26.1.2022

Kaikkien suomalaisten sähkönkäyttötiedot yhteen tietojärjestelmään

Suomessa otetaan 21.2.2022 käyttöön sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, Datahub, joka varastoi kootusti asiakas-, mittaus- ja käyttöpaikkatietoja koko valtakunnan tasolla. Asiakkaalle järjestelmän käyttöönotto ei aiheuta toimenpiteitä.

Järjestelmäuudistus näkyy asiakkaalle sujuvampana ja nopeampana asiakaspalveluna esimerkiksi myyjänvaihto- ja muuttotilanteissa reaaliaikaisesti saatavan taustatiedon ansiosta. Yhä useampi sopimusasia selviää jo yhden puhelun aikana. Aiemmin sähkönkäyttöpaikkaan, asiakkaaseen ja mittauksiin liittyvää tietoa on ollut hajautetusti eri yhtiöiden järjestelmissä, mikä on hidastanut toisen sähkönmyyjän sopimustilanteen selvittämistä.

Asiakkaan käyttöpaikkatunnus muuttuu

Jokaisessa sähkönkäyttöpaikassa on yksilöllinen käyttöpaikkatunnus. Uudistuksen myötä tunnukset muuttuvat automaattisesti 18-numeroisiksi ja ne löytyvät sähkölaskulta maaliskuusta lähtien.

Tuntinetotus tuo säästöjä aurinkotuottajille

Vuoden 2023 alusta lähtien itse tuotetun aurinkosähkön kannattavuus paranee, kun Datahubin mahdollistama tuntinetotus saadaan käyttöön. Säästö perustuu siihen, että kaikki tunnin aikaisen kulutuksen alittava itsetuotettu sähkö vähentää verkkopalvelulaskua ja sen verojen osuutta.

Energiayhteisöjen perustaminen kannattavaksi

Datahub mahdollistaa vuoden -23 alussa energiayhteisöjen perustamisen esimerkiksi taloyhtiöihin kaikkien Suomen jakeluverkkoyhtiöiden alueella. Asukkaat voivat jatkossa käyttää asunnoissaan taloyhtiön omaa aurinkoenergiaa.

Datahub on osa älykästä ja turvallista valtakunnallista energiajärjestelmää. Datahubiin kasattu tieto on reaaliaikaista sekä jäljitettävää, tietoturvavaatimukset ja yksityisyydensuoja tarkasti huomioiden. Järjestelmää hallinnoi Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid ja sitä käyttävät kaikki noin sata sähkönmyyjää, kahdeksankymmentä verkkopalveluyhtiötä sekä lukuisat käyttöoikeuden saaneet palveluntarjoajat.

Voit halutessasi tarkastaa omat Datahubiin tallennetut tietosi Datahubin asiakasportaalista 15.3.2022 alkaen osoitteesta: palvelut.datahub.fi. Asiakasportaaliin tunnistaudutaan suomi.fi-palvelun tarjoaman tunnistuspalvelun avulla.