31.8.2023Antti Rautiainen

Sähkönhankinta on tiedettä ja taidetta

Niin kuin keväinen parsa, on sähkö myös tuoretuote. Sähkön tuotannon ja kulutuksen on vastattava joka hetki toisiaan, ja tämä periaate pätee myös sähkön myyntiin; sähkönmyyjä on velvollinen toimittamaan asiakkailleen joka hetki kaiken heidän käyttämänsä sähkön sähkösopimuksessa määritellyillä hinnoilla.

Myyjän on hankittava asiakkaiden kuluttama sähkö joko tuottamalla itse tai ostamalla tukkusähkömarkkinoilta. PKS:n oma sähköntuotanto on rajallista, ja suurimmaksi osaksi hankimme asiakkaidemme kuluttaman sähkön vapailta markkinoilta markkinahintaan.

Sähkönhankinnassa on monta vaihetta. Koko prosessi alkaa siitä, että meillä on teidät, hyvät asiakkaamme, jotka olette tehneet kanssamme sähkösopimuksen. Sopimusta tehdessä PKS muodostaa kullekin asiakkaalle pitkän aikavälin kulutusennusteen, jossa arvioimme sitä, kuinka paljon asiakas tulee käyttämään sähköä eri ajanjaksoina tulevaisuudessa jopa useaksi vuodeksi eteenpäin. Tämän perusteella voimme alkaa suunnittelemaan sähkönhankintaamme.

Johdannaiskaupalla varmistetaan sähkönhankintahintaa etukäteen

Lähes kaikki sähkönmyyjät, kuten myös PKS, käy kauppaa sähköjohdannaisilla Nasdaq OMX Commodities ‑johdannaispörssissä sekä kahdenvälisesti toisten energiayhtiöiden kanssa. Ostamalla sähköjohdannaisen jollekin ajanjaksolle, PKS voi kiinnittää omaa sähkönostohintaansa etukäteen. Johdannaiskauppaa tehdään tyypillisesti kuukausia ja joskus jopa vuosia ennen asiakkaan sähköntoimitusajankohtaa.

Sähköjohdannaisten hinnat eri ajanjaksoille vaihtelevat joka päivä, ja hintoihin vaikuttavat mm. sääennusteet, pohjoismaisten vesivoimaloiden vesivarastojen tilanne, sähköntuotanto- ja kulutusennusteet, sähköntuotannossa käytettyjen polttoaineiden hinnat, päästöoikeuksien hinnat, sähkönsiirtoyhteyksien käytettävyys Pohjoismaissa ja eri puolilla Eurooppaa sekä maailmantalouden näkymät. Analysoimme johdannaismarkkinoita ja niihin vaikuttavia tekijöitä jatkuvasti yrittäen löytää sopivia, eli alhaisten hintojen, hetkiä sähköjohdannaisten ostamiseksi. Palaamme sähköjohdannaisten toimintaan vielä myöhemmin tässä tekstissä.

Päivittäinen sähkö ostetaan sähköpörssistä tuntihinnalla

Sähköntoimitusta edeltävänä päivänä asiakkaille tehdään lyhyen ajan kulutusennuste, jossa pyritään ennustamaan, kuinka paljon asiakkaamme todennäköisesti kuluttavat sähköä seuraavan vuorokauden jokaisella tunnilla. Tässä ennusteessa hyödynnetään mm. lyhyen ajan sääennusteita, kulutushistoriaa, lähiajan kulutusmittauksia sekä edistyksellistä tekoälymallinnusta. Ennusteen pohjalta teemme ostotarjoukset Nord Poolin operoimaan sähköpörssiin, josta sähkö ostetaan seuraavan päivän jokaiselle tunnille erikseen tuntikohtaisilla hinnoilla. Toisin sanoen, huomisen jokaisen tunnin sähköt ostetaan tänään, ja tämä prosessi suoritetaan joka päivä noin klo 14 mennessä.

