21.12.2023

Outi Leppäsestä PKS-konsernin henkilöstöjohtaja

Hyvä henkilöstöjohtaminen nähdään PKS-konsernissa kriittisenä menestystekijänä, jolta vaaditaan entistä enemmän suoraa todennettua vaikuttavuutta liiketoimintaan. PKS-konserni on kasvanut noin 360 työntekijän työyhteisöksi, jossa hyvä henkilöstöjohtaminen nähdään merkittävänä liiketoiminnan menestystekijänä. Lisäksi kilpailu osaavista uusista työntekijöistä on koventunut. Kasvavia tulevaisuuden tarpeita vastaamaan on PKS-konsernille nimitetty henkilöstöjohtajaksi Outi Leppänen 1.1.2024 alkaen. Outi on toiminut PKS:llä henkilöstöpäällikkönä vuodesta 2002.Outi Leppänen työskentelee henkilöstöjohtajana toimitusjohtaja Tuure Ahon alaisuudessa ja PKS-konsernin johtoryhmän jäsenenä. Outin mielestä henkilöstön johtamisessa tärkeää on yhteistyö. Myös henkilöstön mahdollisuudella vaikuttaa omaan työhönsä on työssä viihtymiseen ja työn tuottavuuteen olennainen merkitys. Energia-alan monipuolisuus ja alan murros ovat kasvattaneet alan kiinnostavuutta, mutta keskeisenä tekijänä rekrytoinneissa ja henkilökunnan sitoutumisessa ovat työnantajakuvan ja työkulttuurin vaaliminen. Sen eteen on konsernissa tehty määrätietoisesti töitä.Henkilöstöjohtamiseen edelleen panostaminen tuntuu Outista erityisen hyvältä:

  • Päällimmäisenä tunteena on kiitollisuus upeasta työnantajasta ja työyhteisöstä, jossa olen saanut henkilöstöasioiden parissa työskennellä jo kotvasen, Outi kiittelee.

  • Olemme osanneet tehdä paljon asioita hyvin ja se näkyy hienosti työnantajakuvassa, jonka olen saanut todeta useasti mm. rekrytoinnin yhteydessä hakemusten määrässä ja hakijoiden kommenteissa. Kun myös olemassa olevan henkilöstön tyytyväisyys on tutkitusti kiitettävällä tasolla, ei voi muuta kuin olla hyvillä mielin. Innostun asioiden kehittämisestä ja nyt merkityksellistä työtä on hienoa jatkaa uudessa tehtävässä yhteistyössä koko PKS-konsernin henkilöstön kanssa.

Henkilöstöjohtaminen ottaa nyt harppauksen seuraavalle tasolle ja sen tavoitteena on vahvistaa konsernin eri liiketoimintojen kilpailukykyä ja taloudellista vahvuutta. Heti vuoden alussa PKS-konserniin rekrytoidaan HR-partneri vahvistamaan nelihenkisen HR-tiimin asiantuntijuutta. HR-partnerin tehtävänä on muun muassa edistää liiketoimintojen henkilöstöstrategioiden toteutusta yhdessä liiketoimintojen ja HR-tiimin kanssa.Pohjois-Karjalan Sähkö on tunnettu ja arvostettu energia-alan palveluyritys. Konsernin liiketoimintoja ovat verkkopalvelu, sähkökauppa, sähköntuotanto ja infrajärjestelmien urakointi. PKS-konsernin liikevaihto on noin 170 milj.€ ja konsernissa työskentelee noin 360 henkilöä.