Kompassi, jolla voi ottaa suuntaa tulevaan.
24.5.2024Tomi Turunen

Sähkömarkkinakatsaus - Kurkistus sähkön hintanäkymien taustalle

Sähkön hintaa seuraavien silmille on viimeisten viikkojen aikana voinut osua monenlaisia otsikoita eri medioissa, kuten Ylen tai Helsingin Sanomien kanavissa:

  • ”Sähkö on nyt käsittämättömän kallista – äärihinnat ovat Suomen erikoisuus”

  • ”Ruotsin verkkotyöt lisäävät sähkön hintavaihteluita kesällä Suomessa”

  • ”Yllätys Olkiluoto 3:n alasajossa pompautti sähkön hinnan ylös – tästä syystä ydinvoimaloita huolletaan nyt päällekkäin”

  • ”Aurinkovoimalat tuottavat keskipäivällä jo melkein ydinvoimalan verran sähköä”

  • ”Erikoinen ennätys: Suomen tuulivoimalat kuluttavat sähköä eivätkä tuota mitään”

  • ”Pörssisähkön keskihinta jää sunnuntaina miinukselle”

  • ”Pörssisähkön hinta saattaa pompata korkeaksi myös kesällä”

  • ”Suomalaisten on totuttava entistä rajumpaan sähkön hinnan heiluntaan”

Otsikot ovat omiaan luomaan hämmennystä ja epävarmuutta, mutta kaikki otsikot ja niiden tekstit pitävät paikkansa. Artikkeleissa on nostettu asiantuntevasti esille kutakin ilmiötä ja miten se vaikuttaa sähkön hintaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä mitä on luvassa tulevaisuudessa. Käsittelyssä ovat olleet Olkiluoto 3 -voimalaitoksen pitkittynyt ensimmäinen vuosihuolto, lisääntyneen tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutus mm. kesäpäivien pörssisähkönhintaan sekä valtioiden välisten siirtoyhteyksien merkitys meidän suomalaisten sähkön hintaan.

Vuosia sitten ennen vihreää siirtymää, energiamurrosta tai energiakriisiä, polttamalla tuotettu sähkö yhdessä ydinvoiman ja vesivoiman kanssa mahdollisti varsin vakaan sähkön hinnan. Kuluttajille tarjottiin tuolloin mielellään kiinteähintaisia sopimuksia ja me suomalaiset otimme ne omaksemme. Vihreän siirtymän myötä polttamalla tuotetusta energiasta on luovuttu vaiheittain, ja investoinnit ovat kohdistuneet vaihtuvaan tuulivoimaan, aurinkovoimaan sekä yhteen uuteen ydinvoimalaan. Tämä energiamurros on tuonut mukanaan aikaisempaa rajumman sähkön hintojen vaihtelun erityisesti pörssisähkön hintoihin ja myös sähköjohdannaisten eli futuurien hintataso on vaihdellut varsin paljon.

Rajasiirtoyhteydet vaikuttavat sähkön hintaan

Rajasiirtoyhteydet ovat varsin mielenkiintoinen osa sähkömarkkinoita ja huoltovarmuuttamme. Sähkön suuret valtatiet mahdollistavat sähkön liikkumisen samoin kuin Ruotsiin ja Viroon suuntautuvat autolautat mahdollistavat matkustajien liikkumisen sillä kapasiteetilla mitä lauttoihin mahtuu. Alkuvuodesta Suomen ja Viron välinen merikaapeli EstLink 2 vikaantui ja sitä kautta sähköä ei pääse vieläkään liikkumaan suuntaan tai toiseen. Kaapelin korjauksen arvioitu valmistuminen on elokuun loppupuolella. Yksi maiden välisistä sähkön valtateistämme kulkee Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin välillä. Tuon nykyisen siirtoyhteyden viereen rakennetaan uutta valtatietä, Aurora Linea, mahdollistamaan sähkön liikkumisen maidemme välillä. Rakennustyö tarkoittaa sitä, että uuden johdon vieressä sijaitsevaa nykyistä siirtoyhteyttä joudutaan rajoittamaan muutamia viikkoja kerrallaan kesän aikana, jolloin sähkö ei pääse pois Suomesta tai Suomeen tämän yhteyden kautta.