Kuten olemme viimeisen 1,5 vuoden aikana nähneet, voivat hinnat sähköpörssissä vaihdella huomattavasti, ja pörssisähkön hinnat ovat olleet ajoittain erittäin korkeita. Mahdollisten korkeiden hintojen riskiä pyritään hallitsemaan ostamalla edellä mainittuja sähköjohdannaisia. Sähköjohdannainen toimii siten, että jos sähköpörssin hinnat ovat korkeammat kuin ajanjaksolle ostetun johdannaisen ostohinta, johdannaisen myyjä maksaa PKS:lle tämän erotuksen. Jos taas sähköpörssin hinnat ovat johdannaishintaa matalammat, PKS hyvittää vastaavan erotuksen sähköjohdannaisen myyjälle. Johdannaiskaupankäynnin tarkoitus on ennen kaikkea tuoda ennustettavuutta sähkönhankintaan ja pienentää hankinnan taloudellisia riskejä, mutta parhaimmillaan johdannaisia pystytään ostamaan myös pörssisähköä edullisemmalla hinnalla.

Aikaisemmin tekstissä kuvattu tunneittainen Nord Pool -sähköpörssikauppa tapahtuu kulutushetkeä edeltävänä päivänä. Kun sähkönkulutushetkeen on enää muutamia tunteja, kulutusennustetta vielä tarkennetaan perustuen lähituntien sääennusteisiin sekä tiettyihin sähkön reaaliaikaisiin kulutusmittauksiin. Tarkennettuun ennusteeseen pohjautuen sähköä voidaan ostaa lisää tai myydä pois ns. päivän sisäisellä markkinalla. Tätä päivän sisäistä kauppaa tehdään kaupankäyntirobotin avulla 24/7/365, ja kaupan tavoite on, että hankitun sähkön määrä olisi mahdollisimman lähellä asiakkaiden toteutuvaa kulutusta.

Pienet katteet, mutta suuret riskit

Kun asiakas lopulta kuluttaa sähköä, mitataan todellinen sähkönkulutus jokaiselta tunnilta. Tämän jälkeen alkaa vielä taseselvitykseksi kutsuttu jälkipeli. Jos PKS on hankkinut sähköä jollakin tunnilla liian vähän, joudumme ostamaan tämän puuttuvan sähkön jälkikäteen ns. tasepoikkeamasähkönä. Jos taas olemme ostaneet sähköä asiakkaille liikaa, joudumme myymään ylimääräisen pois tasepoikkeamasähkönä. Tasepoikkeamasähkön hinnat voivat poiketa merkittävästi pörssisähkön hinnasta, ja näistä pakollisista tasepoikkeamakaupoista muodostuu PKS:lle merkittävä lisäkustannusten riski.

Lopulta, kun kaikki edeltä mainittu on käyty läpi, lähetämme asiakkaille (toivottavasti edulliset) sähkölaskut. Tämän jälkeen katsomme mitä jää viivan alle, kun asiakkaiden maksamista maksuista vähennetään sähkönhankintakustannukset. Sähkön myynti on pienen katteen ja suuren riskin liiketoimintaa, ja korkeatasoinen sähkönhankinta on tärkeässä roolissa kohtuuhintaisen sähköenergian myynnin mahdollistajana. Oikotietä onneen ei ole, vaan sähkönhankinta vaatii rautaista osaamista ja jatkuvaa kehittämistä maailman muuttuessa ympärillämme. Meillä PKS:llä tehdään joka päivä kovasti töitä, että saamme tarjottua teille, hyvät asiakkaamme, erinomaisen palvelun sekä hinnaltaan kilpailukykyisen sähköenergian kullekin asiakkaalle sopivalla sähkösopimuksella.

 

Riskienhallintapäällikkö Antti Rautiainen, PKS Sähkökauppa


Antti Rautiainen työskentelee Pohjois-Karjalan Sähkön Sähkökaupan riskienhallintapäällikkönä. Hän on koulutukseltaan tekniikan tohtori ja sähköenergiajärjestelmien dosentti, joka kirjoittaa sähkömarkkinoiden liikkeistä ja ilmiöistä selkeäkielisesti muun muassa pks.fi-sivuilla julkaistavassa blogisarjassaan: ”Pörssitohtori tutkailee”.

Sähkönhankintaan PKS:llä osallistuu Antin lisäksi liiketoimintajohtaja Tomi Turunen ja myyntipäällikkö Tarek Meriläinen, ja hankintaa tehdään yhteistyössä sähkönhankintapalveluita tarjoavien kumppaneiden kanssa. Antin, Tomin ja Tarekin lisäksi Sähkökaupassa työskentelee erilaisissa asiantuntijatehtävissä 12 henkilöä.


Antti Rautiainen
Riskienhallintapäällikköantti.rautiainen@pks.fi