10.11.2023

LUT-yliopisto tutkii pörssisähkön hintojen vaikutusta sähkönkulutukseen

PKS osallistuu LUT-yliopiston tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on selvittää hinnanvaihteluiden vaikutusta pörssisähkösopimuksella sähkönsä ostavien kotitalouksien halukkuuteen osallistua kulutusjoustoon sähköisen liikenteen ja älykkäiden lämmitysratkaisujen yleistyessä. Samalla tutkitaan kulutusjouston vaikutusta sähköverkkoon.

Erityisesti parin viime vuoden aikana sähkön hinnanvaihtelut ovat olleet merkittäviä. Tämä on saanut kotitaloudet tutustumaan omaan sähkönkäyttöönsä ja mahdollisuuteen vaikuttaa omaan sähkölaskuunsa pörssisähkösopimuksen avulla. Yleisimpiä kulutusjouston keinoja ovat olleet taloussähkön käytön ohjaaminen edullisemille tunneille, sähkölämmityksen ja lämminvesivaraajan ohjaus sekä saunomisajankohdan siirtäminen.

Tutkimuksen avulla halutaan lisätä ymmärrystä siitä, miten sähkön hinnan vaihtelu vaikuttaa sähkön kysyntään sekä miten kulutuksen siirtäminen edullisemille tunneille vaikuttaa sähköverkon kuormittumiseen. Tutkimukseen osallistuvat Sähkötutkimuspooli, Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry, sekä sähköyhtiöistä mm. Pohjois-Karjalan Sähkö ja PKS Sähkönsiirto Oy.

Tutkimushankkeesta lisää LUT-yliopiston sivuilta.