Mitä tämä sitten tarkoittaa? Suomen sähköntuotanto on tänä päivänä vakaan ydinvoiman sekä vesivoiman ja teollisuuden sähkön tuotannon lisäksi hyvin paljon tuulivoiman varassa. Kuten alussa esiin tuodun artikkelin otsikossa on kerrottu, niin tuulivoima voi tuottaa hetkellisesti todella paljon tarvitsemastamme sähköstä, mutta tuulettomina hetkinä sähköä pitää saada jostain muualta. Tässä astuvat peliin rajasiirtoyhteydet. Ylituotannon tilanteessa sähkö pääsee liikkumaan niitä pitkin eri maihin ja se omalta osaltaan tasaa sähkön hintaa. Kun rajasiirtoyhteys ei ole käytössä, niin ylituotanto jää Suomeen ja pörssisähkön hinta painuu alhaiseksi ja jopa negatiiviseksi. Tuulettomana aikana taas tarvittaisiin kipeästi siirtoyhteyksien kautta sähköä, mutta kun sitä ei ole saatavilla, niin Suomessa sähköntarpeemme katetaan sillä tuotannolla, jota on saatavilla, eli yleensä kaikista kalleimmilla tuotantomuodoilla. Tästä syystä pörssisähkön hinta saattaa tuolloin pompata korkeaksi, jolloin sähkön säästäminen ja kulutusjousto tulevat erittäin kannattavaksi.

Aktiivinen asiakas hyötyy sähkön käytön ajoittamisesta

Kulutuksen joustaminen on noussut esille yhä useammin alkuvuoden aikana vaihtelevien hintojen myötä. Korkea hinta kertoo niukkuudesta ja alhainen hinta ylitarjonnasta. Tätä pystytään tasoittamaan kulutuksen joustolla. Silloin kun pörssisähkönhinta on korkeimmillaan, niin kulutuksesta säästetään ja vastaavasti jos hinta on alhainen, ajoitetaan kulutusta siihen.

Tänä päivänä sähkön hintaan vaikuttavat vallitseva säätila ja sen ennusteet, vesitilanne, voimalaitosten ja siirtoyhteyksien suunnitellut tai suunnittelemattomat katkokset, fossiilisten polttoaineiden, kivihiilen ja maakaasun, hinnat sekä päästöoikeuksien hinnat. Keskeinen komponentti hinnassa on tietenkin kulutus. Aikaisemmin sähkömarkkina pystyi tarjoamaan vaihtelevaan kulutukseen vakaamman hintatason, mutta nyt sääolosuhteista riippuvan tuotannon lisääntyminen on tuonut mukanaan vaihtelevat hinnat, joista aktiivinen asiakas voi halutessaan hyötyä.

Tätä ei kannata kuitenkaan miettiä liikaa, vaan itselleen sopivan sähkösopimuksen valinnalla hinta pysyy kussakin markkinatilanteessa vakaana, jos näin haluaa. Oiva- ja Oiva plus -sopimukset tarjoavat mahdollisuuden kolmen kuukauden välein markkinahintojen mukaan päivittyviin hintoihin, Optimi kuukaudessa hinta vaihtuu nimensä mukaan kuukausittain ja Optimi takuussa voit valita kahden vuoden kiinteän hinnan, joka ei vaihdu sopimuksen aikana muutoin kuin arvonlisäveron muutoksien yhteydessä. Priima-pörssisähkösopimus viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhliaan ja se tarjoaa pörssisähkön ja kiinteän hinnan yhdistelmän. Valinnanvaraa siis löytyy ja autamme mielellämme sopivan sähkösopimuksen valinnassa!

Vaikka tekstissä on tuotu esille monia epävarmuuksia, niin Suomen sähköjärjestelmä on erittäin vahva ja yhä vahvemmaksi se tulee, kun olemme yhdessä mahdollistamassa sähköistymisen kautta fossiilivapaata energiantuotantoa. Luottavaisesti ja yhdessä joustaen kohti tulevaisuutta!

Hyvää ja joustavaa kesää kaikille lukijoille 😊!

Tomi Turunen
Liiketoimintajohtaja, Sähkökauppatomi.turunen@pks.fi