28.7.2021

Mitä uusi sähkömarkkinalaki tarkoittaa meillä Pohjois-Karjalassa ja Itä-Savossa?

Eduskunta on kesän aikana käsittelemässä sähkömarkkinalakia, jonka tavoitteena on hillitä verkkopalvelumaksujen kasvua samalla kun sähkönjakelun toimitusvarmuutta parannetaan. Tässä artikkelissa kerromme sinulle, miten olemme jo tähänkin asti halunneet toimia asiakkaan hyväksi ja kustannustehokkaasti.

1. Suurin osa rahasta sinun hyväksesi

Sähkömarkkinalain valmistelussa on painotettu sitä, että sähköverkkoyhtiöiden pitää toimia tehokkaasti ja ottaa vain kohtuullinen tuotto. Me PKS Sähkönsiirrolla käytimme vuonna 2020 saamistamme verkkopalvelumaksutuloistamme 98 % verkostoinvestointeihin ja operatiivisiin kuluihin. Kun maksat sähkönsiirtolaskusi, rahat käytetään sähkönjakelun uusimiseen, ylläpitoon, häiriöiden korjaamiseen, asiakaspalveluun ja muihin toiminnan pyörittämisestä aiheutuviin kuluihin.

Hankimme kaikki edellä mainittuihin tehtäviin liittyvät työt kilpailuttamalla ne ja näin varmistamme, että saamme työt edulliseen markkinahintaan. Työllistämme vuosittain yli 500 Itä-Suomen alueella asuvaa sähkö- ja energia-alan ammattilaista, jotta alue pysyisi virkeänä ja elinvoimaisena.

2. Elämisen mahdollisuus kaikkialla alueellamme

Isoin syy, miksi sähkön toimitusvarmuutta parannetaan, on elinolojen mahdollistaminen joka puolella Suomea siten, ettei sähkökatkoista aiheudu isompia haittoja. Asuitpa sitten Kiteellä, Juuassa tai Kaavilla tai missä vaan, me varmistamme, että sähköverkko toimii. Sinä saat käyttää sähköä kotona, vapaa-ajalla, töissä ja yritystoiminnassa.

3. Verkon rakentamisen aikataulu on tiukka

Sähkömarkkinalaissa on valmisteltu ehdotusta, että sähköverkkoyhtiöille annetaan kahdeksan vuotta jatkoaikaa säävarman verkon toteuttamiseen. Ehdotus on hyvä, mutta ei vaikuta PKS Sähkönsiirron toimintaan, koska jo nykyinen laki on antanut meille tuon pidennetyn siirtymäajan. Nykyisen sähköverkkomme uusiminen pidennetylläkin siirtymäajalla on edelleen valtava työ yrityksellemme. Sähkömarkkinalain myötä meillä on velvollisuus uusia 70 % sähköverkostamme normaalia uusimisaikaa puolta lyhyemmässä ajassa. Uusimisen ansiosta yksikään asiakas ei koe sähkömarkkinalaissa asetettuja sähkökatkosaikoja pidempiä katkoja.

4. Teemme jo nyt kustannustehokkaasti

Sähkömarkkinalaissa vaaditaan, että jatkossa sähköverkkoyhtiöt ovat aiempaa kustannustehokkaampia. Olemme kehittäneet kalliiden kaapelointi-investointien rinnalle kustannustehokkaampia tapoja parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Yhtenä esimerkkinä tästä on yhtiömme kehittämä sähköjohtojen vierimetsänhoito-menetelmä, jolla on saavutettu suuria parannuksia olemassa olevien ilmajohtojen vikaantumismäärien laskussa.

5. Lisää kustannustehokkuutta innovaatioista 

PKS Sähkönsiirto haluaa olla aikaisempaa kustannustehokkaampi ja parempi luomaan asiakasystävällistä sähköverkkoa. Siksi kehitämme yhdessä teknillisten yliopistojen kanssa keinoja tehdä yhä kustannustehokkaammin sähköverkkoa.

6. Ei helpotuksia verotukseen

Asiakkaiden maksamasta sähköverkkopalvelulaskusta 30 % on veroa, johon PKS Sähkönsiirto ei voi vaikuttaa. Vaikka sähkömarkkinalaissa vaaditaan kustannustehokkuutta sähköverkkoyhtiöiltä, kansanedustajat eivät ole esittäneet mitään muutoksia verkkopalveluiden verotukseen.

7. Ei muutoksia raskaaseen valtakunnan verkon ylläpitoon

Valtakunnan verkon ylläpidosta aiheutuvat maksut ovat nousseet 78 % vuosina 2010–2019. Kuitenkaan kansanedustajat eivät halua muuttaa valtakunnan verkon hinnoittelua. Sähköverkkoyhtiöt maksavat joka vuosi miljoonia euroja valtakunnan verkon ylläpidosta.

8. Omistajien toiveena maksujen kohtuullisuus

Sähkömarkkinalaissa korostetaan sitä, että yhtiöt eivät hakisi maksimaalista voittoa sijoittajilleen. PKS Sähkönsiirron toimintaan tämä ei vaikuta, sillä yhtiön omistavat Pohjois-Karjalan kunnat. Omistajakuntien ykköstavoite on verkkopalvelumaksujen kohtuullisena pitäminen, ei voiton maksimointi.