12.1.2022

Ammattilaiset asialla – ylpeästi Enerkeläinen

Enerke Oy perustettiin parikymmentä vuotta sitten vastaamaan Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n tarvitsemista sähköverkon rakennus- ja uusimistöistä. Tänä päivänä Enerke on yksi laaja-alaisimpia sähkönjakelujärjestelmien palveluita tarjoavia yrityksiä Suomessa.

PKS:n tytäryhtiö Enerken palveluvalikoimaan kuuluvat isot projektikokonaisuudet suunnittelusta dokumentointiin, pienemmät urakat ja yksikköhintaiset työt sekä kunnossapidon palvelusopimukset verkkoyhtiöille ja teollisuuteen. Projektit sijaitsevat laajalla alueella Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Savossa, Keski- ja Järvi-Suomessa sekä Pirkanmaalla ja Etelä-Suomessa. Toimipaikkoja on kaiken kaikkiaan jo 16 paikkakunnalla eri puolilla Suomea, ja henkilöstöä yhteensä 250. Omien ammattilaisten lisäksi Enerke työllistää saman verran myös aliurakoitsijoita.

Enerkellä on hyvä maine toimialalla. Se tunnetaan joustavana ja luotettavana kumppanina, jonka tavaramerkkinä on tinkimätön laatu.

– Enerkeläinen laatu tarkoittaa vastuun ottamista omasta työstä ja sitä, että hommat tehdään kerralla valmiiksi.  On hienoa, kun työntekijä voi työmaalta lähtiessään todeta työpäiväänsä tyytyväisenä – tämä on minun tekemä, kertoo PKS-konsernin henkilöstöpäällikkö Outi Leppänen ylpeyttä äänessään.

– Työntekijät pitävät tehtäviensä monipuolisuutta ja vaihtelevuutta yhtenä työssä viihtymisen tärkeimmistä tekijöistä. Juuri töiden monipuolisuus on oiva väylä oppia uutta ja kehittyä. Myös työn yhteiskunnallinen merkityksellisyys puhuttelee ja vahvistaa me-henkeä.

Työtä tehdään tiimi- ja projektiorganisaatioissa, joissa työntekijöiden keskinäinen tiedonvälitys ja yhteistyö ovat onnistumisen kannalta avainasioita. Jos toimintaketjun yksikin lenkki jumittaa, siitä voisi seurata harmia työn seuraavalle vaiheelle.

Työmaata aloittelemassa sähköverkostoasentajat (oikealta) Tomi Hartikainen ja Niko Kekäläinen sekä tiimipäällikkö Jyrki Hartikainen.
Työmaata aloittelemassa sähköverkostoasentajat (oikealta) Tomi Hartikainen ja Niko Kekäläinen sekä tiimipäällikkö Jyrki Hartikainen.

Oppilaitosyhteistyöllä uusia osaajia energia-alalle

Enerkelle on tärkeää tiivis yhteistyö alan oppilaitoksiin, jotta jatkossakin sähköalalle hakeutuisi tulevia energia-alan ammattilaisia.

Jo reilu kymmenen vuotta sitten julkisuudessa puhuttiin paljon siitä, että tulevaisuudessa osaavista työntekijöistä kilpaillaan aivan eri tavalla kuin siihen saakka. Todettiin, että jatkossa organisaatiot eivät niinkään valitse työntekijöitä, vaan työntekijät valitsevat organisaatioita – tämä on totta tänä päivänä.

– Osaavien työntekijöiden riittävän määrän varmistamiseksi olemme tehneet suunnitelmallista oppilaitosyhteistyötä Pohjois-Karjalan alueella jo vuodesta 2002 alkaen. Oppilaitosyhteistyömme keinovalikoima on ollut monipuolinen, eli tarjoamme opiskelijoille työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja, otamme vierailulle opiskelijaryhmiä ja vierailemme myös itse oppilaitoksissa kertomassa työtehtävistämme tai vaikkapa työnhausta.

– Aktiivisen yhteistyön tuloksena olemme päässeet mukaan kehittämään opintojen sisältöjä ja tarjoamaan opiskelijoille opinnäytetyön aiheita ja ohjausta. Opettajatkin ovat olleet meillä työelämäjaksoilla tutustumassa työhömme, Outi Leppänen kertoo.

Ensi vuoden aikana Enerkellä on tarkoitus käynnistää oppilaitosyhteistyötä myös mm. Kuopion, Jyväskylän, Mikkelin ja Tampereen ammatillisten oppilaitosten sekä korkeakoulujen kanssa ja näin saada monistettua hyväksi havaittua toimintamallia laajemmalle alueelle.

Laajennettu johtoryhmä suunnittelee Enerken toimintaa.
Laajennettu johtoryhmä suunnittelee Enerken toimintaa.

Osaamisen kehittäminen on yhteistyötä

Työryhmissä on kokeneita alan konkareita ja huippuosaajia, mutta usein myös työuraansa aloittelevia tai opiskelevia Enerkeläisiä. Työssä oppiminen on erilaista työuran eri vaiheissa. Esimerkiksi sähköverkostoasentajan työtä aloittaville lähes kaikki on uutta, konkareilla puolestaan oppiminen voi liittyä esimerkiksi projektijohtamiseen tai suuremman vastuun ottamiseen. Oppiminen koetaan motivoivana juuri nyt, kun sähköala kehittyy ja muuttuu erityisen paljon energiasektorin murroksen myötä.

Enerkessä on erittäin oppimismyönteinen henkilöstö, jossa itsensä ja osaamisensa kehittäminen nähdään tärkeänä. Henkilöstön ammatillista kehittymistä edistetään myös oppisopimuskoulutuksen avulla. Enerkessä suoritetaan oppisopimuskoulutuksena lähinnä energia-alan ammattitutkintoja. Muutoinkin työn ohessa tehtävään tutkintoon johtavaa omaehtoista opiskelua tuetaan esimerkiksi palkallisilla vapailla ja myös tehtäväkiertoon kannustamalla. Paikkakunnan vaihtokin onnistuu toimipisteestä toiselle, mikäli siihen tulee tarvetta. Enerken oppimiseen motivoitunut henkilöstö käyttää ja hyödyntää työnantajan kannustimia ahkerasti.

– Tulevaisuudessa hyvä oppimiskyky on yksi tärkeimmistä henkilökohtaisista avaintaidoista, sillä kaikilla on vastuu omasta oppimisestaan ja työyhteisön kehittämisestä. Enerkeläiset ovat reilusti ylpeitä rautaisesta osaamisestaan, Leppänen kiteyttää.

Enerken toimipisteet
Enerken toimipisteet