivittäisajon täyssähköautoille sopiva ratkaisu. Asuinkiinteistöissä hieman harvinaisempi ja vähemmän suosittu ratkaisu, kuin keskinopeiden latausasemien asennus. 

Lisäksi on olemassa myös supernopea DC-lataus, mutta tätä hyödynnetään lähinnä huoltoasemilla ja muissa paikoissa, joissa akku täytyy saada nopeasti täyteen.

HUOM! Auton lataamista pistorasiasta (eli ns. väliaikais- tai hidaslatausta) ei suositella. Välillä taloyhtiön asukkaat joutuvat latauspisteettömissä kiinteistössä turvautumaan pistorasiasta lataamiseen. Pistorasian kautta lataaminen on kuitenkin erittäin hidasta, koska perinteinen pistorasia ei kestä nimelliskuormitusta montaa tuntia kerrallaan, jonka vuoksi latausaika venyy pitkäksi. Lisäksi se on pistorasialle raskasta, sillä raskas latauskaapeli aiheuttaa usein pistorasialle myös mekaanista rasitusta, joka voi pitkällä käytöllä aiheuttaa vaurioita pistorasiaan.

Voit lukea tarkempia teknisiä suosituksia ja rajoituksia sähköautojen lataamiselle SESKO ry:n virallisesta sähköauton lataussuositus -dokumentaatiosta. [1]

Latauspisteen asentamisesta päättää aina taloyhtiö, mutta rahoitustapoja on monia 

Latauspiste voidaan toteuttaa, kunhan taloyhtiöllä on parkkipaikka – sen vuoksi lähtövaatimukset latauspisteiden toteuttamiselle eivät ole suuret. Yleisempi kysymys latauspisteiden asentamisessa ja siitä päättämisestä liittyykin siihen, kuka “lystin” maksaa.

Taloyhtiön pitää päättää asiasta keskenään. Yleinen suositus on, että toteutetaan projektina, johon osallistuvat taloyhtiön jäsenet maksavat kustannukset. Asian muutostyölupa tulee kuitenkin aina käsitellä yhtiökokouksessa, jonka yhteydessä kannattaa kuulla myös yleisestä halukkuudesta latauspisteiden asentamiselle ja noudattaa siten yhdenvertaisuusperiaatetta”, Matthias kuvailee latauspisteiden asennuspäätökseen liittyvän prosessin parhaita toimintatapoja. 

Päätöksentekotapaan vaikuttaa se, kuka tai ketkä asennusta lähtevät toteuttamaan [2]: 

 • Yksittäisen osakkeenomistajan osakaskashallintaiselle autopaikalle toteuttama hanke: On suositeltavaa, että muutostyölupa annetaan yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä. Muutostyöluvan ehtona toimii sähköjärjestelmän kapasiteetin riittävyys sekä osakkaan huolehtiminen kaikista muutostyöstä aiheutuvista kuluista. Osakkaan kanssa on suositeltavaa solmia myös sopimus, jossa huomioidaan osakkeenomistajien yhdenvertaisuus varmistamalla, ettei taloyhtiölle aiheudu myöhemminkään latauspisteestä minkäänlaisia kustannuksia. Osakashankkeessa rakentamiskuluista vastaa osakas itse.

 • Vähemmistöosakkaiden hanke: Vähemmistöosakkaiden hanke vaatii tuekseen ⅔ enemmistön yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja siellä annetuista äänistä. Vähemmistöosakkaiden hanke toteutetaan tyypillisesti yhtiövetoisesti. Vähemmistö-osakashankkeessa maksajina ovat yhtiövastikeperusteen mukaisessa suhteessa ne osakkaat, jotka latauspisteen haluavat.

 • Yhtiön hanke: Päätöksentekovaatimuksiin vaikuttaa se, uudistetaanko taloyhtiön sähköverkko vain latauspisteiden asennushankkeen vuoksi vai yleisen, väistämättömän saneerauksen yhteydessä.

  Jos sähköjärjestelmä saneerataan vain latauksen mahdollistamiseksi, vaaditaan yhtiökokouksen enemmistöpäätöksenteon lisäksi osakkeenomistajien suostumukset. Jos taas taloyhtiön sähköverkon kapasiteetti riittää jo valmiiksi latauspisteiden toteutukseen tai sähköverkon saneeraus on muutenkin väistämättömänä edessä lasketaan muutos vastikerahoitteiseksi tavanomaiseksi uudistukseksi, joka vaatii toteutuakseen yhtiökokouksen enemmistöpäätöksen. Yhtiön hankkeessa rakennuskulut tulevat kaikkien osakkeenomistajien maksettavaksi vastikeperusteen mukaisesti.

On suositeltavaa, että latauskustannukset veloitetaan paikkojen käyttäjiltä mitatun sähkökulutuksen mukaan esim. autopaikkamaksun yhteydessä. 

Tarkista taloyhtiönne sähkösopimus!

Lataus lisää aina taloyhtiön sähkönkulutusta. Siksi sähkösopimus kannattaa aina tarkistaa latauspistettä suunniteltaessa ”, Matthias painottaa. Yleisesti autoa ladataan luonnostaan silloin, kun sähkö on halvimmillaan — autojen seisoessa taloyhtiöiden pihassa yön yli. Siksi taloyhtiön voi olla viisasta harkita Spot-hinnoiteltua sähköä.

PKS:n Priimaplus-pörssisähkön hinta määräytyy tunti-tunnilta sähköpörssissä ja siksi asiakas saa aina kilpailutettua sähköä. Hintakiinnityksillä sähkön hintaa voidaan myös vakauttaa tarvittaessa ja PKS tarjoaakin maksutonta hinnankiinnityspalvelua Priimaplus-asiakkaille. Live-palvelun kautta hallitset sähkösopimuksia helposti ja voit seurata sähkönkäyttöä lähes reaaliajassa. Kuulostaako hyvältä? 

Pyydä tarjous